Viessmann One Base - dostosuj swój dom do przyszłości

Zalety w skrócie
plainpicture / Kniel Synnatzschke

Viessmann One Base daje Państwu możliwość łatwej, niezawodnej i szybkiej obsługi całego systemu energetycznego za pomocą aplikacji. Nowa platforma łączy Państwa urządzenia i aplikacje elektroniczne w jedno rozwiązanie klimatyczne i energetyczne dla Państwa domu. Zużywasz mniej energii, zmniejszasz emisję dwutlenku węgla i zawsze masz kontrolę nad kosztami. Przygotuj swój dom na ekologiczną przyszłość z Viessmann One Base!

Potrzebujesz tylko jednego systemu

Platforma integruje wszelkie już używane rozwiązania inteligentnego domu, bezproblemowo i bezprzewodowo. W razie potrzeby można łatwo dodać kolejne usługi i urządzenia, takie jak nowy Wallbox do ładowania samochodu elektrycznego. Czy chcą Państwo jeszcze bardziej ekologicznie wykorzystywać prąd i ciepło i stać się częścią wspólnoty energetycznej ViShare*? Viessmann One Base jest kompatybilny ze wszystkimi dodatkowymi usługami cyfrowymi. Do sterowania usługami i urządzeniami zintegrowanymi z platformą można po prostu używać asystentów głosowych, takich jak Amazon Alexa czy Google Assistant. Dzięki Viessmann One Base wyposażają Państwo swój dom w rozszerzalny, przyszłościowy system energetyczny, który oferuje Państwu długoterminowe perspektywy.

* Operatorem i partnerem umownym we Wspólnocie Energetycznej ViShare jest Energy Market Solutions GmbH (EMS), spółka zależna Grupy Viessmann.

Jesteś zawsze w najlepszych rękach

Viessmann One Base jest obsługiwany szybko i łatwo za pomocą aplikacji ViCare

Wystarczy aplikacja ViCare - zintegrowane zarządzanie energią Viessmann robi resztę. Dzięki aplikacji można szybko i łatwo obsługiwać Viessmann One Base. Państwa wykonawca może również zdalnie obserwować instalację i natychmiast usuwać ewentualne usterki drogą elektroniczną. Nie trzeba już umawiać się z wykonawcą na telefon, odpadają też zbędne dojazdy. Zostawcie Państwo swojemu wykonawcy opiekę nad swoją instalacją.

Kokpit energetyczny aplikacji ViCare

Kokpit energetyczny i narzędzie do analizy w aplikacji ViCare

Dzięki kokpitowi energetycznemu w aplikacji ViCare możesz śledzić wszystkie przepływy energii w swoim domu. Analiza pokazuje aktualne i przeszłe poziomy samowystarczalności i zużycia na miejscu w gospodarstwie domowym.

Viessmann One Base - Twoje korzyści w skrócie

  • Wygoda: sterujesz swoim systemem grzewczym za pomocą aplikacji i możesz podłączyć urządzenia i usługi, z których chcesz korzystać, takie jak Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant i wiele innych.
  • Wydajność: platforma łączy i optymalizuje przepływy energii dla szczególnie wydajnej, a tym samym oszczędnej pracy.
  • Pewność: Twój wykonawca instalacji grzewczej jest automatycznie powiadamiany o wszelkich usterkach i może podjąć działania naprawcze, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.
  • Zrównoważony rozwój: długotrwała integracja wszystkich wymaganych usług cyfrowych, modernizacje i rozszerzenia produktów, takie jak fotowoltaika z magazynem energii czy Wallbox dla e-mobilności.

Sterowanie za pomocą naszych termostatów grzejnikowych ViCare

Termostatyczne zawory grzejnikowe ViCare

Termostatyczne zawory grzejnikowe ViCare umożliwiają proste sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami za pomocą aplikacji lub polecenia głosowego, np. przy użyciu Amazon Alexa.