FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące ogrzewania

Poproś o bezpłatną konsultację
Foto: © Polarpx / Shutterstock.com

Jak często należy serwisować instalację grzewczą? Czy firma Viessmann zajmuje się konserwacją instalacji grzewczej? Co należy zrobić, gdy pojawi się komunikat o błędzie? Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi i przydatne informacje na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji grzewczej i ogólnie ogrzewania.

1. Sezon grzewczy i temperatura

Ten aspekt dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy najemcą a wynajmującym. Miesiące letnie nie należą do rzeczywistego okresu grzewczego. Ponieważ jednak nie jest to uregulowane prawnie, kwestia tego, czy ogrzewanie jest wymagane, czy nie, zależy od kilku rzeczy, w tym od temperatury zewnętrznej. Jeśli w mieszkaniu lub domu zrobi się zbyt zimno i nie wzrośnie przez kilka dni, trzeba będzie ponownie włączyć ogrzewanie. Jako właściciel domu możesz zdecydować, kiedy ogrzewanie powinno być włączone lub wyłączone.

Komfortowa temperatura jest kwestią bardzo indywidualną - niektórzy ludzie potrzebują nieco cieplejszej temperatury, podczas gdy inni lepiej radzą sobie z chłodniejszą. Niemniej jednak istnieją pewne wartości orientacyjne dla optymalnej temperatury w pomieszczeniu. Dla różnych części domu są one następujące:

  • 20 do 22 stopni Celsjusza w pokoju dziennym
  • 16 do 18 stopni Celsjusza w sypialni
  • 18 stopni Celsjusza w korytarzu i kuchni
  • 22 stopnie Celsjusza w pokoju dziecięcym
  • 23 do 24 stopni Celsjusza w łazience

Nie ma prawnie określonego punktu w czasie, od którego wynajmujący muszą zapewnić ogrzewanie i ogólnie rzecz biorąc, okresy grzewcze nie są zdefiniowane w prawie. Niemniej jednak okres pomiędzy październikiem a kwietniem utrwalił się jako typowy okres grzewczy. W związku z tym w wielu miejscach październik jest uważany za punkt wyjścia. Jednak temperatury zewnętrzne i minimalne temperatury w pomieszczeniach odgrywają o wiele bardziej kluczową rolę niż data.

Kwiecień to zazwyczaj najpopularniejszy koniec sezonu grzewczego. W niektórych częściach Niemiec przyjmuje się również, że jest to połowa maja. Ważniejsza od daty jest jednak temperatura zewnętrzna, a przede wszystkim minimalna temperatura w pomieszczeniu.

Nie istnieje ogólnie obowiązująca idealna temperatura zasilania. Idealna temperatura zasilania zależy od wielu czynników, takich jak stan energetyczny budynku, jak również samej instalacji grzewczej, rodzaj i wielkość powierzchni grzewczych oraz rodzaj zainstalowanej instalacji grzewczej. Temperatura zasilania powinna być zatem dopasowana do domu i zachowań grzewczych jego mieszkańców. Zbyt wysokie temperatury zasilania powodują przecież wysokie koszty ogrzewania. Jeśli temperatura zasilania będzie zbyt niska, w domu pozostanie nieprzyjemny chłód. Najlepiej zasięgnąć porady u partnera handlowego firmy Viessmann, który nie tylko określi prawidłowe wartości dla równoważenia instalacji hydraulicznej, lecz także pomoże ustawić optymalną temperaturę zasilania.

2. Konserwacja i naprawy

Regularna konserwacja, a tym samym odpowiednia pielęgnacja, pomaga nie tylko utrzymać funkcjonalną i eksploatacyjną niezawodność Państwa instalacji grzewczej, ale także jej wartość. Palnik, kocioł i urządzenie sterujące powinny być kontrolowane raz w roku. Regularna kontrola i konserwacja przedłuży żywotność Państwa systemu grzewczego oraz zapewni jego bezpieczną i wydajną pracę. Dzięki temu zużywana energia będzie wykorzystywana w sposób jak najbardziej efektywny i czysty. Pomaga to chronić środowisko i oszczędzać koszty ogrzewania. W Niemczech ponad pięć milionów instalacji grzewczych nie jest w ogóle serwisowanych lub tylko wtedy, gdy coś się zepsuje, mimo że regularne kontrole i konserwacje należą do obowiązków użytkowników instalacji grzewczych i ciepłej wody (§ 60 GEG).

