Dostosowane do potrzeb rozwiązania systemowe dla handlu i przemysłu

Poproś o bezpłatną konsultację
Zdjęcie: © Thorsten Arendt

Wraz z nowelizacją ustawy o ochronie klimatu w sierpniu 2021 roku niemiecki rząd federalny zaostrzył cele w zakresie ochrony klimatu i potwierdził cel neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2045 roku. Do 2030 roku emisje muszą być już zredukowane o 65 procent w porównaniu z rokiem 1990. Aby osiągnąć te cele w Niemczech, należy poprawić efektywność energetyczną oraz zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnych i rozwiązań neutralnych pod względemCO2. W sektorze komercyjnym i przemysłowym neutralnośćCO2 nie oznacza tylko neutralnej dla klimatu produkcji i procesów. Dotyczy ona również całego łańcucha dostaw i dalszego wykorzystania produktów.

Kompleksowe wsparcie dla wielowartościowych centrów energetycznych w handlu i przemyśle

Kompleksowe, wielowartościowe centra energetyczne podlegają obecnie wielu specyfikacjom. Istotne jest nie tylko czyste, wydajne dostarczanie energii, ale także wysoka niezawodność działania i dostępność systemu. Firma Viessmann oferuje dopasowane do potrzeb zdecentralizowane systemy grzewcze i energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii.

Rozwiązania dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Kocioł niskotemperaturowy Vitoplex 300

Zapewnienie właściwych rozwiązań dla surowych wymogów i wymagań stawianych centrom energetycznym dla handlu i przemysłu obejmuje optymalne dopasowanie komponentów i systemów. Ponadto firma Viessmann oferuje szeroki zakres usług - od planowania i wsparcia projektowego po serwis po instalacji systemu. Program produktów obejmuje różne źródła energii i stopnie wyjściowe, jak również dostosowanie do potrzeb projektu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w rozdziale "Efektywne systemy energetyczne dla przemysłu i handlu".

Rozwiązania dla branży hotelarskiej

Pokój 108 w hotelu Sonne we Frankenbergu

Zaopatrzenie w ciepło i energię w hotelarstwie i gastronomii stawia przed techniką bardzo szczególne wymagania. Ekstremalne obciążenia szczytowe oraz wysokie zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną w ciągu całego roku mają znaczący wpływ na koszty energii. Dlatego optymalne zarządzanie energią jest nieodzowne. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom firmy Viessmann zaopatrzenie w ciepło i energię jest równie kompleksowo planowane i realizowane.

Szczegółowe informacje na temat ekonomicznej realizacji projektów z firmą Viessmann na stronie Systemy energetyczne dla hotelarstwa  i gastronomii.

Baza projektów referencyjnych - Viessmann jako partner projektu

Aby uzyskać pierwsze wrażenie na temat różnych projektów, które firma Viessmann realizowała i wspierała, najlepiej skorzystać z naszej bazy danych projektów referencyjnych. Znajdą w niej Państwo szczegółowe informacje na temat planowania i realizacji projektów oraz szczegóły techniczne systemów. Mogą Państwo między innymi filtrować według obszaru zastosowania i źródeł energii systemów, aby zebrać wstępne pomysły dla własnego projektu.