Odnawialne źródła energii

Poproś o bezpłatną konsultację

Energia odnawialna - odpowiednie rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego

W przypadku zaopatrywania w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową nowych osiedli mieszkaniowych, istniejących kompleksów mieszkaniowych lub całych zmodernizowanych centrów miast, punkt ciężkości przesuwa się z indywidualnych systemów grzewczych na lokalne sieci grzewcze z węzłami cieplnymi. Ponadto paliwa kopalne będą w przyszłości odgrywać coraz mniejszą rolę. Powody są wielorakie. Na przykład paliwa konwencjonalne takie jak olej opałowy i gaz ziemny podlegają większym wahaniom cen niż biomasa stała czy biogaz.

Rozwiązania techniczne w zakresie wykorzystania energii odnawialnych oferują wiele możliwości oszczędnej modernizacji zasobów mieszkaniowych zgodnie z kryteriami dofinansowania i wymogami ochrony klimatu. Technologie wykorzystujące energie ekologiczne i biomasę odnawialną można łatwo połączyć z uzupełniającymi generatorami ciepła na bazie paliw kopalnych, tworząc systemy hybrydowe.

Biomasa: Drewno jest dobrą alternatywą

Ogrzewanie drewnem jest neutralne pod względem emisji CO₂. Oznacza to, że do atmosfery uwalniane jest tylko tyle dwutlenku węgla, ile drewno wchłonęło podczas wzrostu. Grafika cyklu CO2: Rozkład martwego drewna (po lewej), fotosynteza (w środku), spalanie paliwa drzewnego (po prawej).

Przy dzisiejszych cenach energii i uwzględnieniu całkowitych nakładów inwestycyjnych system grzewczy na drewno jest opłacalną alternatywą. Kotły na drewno firmy Viessmann są bardzo wydajne i oszczędne w zużyciu paliwa. Nadają się zarówno jako jedyny generator ciepła, jak i jako uzupełnienie kotłów olejowych lub gazowych. Dzięki zainstalowaniu kotła na drewno znacznie zmniejszają się wydatki na olej i gaz, a więc kocioł zaczyna się zwracać niemal natychmiast. Wreszcie przyczyniają się Państwo do ochrony naszego klimatu, ponieważ ogrzewanie drewnem jest neutralne pod względem emisjiCO2. Oznacza to, że do atmosfery uwalniane jest tylko tyle dwutlenku węgla, ile drewno wchłonęło podczas wzrostu.

Kolektory słoneczne

Każdy, kto dziś inwestuje w nowy system grzewczy, powinien od samego początku zaprojektować go tak, aby zawierał system solarny. Pozwoli to na czerpanie korzyści z niższego zużycia energii, a także na oczekiwanie na niższe miesięczne rachunki za energię. Instalując kolektory słoneczne, okazują Państwo swoje zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego poprzez trwałe obniżenie emisjiCO2. Wybierając technikę firmy Viessmann decydują się Państwo na przyszłościowy system, w którym wszystkie komponenty optymalnie ze sobą współgrają. Inwestycja w technikę solarną zwiększa również wartość Państwa nieruchomości.

Dzięki innowacyjnej funkcji automatycznego wyłączania ThermProtect firma Viessmann jak żadna inna oferuje długotrwałą ochronę swoich kolektorów płaskich i rurowych.

Dzięki innowacyjnej funkcji automatycznego wyłączania ThermProtect firma Viessmann jak żadna inna oferuje długotrwałą ochronę swoich kolektorów płaskich i rurowych. Dzięki ThermProtect można realizować również duże powierzchnie kolektorów bez konieczności uwzględniania stagnacji podczas projektowania instalacji. Technologia firmy Viessmann powoduje wyłączenie kolektorów po osiągnięciu ustawionej granicy temperatury. Wyłączenie zależne od temperatury działa całkowicie niezależnie od konfiguracji systemu kolektorów, ustawień sterownika i pozycji montażowej. Obciążenia termiczne elementów instalacji i nośnika ciepła pozostają zawsze w normalnym zakresie. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami solarnymi zwiększa to żywotność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Również pod względem ekologicznym, dzięki instalacjom solarnym firmy Viessmann, stoją Państwo po słonecznej stronie ulicy: W samym domu jednorodzinnym wytwarza się średnio o trzy czwarte tony mniej dwutlenku węgla (CO₂) rocznie. Kolektory płaskie i rurowe firmy Viessmann wyróżniają się wysoką niezawodnością działania i długą żywotnością. Kolektory słoneczne Vitosol wykonane są z materiałów odpornych na korozję i promieniowanie UV. W najbardziej imponujący sposób potwierdzają to badania jakościowe według normy badawczej EN 12975 lub ISO 9801. Potwierdza to jednocześnie niezmiennie wysoką wydajność cieplną.

Ciepło ekologiczne

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną z ziemi, słońca, wód gruntowych, ścieków lub powietrza. Zmniejszają zużycie paliw kopalnych, chronią cenne zasoby naturalne i redukują emisjęCO2, która szkodzi środowisku. Pompy ciepła firmy Viessmann oferują użytkownikom dodatkową korzyść - wiele z nich posiada funkcję aktywnego i naturalnego chłodzenia. Oprócz klasycznego zastosowania jako generatory ciepła w zimne dni, mogą one również latem stworzyć przyjemny klimat w pomieszczeniach, doprowadzając do domu orzeźwiające, chłodne powietrze.

Szczegóły produktu

Ciepło z powietrza
Ciepło z powietrza (z jednostką zewnętrzną)
Ciepło z ziemi, powietrza i słońca (system magazynowania lodu)
Ciepło z wód gruntowych
Ciepło z ziemi (sonda)
Energia z ziemi (kolektor)

W bogatej ofercie firmy Viessmann można znaleźć odpowiednią pompę ciepła do każdego zapotrzebowania. Już w fazie projektowania można uwzględnić warunki budowlane i geologiczne, jak również osobiste i indywidualne preferencje dotyczące zapotrzebowania na ciepło. Pompa ciepła zasilana energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej jest szczególnie przyjazna dla środowiska i bardzo korzystna cenowo. Pompy ciepła firmy Viessmann mogą być stosowane w nowym budownictwie i modernizacjach, eksploatowane razem z kolektorami słonecznymi, a nawet połączone z istniejącą instalacją grzewczą na olej lub gaz w system wielozadaniowy. Dzięki temu każdy właściciel budynku i nieruchomości może zrealizować swoje plany w najbardziej efektywny sposób.