Instalacja grzewcza pracuje z pełnym obciążeniem przez trzy do pięciu miesięcy w roku. Dlatego konserwacja systemu grzewczego powinna być przeprowadzana regularnie. W ten sposób można mieć pewność, że będzie on działał prawidłowo przez długi czas. Nie ma jednak w tym zakresie żadnych regulacji prawnych. W praktyce dla większości typów instalacji grzewczych przyjął się cykl dwunastomiesięczny. Zaleca się zatem coroczny przegląd. Ponadto można również zawrzeć umowę o konserwacji. W ten sposób nigdy nie będą Państwo musieli martwić się o serwisowanie systemu grzewczego.

Serwis systemów grzewczych jest wykonywany przez naszych wykwalifikowanych i odpowiednio certyfikowanych partnerów handlowych. Jeśli chcą Państwo zamówić serwis dla swojej instalacji grzewczej firmy Viessmann, należy zwrócić się do instalatora, który zamontował Państwa instalację grzewczą. Jeśli nie mają Państwo jeszcze partnera handlowego, mogą Państwo za pomocą poniższego przycisku złożyć zapytanie o ofertę na serwis u certyfikowanych firm grzewczych:

Równoważenie hydrauliczne powinno być przeprowadzone, jeśli dystrybucja ciepła w domu jest bardzo nierówna. Bez tego niektóre grzejniki pozostaną całkowicie zimne, podczas gdy inne będą zbyt ciepłe. Równoważenie hydrauliczne jest również zalecane w przypadku wymiany poszczególnych komponentów grzewczych lub modernizacji. Podczas modernizacji zmienia się zapotrzebowanie na energię w domu. Ponadto równoważenie hydrauliczne może być w pewnych okolicznościach obowiązkowe, np. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie.

Równoważenie hydrauliczne nie powinno być przeprowadzane jako środek ostrożności, ale tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba - tzn. ciepło jest rozprowadzane w domu bardzo nierównomiernie i niektóre pomieszczenia pozostają zimne. W związku z tym obowiązuje zasada: równoważenie hydrauliczne powinno być przeprowadzone tylko raz. Trzeba je przeprowadzić ponownie tylko wtedy, gdy w samej instalacji grzewczej coś się zmieniło, np. wymiana poszczególnych elementów. Powtórne równoważenie jest również wskazane podczas projektów modernizacyjnych. Wynika to z faktu, że energooszczędne modernizacje zawsze powodują zmianę zapotrzebowania na energię. System może być dostosowany do zmian za pomocą równoważenia hydraulicznego.

Nie zaleca się samodzielnego przeprowadzania równoważenia hydraulicznego, ponieważ wiąże się ono z jak najdokładniejszą optymalizacją systemu grzewczego, co wymaga wszelkiego rodzaju obliczeń. Udostępniane bezpłatnie kalkulatory oferują jedynie wartości orientacyjne i powinny służyć jedynie jako wskazówka. Nie zastępują one równoważenia hydraulicznego przeprowadzonego przez specjalistę ds. ogrzewania.

Kontrola systemu grzewczego określa potencjał optymalizacji i oszczędności systemu grzewczego. W tym celu wykonawca instalacji grzewczej dokładnie bada system grzewczy i odkrywa słabe punkty, które zmniejszają efektywność energetyczną. Wynikiem jest jakościowa ocena energetyczna systemu grzewczego w formie raportu. Prawo nie określa, kiedy należy przeprowadzić kontrolę systemu grzewczego. Nie ma też potrzeby przeprowadzania kontroli w regularnych odstępach czasu. Chodzi raczej o to, gdzie można coś poprawić. W najlepszym wypadku należy przeprowadzić kontrolę systemu grzewczego latem lub jesienią. Jest wtedy wystarczająco dużo czasu, aby wykonać niezbędne czynności przed rozpoczęciem kolejnego okresu grzewczego.

