Certyfikaty, ogólne warunki sprzedaży (OWS) i inne dokumenty do pobrania w formacie PDF

Jako wiodący międzynarodowy producent systemów energetycznych oferujemy dopasowane do potrzeb i efektywne rozwiązania dla wszystkich obszarów zastosowań i źródeł energii.  

Jeśli nie znajdą Państwo na tej stronie tego, czego szukają, mogą Państwo skorzystać również z naszej centralnej bazy danych ViBooks. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi projektami referencyjnymi, w naszej obszernej bazie danych znajdą Państwo raporty i pliki do pobrania.

ViBooks - dokumentacja i broszury

W naszej bazie danych ViBooks znajdą Państwo potrzebne instrukcje obsługi, montażu i serwisu, jak również przewodniki techniczne, cenniki, drukowane materiały marketingowe i wiele innych dokumentów dotyczących urządzeń firmy Viessmann.

Pliki do pobrania w formacie PDF

Certyfikaty

Grupa Viessmann jest międzynarodowym liderem w produkcji rozwiązań z zakresu klimatyzacji, ogrzewania, energii przemysłowej i chłodnictwa. Ustanowione systemy zarządzania jakością, środowiskiem, energią oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zostały od 2020 roku połączone w jeden zintegrowany system zarządzania.

Certyfikat potwierdza, że firma Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła oraz stosuje w swojej działalności system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Certyfikat został wydany przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT po raz pierwszy w lipcu 2007r. Od tej pory system zarządzania jakością jest rokrocznie sprawdzany, a co trzy lata ponownie certyfikowany.  Cykl certyfikacji od 22.11.2022 do 21.11.2025 r.

Certyfikat UDT-CERT jest potwierdzeniem i gwarancją najwyższej jakości w działalności Viessmann Sp. z o.o. na polskim rynku.

System zarządzania jakością określa wszystkie zasady i systematyczne procedury służące osiągnięciu i zabezpieczeniu wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wymagań dotyczących produktów i procesów. Poprzez utrzymanie i ciągłą aktualizację systemu zarządzania jakością możemy zapewnić spełnienie wymagań i przyczynić się do zachowania długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa.

Firma Viessmann po raz pierwszy uzyskała certyfikat ISO 9001 w 1994 roku. W 2019 roku z powodzeniem przeszliśmy na zaktualizowaną normę ISO 9001:2015. Od 2020 roku system zarządzania jakością stanowi integralną część zintegrowanego systemu zarządzania i jest corocznie monitorowany w połączeniu z naszymi innymi systemami zarządzania.

Od dziesięcioleci realizujemy w praktyce koncepcję zintegrowanej ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości. Zintegrowana w procesach i produktach ochrona środowiska ma pierwszeństwo przed usuwaniem powstałych szkód. Wdrażane od wielu lat zarządzanie środowiskiem organizuje i monitoruje przekładanie naszej polityki środowiskowej.

Nasz certyfikat ISO 14001 świadczy o tym, że przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i pracujemy nad ciągłą poprawą naszych wyników w zakresie ochrony środowiska. Od 2020 roku system zarządzania środowiskiem stanowi integralną część zintegrowanego systemu zarządzania i jest corocznie monitorowany w połączeniu z naszymi innymi systemami zarządzania.

Firma Viessmann uzyskała certyfikat ISO 50001 dla systemu zarządzania energią w zakładzie w Allendorfie oraz w innych zakładach. Zwiększenie efektywności energetycznej odgrywa kluczową rolę w realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej. Efektywność energetyczna jest zatem ważnym elementem efektywności wykorzystania zasobów.

Od 2020 roku system zarządzania energią stanowi integralną część zintegrowanego systemu zarządzania i jest corocznie monitorowany przez zewnętrznego certyfikatora, w połączeniu z naszymi innymi systemami zarządzania.

Po 10 latach udanego uczestnictwa w audycie BS OHSAS 18001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nasze najwyższe osiągnięcia zostały potwierdzone i certyfikowane przez TÜÜV Rheinland według nowej normy EN ISO 45001.

Spółki Grupy Viessmann wprowadzają system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy od 2020 roku, a od 2023 roku oczekuje się jego wspólnej certyfikacji jako części zintegrowanego systemu zarządzania.

Uczestnicy EMAS stosują znormalizowany system zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001 i poddają się corocznym audytom przeprowadzanym przez zatwierdzonych przez państwo, niezależnych rzeczoznawców ds. środowiska. Publikują swoje dane dotyczące środowiska, w tym zużycie zasobów i energii, emisje, odpady itp. w sposób szczegółowy w rocznej deklaracji środowiskowej. Ponadto wyznaczają cele środowiskowe i publikują informacje na temat tego, w jaki sposób wydajność środowiskowa będzie stale i systematycznie poprawiana.

Dzięki wzorcowemu i innowacyjnemu zarządzaniu środowiskiem firma Viessmann jest uznawana za pioniera w dziedzinie ochrony środowiska. Viessmann Werke z siedzibą w Allendorf (Eder) jako pierwsze przedsiębiorstwo z branży techniki grzewczej i drugie w Niemczech uzyskał w 1995 roku certyfikat systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Dzisiaj zakład Viessmann w Allendorf (Eder) jest najstarszym wpisem do rejestru zakładów EMAS.