Efektywne systemy energetyczne dla zastosowań w obiektach użytkowych

Poproś o bezpłatną konsultację

Efektywne i czyste dostarczanie energii, jak również wysoka niezawodność działania są podstawowymi wymaganiami stawianymi systemom wytwarzania energii w przemyśle, handlu i samorządach. Obniżenie kosztów eksploatacji stanowi dodatkową zaletę - nie tylko w stosunku do potencjalnych konkurentów. Firma Viessmann jest technologicznym prekursorem systemów energetycznych, które umożliwiają oszczędne zaopatrzenie w ciepło, parę, chłód i prąd. Pracują one ze wszystkimi źródłami energii - gazem, olejem, biomasą, energią ekologiczną i ciepłem odpadowym. Za pomocą naszego katalogu produktów można wygodnie filtrować według obszaru zastosowania i znaleźć odpowiedni produkt firmy Viessmann.

Perfekcyjnie dopasowane systemy z jednej ręki

Skoordynowane komponenty i systemy są zawsze opracowywane indywidualnie dla klienta z jednej ręki. Ponadto kompleksowa oferta firmy Viessmann obejmuje szeroki zakres usług - od analizy wszystkich procesów z późniejszym planowaniem zintegrowanych koncepcji energetycznych, poprzez uruchomienie systemu, aż po konserwację i serwisowanie.

Szeroki zakres usług dla szerokiego spektrum wymagań

Poniższe moce odnoszą się do największego typu kotła lub generatora energii. Wyższe moce można osiągnąć poprzez połączenie poszczególnych kotłów w kaskady.

 • Kotły przemysłowe na parę do 70 t/h i na ciepło do 44 MW
 • Agregaty kogeneracyjne na prąd do 530 kW i na ciepło do 660 kW
 • Systemy pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia do 600 kW

Wytwarzanie pary do 70 t/h

Dzięki doskonałemu poziomowi wyposażenia kotły parowe firmy Viessmann spełniają kryteria dla różnych obszarów zastosowań. Kotły są wytrzymałe i wymagają jedynie niewielkiej konserwacji. Wchodzą w skład dostosowanych do potrzeb koncepcji kotłowni, zaprojektowanych jako rozwiązania systemowe dla przemysłowego wytwarzania pary. Szczegółowa konstrukcja kotłów Vitomax i nasze wieloletnie doświadczenie w budowie kotłów przemysłowych/komercyjnych zapewniają najwyższą jakość, wysoką niezawodność działania i długi okres eksploatacji.

Systemy kotłów parowych

 • Wydajność pary do 70 t/h na kocioł
 • Ciśnienie robocze do 40 barów
 • Temperatura gorącej pary do 440 °C
 • Szeroki zakres rodzajów paliwa
 • Kotły na ciepło odpadowe do wykorzystania ciepła procesowego
 • Modułowa konstrukcja

Moduły systemowe

Wszystkie komponenty dostarczane przez firmę Viessmann są dopasowane do odpowiedniego systemu kotła parowego:

 • Kocioł i przegrzewacz
 • Wymiennik ciepła spalin
 • Instalacje termicznego i chemicznego oczyszczania wody zasilającej
 • Urządzenia do spalania, magazynowania i ładowania paliwa
 • System sterowania i rozdzielnia
 • Oczyszczanie gazów spalinowych
 • Magazyn pary
 • Platforma kotła

Praca z wodorem do 100 procent

W operacjach chemicznych, takich jak produkcja chloru i innych procesach przemysłowych, większość gazowego wodoru nie jest wykorzystywana i uwalniana do atmosfery. Kotły Vitomax, które przy zastosowaniu odpowiedniego palnika mogą pracować na 100 procentowym wodorze, oferują ekonomiczne i efektywne rozwiązanie. Dzięki temu zmniejsza się również emisjaCO2.

Wytwarzanie energii elektrycznej do 530 kWel

Firma Viessmann oferuje agregaty kogeneracyjne do wytwarzania energii elektrycznej. Są one zaprojektowane z myślą o ekologicznej eksploatacji. Użytkownicy agregatów kogeneracyjnych Vitobloc odnoszą korzyści z obniżenia kosztów prądu i ciepła, jeśli wytworzona energia jest zużywana również na miejscu.

