Dane firmy i informacje prawne

Wydawca:

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015  Wrocław
telefon: +48713607100
telefaks: +48713607101
e-mail:  info@viessmann.pl  

Prezes Zarządu: Sebastian Walerysiak

Siedziba firmy:
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000183975,
NIP: 692-02-12-005,
Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN

Strony internetowe firmy Viessmann zostały zredagowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma Viessmann nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Strony internetowe firmy Viessmann zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Viessmann nie odpowiada za zasady ochrony danych oraz treść tych stron.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania transakcji zgodnych z życzeniem klienta.

Kodeks etyczny Carrier

System zgłaszania nieprawidłowości / Program Carrier Speak Up

By postępować zgodnie z naszymi wartościami, ważne jest, abyśmy dowiadywali się o możliwych niewłaściwych postępowaniach i je powstrzymywali. W każdej chwili możesz zgłosić nieprawidłowe zachowanie za pośrednictwem programu Carrier Speak Up i innych naszych kanałów zgłaszania (telefonicznie, e-mailem, listownie itp.).

Specjalne podziękowania dla shutterstock.com i stockagency.panthermedia.net za udostępnienie zdjęć i grafik do ilustracji stron.