Jeśli w szczelnym systemie grzewczym znajduje się powietrze, ciepło może być rozprowadzane z trudem, a grzejniki będą ciepłe tylko z jednej strony. Podobnie nierzadko po włączeniu ogrzewania słychać odgłosy takie jak stukanie czy gwizdanie. Jeśli tak się dzieje, należy odpowietrzyć grzejnik. Dzięki temu nadmiar powietrza może wydostać się z systemu.

3. Usterki i uszkodzenia

Jeżeli w wyniku burzy lub uderzenia pioruna dojdzie do uszkodzenia instalacji grzewczej, w razie wątpliwości należy wymienić wszystkie elementy znajdujące się pod napięciem. Konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę. Ani firma Viessmann, ani firma wykonawcza nie mogą pełnić roli rzeczoznawcy. Koszty, które zostaną pokryte, zależą od zawartej umowy ubezpieczeniowej. W zależności od przypadku może to być umowa ubezpieczenia mienia, budynków lub od zagrożeń naturalnych.

Technika regulacyjna firmy Viessmann spełnia przepisy i normy dotyczące odporności na zakłócenia. Dodatkowo przydatne może być zastosowanie odgromników lub ograniczników prądu piorunowego. Również same urządzenia są wyposażone w ochronę drobnoziarnistą. Dzięki temu czynniki zakłócające są odprowadzane bezpośrednio przez przewód ochronny.

Burze mogą również powodować szkody wodne, a szczególna ostrożność wymagana jest wokół elektroniki systemu grzewczego. W pewnych okolicznościach uszkodzenia te mogą doprowadzić nawet do pożaru. Dlatego zaleca się wymianę wszystkich uszkodzonych elementów. Ocena szkód oraz to, czy koszty zostaną pokryte, wymaga wyjaśnienia przez rzeczoznawcę. Firma Viessmann i jej partnerzy handlowi nie mogą pełnić roli rzeczoznawcy. W tym celu należy zapoznać się z obowiązującą umową ubezpieczeniową.

Firma Viessmann oferuje w tym celu zapytanie w bazie danych instrukcji obsługi. Do skorzystania z tej funkcji potrzebny jest albo numer seryjny, który znajduje się na tabliczce znamionowej instalacji grzewczej, albo nazwa produktu wraz z przybliżoną datą zakupu. Jeżeli żadna z tych opcji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, istnieje jeszcze możliwość zamówienia instrukcji obsługi online.

Numer seryjny znajdziesz na samym urządzeniu. Znajduje się tam naklejka z kodem kreskowym z 16-cyfrowym numerem. Jeżeli nie są Państwo w stanie zlokalizować tej naklejki, mogą Państwo również zwrócić się do swojego dostawcy usług grzewczych firmy Viessmann. Rok produkcji można znaleźć na tabliczce znamionowej kotła lub w protokole inspektora spalin. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, ile lat ma Państwa system grzewczy firmy Viessmann, pomoże Państwu 16-cyfrowy numer - wystarczy spojrzeć na ósmą cyfrę.

Jeśli trzeba stale odpowietrzać instalację grzewczą, może to oznaczać, że ciśnienie w instalacji jest zbyt niskie. Ciśnienie wody w instalacji grzewczej można odczytać na manometrze. Zielony zakres na manometrze to optymalne ciśnienie wody. Jeżeli ciśnienie wody jest zbyt niskie, być może trzeba będzie dolać wody.

Ponadto wadliwe może być również naczynie wzbiorcze, w którym to przypadku będzie panowało podciśnienie i do instalacji będzie stale wciągane powietrze. W obu przypadkach najlepiej skonsultować się z instalatorem.

Nasz poradnik szczegółowo wyjaśnia, jak znaleźć odpowiedniego wykonawcę instalacji grzewczej.