 • Zakres mocy do 530 kWel
 • Neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla eksploatacja z wykorzystaniem bio-gazu ziemnego
 • Seryjnie wyposażony w tryb zastępowania sieci w przypadku awarii zasilania (tryb wyspowy)
 • Spełnia rygorystyczne warunki przyłączenia (AR-N 4105) wydane przez operatorów sieci

Wytwarzanie ciepła do 44 MW z oleju, gazu i energii ekologicznej

Dzięki systemom energetycznym dla przemysłu, handlu i samorządów firma Viessmann oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Program produktów obejmuje wysokosprawne kotły grzewcze, agregaty kogeneracyjne i systemy pomp ciepła. Dzięki swojej konstrukcji i konfiguracji kotły przemysłowe/komunalne firmy Viessmann są w stanie idealnie spełnić indywidualne wymagania klientów w szerokim zakresie zastosowań.

Generatory ciepła

 • Kotły wodne o mocy do 44 MW i maksymalnym ciśnieniu roboczym 20 barów
 • Kotły na ciepło odpadowe do wykorzystania ciepła procesowego
 • Agregaty kogeneracyjne o mocy do 660 kWth
 • Pompy ciepła do 600 kW

Moduły systemowe

 • Kocioł
 • Urządzenia do spalania, przechowywania i ładowania paliwa
 • Wymiennik ciepła spalin
 • Przepływowy element pośredni z wyposażeniem zabezpieczającym
 • Układ sterowania i rozdzielnia
 • Urządzenie do podnoszenia temperatury powrotu
 • Podest kotła

Szybkie uruchomienie dzięki wstępnie zmontowanym systemom kontenerowym

Czas to pieniądz - szczególnie w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, gdzie nowe centrale grzewcze muszą być często uruchamiane w jak najkrótszym czasie, aby ciepło do produkcji mogło być dostarczane bez opóźnień. Aby zaoszczędzić czas przy montażu i uruchamianiu, firma Viessmann oferuje wstępnie zmontowane rozwiązania kontenerowe, które są kompaktowe i łatwe w transporcie.

Ekonomiczne chłodzenie za pomocą pomp ciepła o mocy do 600 kW

Duże pompy ciepła nadają się między innymi do przemysłu, dużych budynków mieszkalnych i biurowych oraz hoteli. W zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych funkcja chłodzenia pompy ciepła jest równie ważna jak jej funkcja grzewcza - na przykład do chłodzenia pomieszczeń do przechowywania żywności i zapewnienia klimatyzacji w obszarach produkcyjnych. Szczególną zaletą tego systemu energetycznego jest możliwość jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia.

 • Pompy ciepła o mocy do 600 kW
 • Możliwość montażu nawet w trudno dostępnych miejscach
 • Realizacja dwufunkcyjnych systemów grzewczych w połączeniu z olejowym lub gazowym kotłem kondensacyjnym do pokrycia obciążeń szczytowych

Moduły systemowe

 • System magazynowania lodu Vitofriocal
 • Sucha chłodnica
 • Kolektory

  

Kotły Shell zaopatrują w ciepło 40 procent gospodarstw domowych w Chemnitz

Viessmann dostarcza nie tylko kotły przemysłowe/komercyjne, ale pomaga również w realizacji dużych projektów o mocy rzędu megawatów. Przykładem jest całkowita przebudowa ciepłowni w Altchemnitz. Po 40 latach eksploatacji instalacja należąca do zakładu energetycznego eins energie in sachsen wymagała gruntownej modernizacji. Trzy kotły dwupłomieniowe firmy Viessmann zostały więc oddane do użytku pod koniec 2018 roku i zasilają teraz, w zależności od zapotrzebowania, sieć ciepłowniczą o mocy do 100 000 kilowatów, co pomaga zaopatrzyć w ciepło i ciepłą wodę około 40 procent gospodarstw domowych w Chemnitz.

 • Całkowicie zaprojektowany i skonstruowany w 3D
 • 3 identyczne konstrukcyjnie kotły łupinowe o mocy 33,3 MWth każdy.
 • 210 ton materiału przetransportowano z Venlo do Chemnitz.
 • Montaż trzech kotłów łupinowych w stosunkowo niewielkiej istniejącej kotłowni.
 • Elektrociepłownia szczytowa o mocy cieplnej 100 MW.