Program Czyste Powietrze 3.0

Zdobądź dofinansowanie na zakup i montaż nowoczesnych instalacji grzewczych. Czyste Powietrze to Program, który oferuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Będzie on obowiązywał od 3 stycznia 2023. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i ile pieniędzy przysługuje w Programie Czyste Powietrze 3.0.

Program  Czyste Powietrze  skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych.  Obejmuje dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Od stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowa, trzecia edycja Programu.

  

Co oferuje Program  Czyste Powietrze  w nowej odsłonie?

Czyste Powietrze 3.0 to gwarancja większego wsparcia na zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych. W ramach nowej odsłony Programu będzie można otrzymać dotacje na poziomie 67 200 tys PLN, 100 200 PLN, i 136 200 PLN  z uwzględnieniem dotacji na wykonanie audytu energetycznego . Można się również ubiegać o podwyższone dofinansowanie na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, takich jak wymiana okien lub ocieplenie.  Dodatkowo, istnieje możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynku bez wymiany źródła ciepła - do tej pory nie było to możliwe.

Od wybranej przez wnioskodawcę opcji zależy poziom maksymalnej kwoty dofinansowania.  W poprzednich edycjach sfinansować można było odpowiednio od 30% do 50% (część pierwsza) i od 60% do 75% (część druga) kosztów. W przypadku trzeciej części Programu dofinansowane ma sięgnąć do 90% kosztów kwalifikowanych.

  

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze 3.0?

Z programu Czyste Powietrze 3.0 mogą skorzystać gospodarstwa domowe wieloosobowe, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 900 złotych, oraz gospodarstwa jednoosobowe - osiągające dochód niższy niż 1260 złotych.  Wprowadzenie takich wymogów oznacza, że z trzeciej części programu skorzystają głównie najuboższe gospodarstwa domowe.  Dodatkowo, do uczestnictwa w programie uprawnia prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

  

Obowiązkowy audyt energetyczny i pominięcie ścieżki bankowej – czyli co jeszcze się zmieni?

Istotna zmiana w stosunku do dwóch poprzednich edycji to obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązkiem i warunkiem otrzymania dotacji będzie wykonanie wszystkich elementów wskazanych w wariancie audytu, który gwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum 40%. Wykonanie audytu będzie dofinansowane.
Utrzymane zostanie prefinansowanie inwestycji – pierwsza transza będzie trafiała na konto wykonawcy już 14 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze skromniejsze możliwości finansowe beneficjentów, zwiększona została jednak liczba transz rozliczeń z instytucjami finansującymi. Poprzednio były to trzy transze, a teraz Program pozwoli na rozliczenie się w pięciu transzach.

Kolejna zmiana w stosunku do poprzednich edycji Programu to rezygnacja z tzw. ścieżki bankowej. Oznacza to, że wszystkich beneficjentów obowiązuje ten sam okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

  

Jak złożyć wniosek o dotację w ramach Programu  Czyste Powietrze 3.0?

Z uwagi na brak obowiązywania ścieżki bankowej, nie będzie już możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem banku. Wnioski o dotację będzie można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.  Zmiany zaczną obowiązywać od 3 stycznia 2023 roku.

Infolinia Programu dostępna jest pod nr telefonu: 22 340 40 80, a wszelkie wskazówki na stronie internetowej Programu:  https://czystepowietrze.gov.pl. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z Programem Czyste Powietrze 3.0, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem: