Stopka redakcyjna i informacje prawne

Wydawca:

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Telefon: 071 3607 100
Telefaks: 071 3607 101
e-mail: info@viessmann.pl 

Prezes Zarządu: Sebastian Walerysiak

Siedziba firmy:
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000183975,
NIP: 692-02-12-005,
Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN

Strony internetowe firmy Viessmann zostały zredagowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma Viessmann nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Strony internetowe firmy Viessmann zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Viessmann nie odpowiada zazasady ochrony danych oraz treść tych stron.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania transakcji zgodnych z życzeniem klienta.

 

System zgłaszania nieprawidłowości / Viessmann - Integrity Line

Aby żyć zgodnie z naszymi wartościami, ważne jest, aby dowiedzieć się o możliwym niewłaściwym postępowaniu i zaradzić mu. W każdej chwili mogą Państwo zgłosić nieprawidłowe zachowanie za pośrednictwem naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości, linii Viessmann – Integrity Line, a także innych naszych kanałów zgłaszania nieprawidłowości (telefonicznie, e-mailem, listownie itp.).