Prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej

Poproś o bezpłatną konsultację

Temperaturę w pomieszczeniu można zmieniać nie tylko za pomocą termostatycznego zaworu grzejnikowego, ale również za pomocą regulatora ogrzewania. Taką możliwość mają jednak tylko właściciele instalacji grzewczych. Ci, którzy mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach, nadal muszą ustawiać wymaganą temperaturę za pomocą termostatów. Regulacja krzywej grzewczej zapewnia nie tylko osiągnięcie wymaganej temperatury; może również zwiększyć komfort cieplny i obniżyć koszty ogrzewania.

Funkcja krzywej grzewczej

Krzywa charakterystyki grzewczej, jak w żargonie technicznym nazywa się krzywą grzewczą, jest graficzną reprezentacją wzoru matematycznego. Opisuje ona związek pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasilania. Oznacza to, że jeśli zmienia się temperatura zewnętrzna, ma to bezpośredni wpływ na temperaturę zasilania. Ta ostatnia jest temperaturą wody grzewczej, która przepływa z generatora ciepła do grzejnika lub do systemu ogrzewania powierzchniowego. Temperatura zasilania ma znaczący wpływ na wydajność systemu grzewczego i dlatego jest kluczowym czynnikiem przy regulacji krzywej grzewczej.

Nie powinna być ustawiona ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko. Ustawiona zbyt wysoko temperatura zasilania zwiększy straty ciepła, a ustawiona zbyt nisko uniemożliwi dostateczne ogrzanie domu. Aby znaleźć optymalną temperaturę zasilania, warto wypróbować różne ustawienia. Zaleca się stworzenie dziennika, w którym można notować ustawienia, temperatury zasilania i temperatury zewnętrzne. Należy również skonsultować się z wykonawcą, który pomoże znaleźć odpowiednie wartości.

Regulacja krzywej grzewczej odbywa się tylko w instalacjach grzewczych z regulacją pogodową. W tych systemach temperatura zewnętrzna służy jako zmienna regulacyjna, na której zmiany reaguje temperatura zasilania. Mówiąc prościej: im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura zasilania. Te systemy grzewcze posiadają jeden lub więcej czujników temperatury zewnętrznej, które rejestrują temperaturę zewnętrzną.

Oprócz temperatury zewnętrznej przy ustawianiu krzywej grzewczej należy uwzględnić również temperaturę zadaną lub zadaną temperaturę pomieszczenia. Jest to określona wymagana temperatura dla pomieszczeń. Jeżeli temperatura spadnie poniżej tej ustawionej wartości, to przy optymalnie ustawionej krzywej grzewczej do grzejników powinna dopłynąć ciepła woda grzewcza.

Nachylenie i poziom jako zmienne kluczowe

Aby dostosować krzywą grzewczą, właściciele systemu mają do dyspozycji dwie kluczowe zmienne: nachylenie i poziom krzywej grzewczej. Generator ciepła wykorzystuje nachylenie do określenia, jak gwałtownie musi zmienić temperaturę zasilania przy zmianie temperatury zewnętrznej. Nachylenie może być bardzo strome lub bardzo płaskie. Zależy to między innymi od wymaganej temperatury w pomieszczeniu i stanu energetycznego budynku. Jeśli ogrzewany dom traci mało ciepła dzięki dobrej izolacji, wystarczy płaska krzywa. Jeśli jednak występują znaczne straty ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, nachylenie musi być ustawione bardziej stromo, aby zapobiec utracie komfortu.

Podczas gdy nachylenie wpływa na zachowanie krzywej grzewczej, poziom pozwala na równomierne korygowanie temperatury zasilania w górę lub w dół. Konkretnie oznacza to, że jeśli pomieszczenia są chłodniejsze niż chcemy, należy podnieść poziom krzywej grzewczej. Jeśli natomiast jest zbyt ciepło, właściwym posunięciem będzie obniżenie poziomu.

Jeżeli posiadają Państwo kocioł grzewczy z regulatorem pogodowym firmy Viessmann, to w kilku krokach można ustawić krzywą grzewczą, a tym samym wpłynąć na charakterystykę grzewczą kotła. Sposób, w jaki to zrobisz, jest praktycznie identyczny dla wszystkich wytwornic ciepła i opisany w odpowiednich instrukcjach obsługi. Samouczek opiera się na gazowym ściennym kotle kondensacyjnym Vitodens 200-W.

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą

 1. Stuknąć w "Menu" lub w symbol menu
 2. Następnie kliknąć na "Ogrzewanie".
 3. Teraz wybrać wymagany "Obieg grzewczy"
 4. Stuknąć w "Krzywą grzewczą".

Za pomocą przycisku +/- zmienić nachylenie i poziom krzywej grzewczej. Ustawienie fabryczne wynosi 1,4 dla nachylenia i 0 dla poziomu. Zmianę można zaakceptować za pomocą symbolu strzałki.

Na wykresie wyraźnie widać zmianę krzywej grzewczej, gdy tylko zmienisz wartość nachylenia lub poziomu. Przypisane ustawione temperatury zasilania dla obiegu grzewczego (pokazane na osi pionowej) są przedstawione w funkcji różnych temperatur zewnętrznych (pokazanych na osi poziomej).

To, jaką wartość ustawimy dla nachylenia i poziomu, zależy od wielu czynników; dlatego nie można udzielić ogólnej odpowiedzi na ten temat. Oprócz izolacji cieplnej budynku, rolę odgrywa również rodzaj zainstalowanych grzejników.

Niemniej jednak jako wskazówkę można przyjąć następujące wartości standardowe dla nachylenia:

 • 0,3 do 0,5 w dobrze zaizolowanym domu z ogrzewaniem podłogowym
 • 1,0 do 1,2 w dobrze zaizolowanym domu z grzejnikami
 • 1,4 do 1,6 w starszym budynku jednorodzinnym z grzejnikami

Dla poziomu krzywej grzewczej w istniejącej instalacji można dokonać następujących korekt:

 • Jeśli temperatura pomieszczenia jest ogólnie zbyt niska: zwiększyć poziom
 • Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska, szczególnie w chłodne dni: zwiększyć nachylenie
 • Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska w okresie wiosenno-jesiennym, ale wystarczająca w chłodne dni: zwiększyć poziom i zmniejszyć nachylenie
 • Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka wiosną/jesienią, ale wystarczająca w chłodne dni: obniżyć poziom i zwiększyć nachylenie.

Dzięki optymalizacji krzywej grzewczej właściciele instalacji mogą zapewnić, że ich generator ciepła wytwarza tylko tyle ciepła, ile jest potrzebne do osiągnięcia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Obok wzrostu komfortu (nie będzie już zbyt zimno lub zbyt gorąco), które to przynosi, istnieją przede wszystkim korzyści finansowe. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię w postaci paliwa, koszty ogrzewania ulegają długoterminowej redukcji. Kto ogrzewa się paliwami kopalnymi, takimi jak gaz czy olej, zmniejsza również obciążenie środowiska.

Aby osiągnąć najlepszy wynik i uniknąć ewentualnych błędów, przy pierwszej regulacji krzywej grzewczej warto skonsultować się z wykonawcą instalacji grzewczej. Dzięki naszemu wyszukiwaniu partnerów lokalnych można w kilku krokach znaleźć odpowiedniego instalatora w pobliżu.