Ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej: Opcje i wskazówki

Zamów konsultację z ekspertem

Ogrzewanie energią elektryczną oferuje wszechstronne rozwiązania i staje się coraz bardziej istotne. Stanowi ono użyteczną i obiecującą alternatywę dla znanych systemów grzewczych, zwłaszcza jeśli energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jednak jak w przypadku wszystkich rozwiązań grzewczych, kluczem do ekonomicznej eksploatacji ogrzewania elektrycznego jest dobre planowanie. W dalszej części artykułu przedstawimy różne warianty i podamy kilka wskazówek, jak najlepiej wykorzystać ogrzewanie prądem.

Ogrzewanie prądem - jak to działa?

W przeciwieństwie do konwencjonalnego systemu grzewczego, w którym woda grzewcza krąży, transportując ciepło z pomieszczenia do pomieszczenia, ogrzewanie prądem jest znacznie prostsze. Często wystarczy tylko przyłącze prądu i, w zależności od rodzaju ogrzewania, zwykłe gniazdko. Rezystor grzewczy odgrywa kluczową rolę w działaniu ogrzewania elektrycznego. W każdym rodzaju grzejnika elektrycznego znajduje się przewodnik elektryczny, który jest zasilany poprzez podłączenie do źródła prądu. Powstaje opór, a przewodnik grzewczy nagrzewa się.

Ważne: do każdego systemu grzewczego potrzebny jest prąd. Dzieje się tak, ponieważ pompy i jednostki sterujące również muszą być zasilane energią elektryczną, aby system grzewczy mógł działać.


Dwa sposoby emitowania ciepła

Poszczególne wersje i modele grzejników elektrycznych różnią się sposobem emitowania ciepła do pomieszczenia. Ciepło emitowane jest w postaci promieniowania lub konwekcji. Systemy ogrzewania powierzchniowego, takie jak ogrzewanie ścienne lub podłogowe firmy Viessmann, działają z reguły na zasadzie promieniowania. Emitują one ciepło w taki sam sposób jak słońce. Oznacza to, że energia cieplna przemieszcza się przez pomieszczenie bez użycia nośnika i w przeważającej mierze ogrzewa wszystkie przedmioty znajdujące się w tym pomieszczeniu. W ten sposób nagrzewa się również ludzka skóra. Większość ludzi uważa ciepło promieniujące za szczególnie przyjemne i miłe. W przeciwieństwie do tego konwekcja, tak jak w przypadku szybkich grzejników, wymaga medium przenoszącego - powietrza. Aby szybko rozprowadzić ogrzane powietrze po całym pomieszczeniu, konieczne są zintegrowane wentylatory.

Jakie są różne rodzaje grzejników elektrycznych i który z nich jest odpowiedni dla Ciebie?

Można rozróżnić bezpośrednie i opóźnione w czasie ogrzewanie pomieszczeń do ogrzewania prądem. Przykładem bezpośrednich grzejników elektrycznych są szybkie grzejniki Viessmann, grzejniki na podczerwień, promienniki i konwektory ścienne. Grzejniki te są włączane i natychmiast wytwarzają ciepło. Grzejniki bezpośrednie mogą pracować poprzez konwekcję lub promieniowanie. Systemy ogrzewania powierzchniowego firmy Viessmann, jak np. elektryczne ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie cienkowarstwowe, promieniują ciepło bezpośrednio do pomieszczenia.

Z kolei elektryczne grzejniki akumulacyjne ogrzewają pomieszczenie z opóźnieniem, nawet wtedy, gdy nie są już podłączone do źródła prądu. Są one wyposażone w medium magazynujące, takie jak kamień naturalny. Z reguły posiadają również wentylator do ogrzewania przez konwekcję. Najbardziej znaną wersją jest prawdopodobnie nocne ogrzewanie akumulacyjne.

Ogrzewanie prądem - specjalne modele i opcje

Grzejniki łazienkowe elektryczne również należą do kategorii grzejników elektrycznych. Są one szczególnie przydatne, gdy latem centralne ogrzewanie jest wyłączone, ale w łazience potrzebne jest podniesienie temperatury. Może to mieć miejsce szczególnie rano lub w chłodniejsze letnie dni. Ponadto klasyczne grzejniki łazienkowe Viessmann mogą być wyposażone w dodatkową wkładkę grzewczą. W sezonie grzewczym podłącza się je do instalacji centralnego ogrzewania. Wkłady grzewcze lub pręty grzewcze mogą również stanowić rezerwę w magazynach termicznych, co pozwala uniknąć konieczności ponownej regulacji całego systemu. Znajdują one zastosowanie np. w podgrzewaniu zasobników buforowych wody.

Oprócz wymienionych grzejników elektrycznych istnieje jeszcze jeden sposób ogrzewania prądem - za pomocą pompy ciepła. Choć większość ciepła wytwarzanego przez to rozwiązanie grzewcze pochodzi ze środowiska naturalnego, to aby ogrzać dom do wymaganej temperatury, trzeba zużyć nawet jedną czwartą energii elektrycznej.

Oprócz ogrzewania pomieszczeń, energia elektryczna może być również wykorzystywana do ogrzewania wody. Elektryczne podgrzewacze wody są dostępne dla różnych zastosowań. Między innymi można je wykorzystać do zdecentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, tzn. do indywidualnych punktów czerpalnych lub do poszczególnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.

Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania elektrycznego dla Ciebie

Znalezienie systemu ogrzewania elektrycznego, który najbardziej Ci odpowiada, nie jest łatwym zadaniem. Na przykład, szybki grzejnik nie zawsze może być najlepszym grzejnikiem elektrycznym, jeśli jest używany w pomieszczeniu, gdzie ciepło jest potrzebne przez dłuższy czas. Lepszym rozwiązaniem może być tutaj grzejnik na podczerwień. Jest tak dlatego, że głównie ogrzewa otaczające przedmioty i ściany, które następnie z kolei emitują ciepło przez dłuższy czas. Różne wymagania wchodzą jednak w grę, gdy chodzi o znalezienie szybkiego i niedrogiego rozwiązania dla rzadko używanej toalety dla gości. W tym przypadku szybkogrzejnik jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

Podobnie jak w przypadku konwencjonalnego systemu grzewczego, przed zakupem elektrycznego systemu grzewczego konieczne jest dobre planowanie. Wynika to z faktu, że aby uzyskać jak najwięcej korzyści z systemu, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym:

  • Wielkość pomieszczenia
  • Sposób wykorzystania przestrzeni
  • Zwyczaje grzewcze i indywidualna percepcja ciepła
  • Czas ogrzewania
  • Liczba osób w pomieszczeniu

Ta lista nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca. Dlatego przed zakupem elektrycznego systemu grzewczego firmy Viessmann należy zasięgnąć obszernej porady. Może warto również zastosować kombinację różnych elektrycznych systemów grzewczych lub dodać system fotowoltaiczny firmy Viessmann, aby samodzielnie wytwarzać potrzebny prąd.

Ekonomiczne ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej

Czy możliwe jest ekonomiczne ogrzewanie domu za pomocą energii elektrycznej? Nie ma ogólnej odpowiedzi na to pytanie. Bo ostatecznie zależy to w dużej mierze od tego, jak i gdzie ogrzewanie elektryczne jest wykorzystywane. Jeśli na przykład jest ono stosowane jako ogrzewanie przejściowe w rzadko używanym pomieszczeniu, jest zdecydowanie tańsze niż wykorzystanie istniejącej instalacji grzewczej do ogrzania tego samego pomieszczenia. Można je również ekonomicznie wykorzystać w bardzo dobrze zaizolowanym domu o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy ogrzewanie prądem nie kosztuje zbyt wiele. Należy tu wziąć pod uwagę zarówno koszty eksploatacji, jak i nabycia. Te ostatnie są zazwyczaj niskie. Próg inwestycyjny jest niski, zwłaszcza w przypadku małych grzejników elektrycznych. Istotnym czynnikiem w kwestii kosztów jest eksploatacja i związane z nią zużycie prądu. Koszty energii elektrycznej są bowiem znacznie wyższe niż koszty ponoszone przy bardziej tradycyjnym źródle energii. Co ważne: jeśli sami wytwarzamy energię elektryczną za pomocą systemu fotowoltaicznego lub systemu grzewczego wytwarzającego prąd, nasze koszty znacznie się zmniejszają.

Jak obliczyć pobór mocy?

Pobór mocy przez grzejnik elektryczny można szybko określić na podstawie jego mocy znamionowej. Na przykład, urządzenie o mocy znamionowej 1000 W zużywa 1 kilowat na godzinę. Jeśli moc wynosi 2000 W, zużycie wynosi odpowiednio 2 kilowaty na godzinę. Aby obliczyć koszty energii elektrycznej w euro, musimy znać koszty za kilowatogodzinę (kWh), a także moc znamionową i czas pracy. Jeśli wszystkie trzy czynniki są znane, koszty można obliczyć w następujący sposób:

Koszty energii elektrycznej = moc znamionowa (waty) x czas działania (godziny) x koszty energii elektrycznej (kWh)

Przykładowe obliczenie: grzejnik na podczerwień o mocy znamionowej 2000 watów, co odpowiada 2 kWh, pracuje przez 3 godziny dziennie. Zakupiona energia elektryczna kosztuje 25 centów za kilowatogodzinę. Aby obliczyć koszt dzienny, wystarczy pomnożyć trzy wymienione wyżej pozycje.

2 kWh x 3 godziny x 25 centów = 150 centów = 1,5 euro dziennie

Ekonomiczne ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej. Czy to możliwe?

Wszystkie grzejniki elektryczne firmy Viessmann przetwarzają prawie 100 procent energii elektrycznej na energię cieplną. Wysoka efektywność zapewnia wprawdzie niskie koszty ogrzewania, ale o tym, czy uda się osiągnąć rzeczywiste oszczędności, decyduje sposób użytkowania poszczególnych urządzeń. W przypadku ogrzewania elektrycznego możliwe jest ekonomiczne ogrzewanie, szczególnie jeśli:

  • Stosować odpowiednie urządzenia do poszczególnych zastosowań
  • Zastosować inteligentną technikę regulacji ogrzewania elektrycznego
  • Dostosować własne praktyki grzewcze i ogrzewać tylko wtedy, gdy jest to konieczne
  • samodzielnie wytwarzać prąd, np. za pomocą instalacji fotowoltaicznej