Może się okazać, że w kotle występuje usterka palnika. Kody usterek mogą być różne w zależności od modelu. Podobnie zróżnicowane są przyczyny usterek. Informacje o tym, co należy zrobić w poszczególnych przypadkach, znajdują się w instrukcji obsługi. Zebraliśmy dla Państwa kilka ogólnych wskazówek na temat usterek.

4. Funkcja i technologia

W cieplejszych miesiącach roku system grzewczy powinien pracować w trybie letnim. Jest to zarówno efektywne, jak i, jeśli kocioł zapewnia ogrzewanie wody grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej, zapewnia ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Nowoczesne modele umożliwiają również ustawienie temperatury granicznej w pomieszczeniu i na zewnątrz. W ten sposób zapewniamy, że system uruchamia się w chłodniejsze dni wiosny lub lata, ale nie w każdy chłodny poranek.

W celu zaoszczędzenia energii może mieć sens wyłączenie ogrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie wakacyjnym. Jeśli mają Państwo zdecentralizowany system ogrzewania ciepłej wody użytkowej, jest to proste i zazwyczaj opłacalne, zwłaszcza jeśli jest to raczej mały zasobnik. Jednak większe zasobniki o pojemności od 250 do 300 litrów powinny być całkowicie wyłączone tylko wtedy, gdy prawdopodobnie nie będzie Państwa w domu przez kilka tygodni. Dzieje się tak dlatego, że podgrzewanie wychłodzonej butli tej wielkości zużywa między innymi sporo energii.

Istnieje wiele powodów, dla których właściciel instalacji może potrzebować uzupełnienia wody w systemie grzewczym Viessmann. Wskazówką może być zbyt niskie ciśnienie wody grzewczej. Do innych oznak należą zimne kaloryfery lub uciążliwe odgłosy, które mogą być spowodowane uwięzionymi pęcherzykami powietrza.

Przy prawidłowym rozkręcaniu instalacji grzewczej należy pamiętać o kilku rzeczach. Oprócz wskazówek zawartych w instrukcji obsługi należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wody. Woda grzewcza powinna odpowiadać zarówno rozporządzeniu o wodzie pitnej [Niemcy], jak i wytycznej VDI 2035, aby uniknąć uszkodzenia instalacji z powodu zanieczyszczeń i osadów.

Należy przestrzegać następujących kroków:

  1. Podłączyć instalację grzewczą do sieci wodociągowej za pomocą odpowiedniego węża. Specjalny zawór napełniający w systemach grzewczych firmy Viessmann zapewnia, że woda grzewcza nie może przepływać do sieci c.w.u.
  2. Zwrócić uwagę, aby wąż był napełniony do przelewu, aby do instalacji nie dostało się zbyt dużo powietrza.
  3. Zawory na armaturze i na dopływie wody muszą być całkowicie otwarte.
  4. Wodę grzewczą należy uzupełniać tak długo, aż ciśnienie w instalacji wzrośnie do około 1,5 bara.
  5. Ponownie zamknąć zawory i odpowietrzyć grzejniki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do jednego z naszych partnerów handlowych firmy Viessmann.

Wodór do spalania na zimno w systemie grzewczym z ogniwami paliwowymi pochodzi z gazu ziemnego. Składa się on w dużej mierze z metanu, który z kolei składa się z węgla i wodoru. Do oddzielenia tych dwóch pierwiastków od siebie potrzebny jest reformer - w procesie tym przy udziale pary wodnej powstaje wodór i dwutlenek węgla.

Zaleca się wymianę kotła najpóźniej po 15-20 latach. Wynika to z faktu, że przestarzała technika grzewcza zużywa stosunkowo dużo energii, zwłaszcza jeśli są to modele ogrzewania gazowego lub olejowego bez technologii kondensacyjnej. Nowe modele zwiększają wydajność, zmniejszają zużycie paliwa i obniżają koszty ogrzewania. Modernizacja może zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

Przedsiębiorca instalujący system grzewczy pokaże Państwu, jak działa system grzewczy po zakończeniu prac. Oprócz zademonstrowania prawidłowego działania, poda również instrukcje, co należy zrobić w przypadku komunikatów o usterkach lub co należy wziąć pod uwagę przy ustawianiu krzywej grzewczej.