Zasobniki buforowe wody grzewczej - wykorzystanie ciepła z opóźnieniem czasowym

Poproś o bezpłatną konsultację
Zasobnik buforowy wody grzewczej Viessmann z modułem świeżej wody

Zasadniczo zasobniki buforowe magazynują energię cieplną, która nie jest w danej chwili potrzebna, aby można ją było wykorzystać później w zależności od zapotrzebowania. Zasobniki buforowe wody grzewczej stosowane są przede wszystkim tam, gdzie ciepło nie zawsze jest stale potrzebne. Na przykład w przeciętnym gospodarstwie domowym szczytowe zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową przypada na godziny poranne i wieczorne. W przypadku instalacji solarnej do wspomagania ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej największe zyski uzyskuje się jednak w środku dnia. Z kolei kocioł gazowy lub na paliwo stałe byłby stale włączany i wyłączany. Zasobnik buforowy ogranicza tę cykliczność i nierównomierne wytwarzanie ciepła. Dostarcza on ciepło, gdy istnieje zapotrzebowanie i zapewnia, że generator ciepła pracuje stale na optymalnym poziomie mocy.

Viessmann oferuje szeroką gamę zasobników buforowych dla ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Są one różnie wyposażone w zależności od ich podstawowych zadań i dopasowania do indywidualnych potrzeb. Program produktów obejmuje rozwiązania dla budynków mieszkalnych, jak również dla zastosowań komercyjnych i komunalnych.

Konstrukcja umożliwia optymalne wykorzystanie energii cieplnej

Aby umożliwić czasowe magazynowanie energii cieplnej, potrzebna jest specjalna konstrukcja. Zasadniczo zasobnik buforowy wody grzewczej to cylinder wykonany ze stali. Jest on wyposażony w opcje przyłączy hydraulicznych. Ich liczba jest różna w zależności od modelu i obszaru zastosowania. Zasobniki buforowe wody grzewczej firmy Viessmann przekonują ponadto swoją wszechstronną izolacją cieplną z włókniny poliestrowej. Pomaga to zminimalizować straty ciepła. Dzięki temu nie jest konieczna dodatkowa izolacja zasobnika buforowego.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

W zależności od modelu i okoliczności zasobniki buforowe Viessmann posiadają również przyłącze do grzałki zanurzeniowej, wewnętrzną wężownicę pośrednią do podłączenia kolektorów słonecznych lub dodatkowy system stratyfikacji. Ponadto jako wyposażenie dodatkowe można dostarczyć moduł świeżej wody lub zintegrować karbowaną rurę CWU, jeśli zasobnik buforowy ma służyć również do zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową.

Dom modelowy z systemem grzewczym i zasobnikiem buforowym wody grzewczej w piwnicy.

Jak działa zasobnik buforowy?

Zasobnik buforowy jest zawsze umieszczony pomiędzy generatorem ciepła a odbiornikami ciepła. Kocioł ogrzewa wodę grzewczą, która przepływa przez zasobnik buforowy. Przepływ z generatora ciepła miesza się w zasobniku buforowym z zimnym powrotem z odbiorników (grzejników). W ten sposób podnosi się temperatura wody, która w razie potrzeby może zostać uwolniona jako przepływ do grzejników. Zimny powrót z odbiorników ciepła płynie z powrotem do zasobnika buforowego wody grzewczej. Jeżeli zasobnik dostarcza również ciepło do ciepłej wody użytkowej, odbiornikami są nie tylko grzejniki, ale również punkty poboru takie jak krany, prysznice, wanny i zmywarki.

W stosunku do objętości, gęstość wody jest zależna od temperatury. W związku z tym ciepła woda znajduje się zawsze w górnej części zasobnika buforowego wody grzewczej. Stamtąd płynie ona do grzejników. Zimna woda powrotna z grzejników znajduje się na dole zbiornika i stamtąd płynie do kotła, gdzie może zostać ponownie podgrzana. Kocioł, zasobnik buforowy i grzejniki tworzą zatem system zamknięty.

Zasobnik buforowy do dodatkowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Jeżeli zasobnik buforowy ogrzewa również ciepłą wodę użytkową, istnieje możliwość uzupełnienia go o moduł świeżej wody Vitotrans 353. Działa on na zasadzie ciągłego przepływu. Oznacza to, że ciepła woda użytkowa przepływa przez moduł, obok gorącej wody grzewczej znajdującej się w zasobniku buforowym i jest przy tym pośrednio podgrzewana. W ten sposób higieniczna ciepła woda użytkowa jest podgrzewana zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego gospodarstwa domowego. Nie ma potrzeby magazynowania ciepłej wody użytkowej, co daje dużą oszczędność miejsca.

