Program Wydłużonej Gwarancji – Twoje bezpieczeństwo!

Od dnia 1.06.2015 r. firma Viessmann wprowadziła do swojej oferty Program Wydłużonej Gwarancji, który pozwala na korzystanie z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat od uruchomienia urządzenia. Oferta dotyczy urządzeń zakupionych przez Firmy Partnerskie od dnia 01.01.2015 r. i obejmuje koszty części zamiennych oraz usług świadczonych dla Klienta, włączając koszty dojazdu. Opłata nie obejmuje kosztów przeglądów oraz części eksploatacyjnych (szybko zużywalnych). Program Wydłużonej Gwarancji jest oferowany oraz obsługiwany przez Viessmann Sp. z o.o. i zapewnia ochronę urządzenia po wygaśnięciu okresu gwarancji Firmy Partnerskiej.

Wydłużoną Gwarancją objęte są urządzenia firmy Viessmann zakupione za pośrednictwem Autoryzowanych Firm Partnerskich.

Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie: Sieć sprzedaży

Warunki objęcia urządzenia Programem Wydłużonej Gwarancji

 • zleć uruchomienie urządzenia osobie posiadającej odpowiednie, ważne
  uprawnienia,
 • zarejestruj się na Mój Viessmann na stronie moj.viessmann-serwis.pl
 • zgłoś chęć przystąpienia do Programu przed upłynięciem 12 miesięcy od daty
  uruchomienia (przed wykonaniem pierwszego przeglądu)
 • wybierz sposób dokonania płatności (płatność jednorazowa lub z rozbiciem na 3 transze), zaakceptuj umowę przepisując kod otrzymany SMSem,
 • dokonaj płatności zgodnie z umową, skorzystaj z możliwości płatności on-line,
 • wykonuj terminowo przeglądy urządzenia (zgodnie z dedykowaną listą), w przypadku płatności w transzach terminowo dokonuj kolejnych płatności (o
  terminie kolejnej płatności zostaniesz poinformowany mailowo),
 • konieczność interwencji serwisowych zgłaszaj do Centrum Obsługi Serwisowej w Mysłowicach.

Urządzenia objęte Programem Wydłużonej Gwarancji

– Vitodens 100-W 6,5 – 35 kW
– Vitodens 111- W 6,5 – 35 kW
– Vitodens 200-W 1,8 – 150 kW
– Vitodens 222-W 1,8 – 35 kW
– Vitodens 222-F 1,8 – 26 kW
– Vitodens 242-F 1,8 – 26 kW
– Vitocrossal 300 CU3A 2,6 – 60 kW
– Vitocal 200-G
– Vitocal 300-G do 46 kW
– Vitocal 222-G
– Vitocal 242-G
– Vitocal 333-G/333-G NC
– Vitocal 343-G
– Vitocal 200-A
– Vitocal 100-S/111-S
– Vitocal 200-S/222-S