Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Współtworzymy przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju przejawia się w naszym celu: współtworzymy przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń. Zawsze byliśmy zaangażowani w pozytywne zmiany, koncentrując się na prawdziwych innowacjach i rozwiązaniach klimatycznych. Ciekawość i odwaga w odkrywaniu nowych ścieżek są silnymi elementami kultury naszej firmy.

Nasza strategia klimatyczna ewoluowała w kierunku obszaru zerowego netto w ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Opublikowaliśmy tę strategię w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Viessmann 2023. Raport jest dostępny do pobrania tutaj: https://www.viessmann-climatesolutions.com/en/sustainability.html

Nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne

Patrząc na pilność zmian klimatycznych i dziedzictwo firmy Viessmann w zakresie wprowadzania zmian, staje się jasne: możemy i musimy zrobić więcej, aby skalować zrównoważone rozwiązania w zakresie ogrzewania, wentylacji i chłodzenia dla wszystkich. Możemy i musimy zrobić więcej, aby nasze własne działania były przyszłościowe. Możemy i musimy zrobić więcej, aby poprowadzić transformację systemów w kierunku budynków o zerowej wartości netto. I to właśnie zamierzamy zrobić poprzez naszą strategię klimatyczną "LEAP to Net Zero", którą opracowaliśmy w oparciu o ramy naukowe, takie jak Greenhouse Gas Protocol i Science Based Targets Initiative.

Obecnie zużycie energii w naszych budynkach stanowi do 40% emisji gazów cieplarnianych (GHG) na całym świecie. Nasza globalna populacja szybko rośnie, osiągając obecnie 8 miliardów ludzi, wymagając zasobów w postaci energii, materiałów, wody, żywności i innych towarów. Prowadzi to do stresu i wdrażania systemów naturalnych, podczas gdy rosnąca urbanizacja i rozwój dużych miast wymagają większej ilości zasobów do budowy i utrzymania. Oczekuje się, że do 2030 roku 5,5 miliarda ludzi będzie mieszkać w miastach. To jasne: sektor budowlany odgrywa niezaprzeczalnie ważną rolę w utrzymaniu tego rozwoju w granicach naszej planety. Od nas wszystkich w tej branży zależy realizacja transformacji systemowej. Dzięki naszej strategii klimatycznej Viessmann "LEAP to Net Zero" zrobiliśmy pierwszy krok.

Nasz LEAP do zera netto

LEAP to ambitny plan dostosowania naszych działań do globalnych celów klimatycznych. Plan ten opiera się na czterech filarach: Leap, Empower, Advocate i Partner ("LEAP"). Wspólnie z naszymi partnerami i interesariuszami chcemy zrobić ogromny krok naprzód w kierunku osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w naszych własnych działaniach i systemach, których jesteśmy częścią.

Cele klimatyczne oparte na nauce

Jako integralną część naszej strategii klimatycznej wyznaczyliśmy sobie dwa konkretne cele klimatyczne. Cele te zostały zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative (SBTi), aby zapewnić ich zgodność z nauką o klimacie w celu ustabilizowania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 °C. Zobowiązaliśmy się, że nasze działania Viessmann Climate Solutions będą zerowe netto do 2050 roku. Aby to osiągnąć, naszym pierwszym celem klimatycznym jest zmniejszenie emisji z naszej własnej działalności o co najmniej 48% w wartościach bezwzględnych do 2030 r. (Zakres 1 i 2, w porównaniu do poziomów z 2019 r.).