Program Vitocell 100-E obejmuje zasobniki buforowe o pojemnościach od 46 do 2000 litrów. Model Vitocell 140-E może być stosowany również razem z modułem świeżej wody. Ponadto posiada on wewnętrzną wężownicę pośrednią, którą można wykorzystać np. do podłączenia kolektorów słonecznych. W związku z tym ten zasobnik buforowy firmy Viessmann nadaje się również do dwufunkcyjnych systemów grzewczych, czyli takich, w których zintegrowane są dwa generatory ciepła.

Zasobniki buforowe wody grzewczej Viessmann

Zasobnik buforowy z dodatkowym systemem stratyfikacji

Jak wspomniano powyżej, gęstość wody zmienia się w zależności od temperatury. Gorąca woda jest lżejsza w stosunku do swojej objętości i dlatego w pionowym naczyniu unosi się do góry. W zasobniku buforowym efekt ten prowadzi z reguły do mieszania. Jeśli zasobnik, taki jak Vitocell 160-E, wyposażony jest w system warstwowy, zimna woda powrotna pozostaje na dole, natomiast gorąca woda zasilająca może być zawsze pobierana z góry. Ma to tę wielką zaletę, że zasobnik nie musi być całkowicie nagrzany, aby punkty poboru, takie jak prysznice czy wanny, mogły pobierać ciepłą wodę.

Oprócz Vitocell 160-E z modułem świeżej wody, dostępny jest także uzupełniający system warstwowy dla wielozadaniowego zasobnika buforowego wody grzewczej Vitocell 360-M.

Wielofunkcyjne zasobniki buforowe wody grzewczej firmy Viessmann

Zasobniki buforowe Multi Mode łączą nie tylko wodę grzewczą i ciepłą wodę użytkową. Mogą być również ogrzewane przez kilka generatorów ciepła.

Jeśli np. pompa ciepła dostarcza zbyt mało ciepła, aby pokryć aktualne zapotrzebowanie, stosuje się dodatkowy generator ciepła. Podobnie jest z podłączeniem zasobnika buforowego do instalacji solarnej. Vitocell 340-M to kompaktowe i oszczędzające miejsce rozwiązanie - zasobnik buforowy z podgrzewem ciepłej wody użytkowej poprzez elastyczną i beznaprężeniową rurę falistą ze stali szlachetnej. Rura ta jest zintegrowana z zasobnikiem w formie spirali, przez którą przepływa świeża ciepła woda użytkowa. Woda ta jest podgrzewana przez gorącą wodę grzewczą. Nie jest więc potrzebny osobny zasobnik na ciepłą wodę użytkową, ponieważ woda jest podgrzewana w miarę zapotrzebowania. Fakt ten, wraz z zastosowaniem stali nierdzewnej jako materiału, zapewnia higieniczne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej bez ryzyka powstania legionelli. Zintegrowana wewnętrzna wężownica pośrednia wykonana ze stali umożliwia również podłączenie kolektorów słonecznych.

Zapewnienie sprawnego działania

W ramach konserwacji instalacji grzewczej monitorowana jest również praca zasobnika buforowego wody grzewczej. Pomaga to w zapewnieniu płynnej pracy. Podczas oględzin specjalista ds. ogrzewania sprawdza zasobnik buforowy, pompy i zawory pod kątem uszkodzeń, korozji, zanieczyszczeń i nieszczelności. Jest to przede wszystkim środek zapobiegawczy. W centrum uwagi znajdują się interfejsy pomiędzy komponentami, aby zapewnić ich optymalne dopasowanie do siebie. Zasadniczo zasobnik buforowy firmy Viessmann wymaga jednak bardzo niewielkiej konserwacji.

Zawory odpowietrzające ułatwiają konserwację

Wytwornica ciepła, zasobnik buforowy i odbiorniki ciepła tworzą zamknięty system. Mimo to zawsze istnieje ryzyko przedostania się powietrza do systemu. W programie produktów Vitocell firmy Viessmann znajdują się zawory odpowietrzające, które umożliwiają uwolnienie powietrza. Dzięki nim partner firmy Viessmann może bez problemu odpowietrzyć zasobnik buforowy.

Jakość wody grzewczej zapewnia niskie nakłady

Zasobnik buforowy zawiera wodę grzewczą o niskiej zawartości tlenu, co oznacza, że dodatkowa ochrona przed rdzą z reguły nie jest konieczna. Jeśli woda jest określonej jakości i spełnia wymagania (zgodnie z wytyczną VDI 2035 - Wymagania dotyczące jakości wody grzewczej), zasobnik buforowy nie wymaga odkamieniania. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zasobników c.w.u. Tutaj woda wodociągowa przepływa przez gorące wymienniki ciepła. W zależności od twardości wody może wytrącać się kamień. Usunie go również partner firmy Viessmann.