Program wakacyjny systemu grzewczego firmy Viessmann

Poproś o bezpłatną konsultację

Kotły grzewcze firmy Viessmann posiadają wiele ustawień fabrycznych. Zwiększają one komfort obsługi, umożliwiając przeprowadzenie wszelkich zmian w generatorze ciepła w kilku prostych krokach. Ustawienia fabryczne pomagają również w oszczędzaniu energii, a tym samym w obniżeniu kosztów ogrzewania. Oprócz krzywej grzewczej dostępne są również różne programy czasowe. Należą do nich tryb ekonomiczny i program wakacyjny.

Program wakacyjny jest dostępny tylko jako "program czasowy" za pośrednictwem regulatora ogrzewania. Osoby, które mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach lub nie mają dostępu do generatora ciepła, nie mogą dokonywać zmian w programie wakacyjnym.

Program wakacyjny w szczegółach

Z kolei właściciele instalacji mogą za pomocą programu wprowadzać daty przyjazdu i wyjazdu dla poszczególnych obiegów grzewczych. W ten sposób mogą oni aktywnie wpływać na charakterystykę grzewczą generatora ciepła. Program wakacyjny systemu grzewczego firmy Viessmann wpływa w szczególności na centralne ogrzewanie, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, moc grzewczą i zużycie energii:

Centralne ogrzewanie:

 • Dla obiegów grzewczych w programie pracy "Ogrzewanie i c.w.u." program wakacyjny ogrzewa pomieszczenia do ustawionej obniżonej temperatury pokojowej.
 • W przypadku obiegów grzewczych w programie pracy "Tylko c.w.u." nie ma ogrzewania pomieszczeń. Aktywna jest jednak ochrona przed zamarzaniem kotła i zasobnika c.w.u.

Ogrzewanie c.w.u.:

 • Jeżeli dla wszystkich obiegów grzewczych włączony jest tryb wakacyjny, nie ma ogrzewania  c.w.u. Ochrona przed zamarzaniem zasobnika c.w.u. jest aktywna.

Wskazówka: W ustawieniach fabrycznych program wakacyjny rozpoczyna się o godz. 00:00 dnia następnego po wyjeździe i kończy o godz. 00:00 dnia powrotu. Oznacza to, że ustawiony program czasowy jest aktywny w dniu wyjazdu i powrotu. W niektórych modelach czas można również ustawić indywidualnie. Aby zakończyć program ręcznie, należy postępować zgodnie z instrukcją.

Program wakacyjny zmniejsza moc grzewczą

Gdy program wakacyjny jest aktywny, system utrzymuje niższą ustawioną temperaturę w pomieszczeniu. Ogrzewa tylko do wcześniej ustawionej obniżonej temperatury pomieszczenia. Temperatura ta nie powinna spaść poniżej 16 stopni Celsjusza, w przeciwnym razie istnieje zwiększone ryzyko powstawania pleśni. O tym, jak można zminimalizować to ryzyko, można przeczytać w naszym poradniku dotyczącym zapobiegania pleśni.

Program wakacyjny pomaga oszczędzać energię

Program urlopowy systemu grzewczego firmy Viessmann daje właścicielom instalacji możliwość oszczędzania energii podczas ich nieobecności, ponieważ ogrzewa tylko tyle, ile jest konieczne. Wbrew nazwie program ten nie jest przeznaczony wyłącznie do stosowania podczas "wielotygodniowych urlopów" w tradycyjnym rozumieniu. Jeśli właściciel instalacji wie, że będzie poza domem - nawet tylko na kilka dni - może aktywować program wakacyjny i w ten sposób zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Jak aktywować program wakacyjny

Program czasowy i związany z nim program wakacyjny posiadają wszystkie kotły grzewcze firmy Viessmann z regulatorami Vitotronic (od 1999 r.). Droga nawigacyjna z menu głównego do tej funkcji może być jednak różna w zależności od instalacji grzewczej i roku produkcji. Prawidłowy sposób postępowania opisany jest w dostarczonej instrukcji obsługi lub alternatywnie można go znaleźć w instrukcji serwisowej. Dla lepszego zrozumienia procesu, poniżej przedstawiono instrukcje dla czterech różnych generatorów ciepła. Obejmuje to:

 • Vitodens 200 W z Vitotronic 200, do pracy z kompensacją pogodową, rok produkcji 2018
 • Vitoladens 300 C z Vitotronic 200, rok produkcji 2018
 • Vitocal 200 S z Vitotronic 200, rok produkcji 2017
 • Vitoligno 300 C z Ecotronic, rok produkcji 2017
 1. Kliknij na ikonę menu, a następnie na "Ogrzewanie"
 2. Teraz wybierz wymagany obieg grzewczy.
 3. Kliknąć OK, aby potwierdzić.
 4. Na wyświetlaczu pojawia się teraz "Program urlopowy".
 5. Ustawić strzałkami żądaną datę wyjazdu i powrotu.
 6. Kliknąć OK, aby aktywować program wakacyjny.

Informacje o produkcie Vitodens 200-W

 1. Postępować jak w przypadku Vitodens 200-W i kliknąć na ikonę menu.
 2. Wybrać "Ogrzewanie", a następnie "Program wakacyjny".
 3. Znajdują się Państwo teraz w programie wakacyjnym. Ustawić żądane daty wyjazdu i powrotu.
 4. Kliknąć OK, aby aktywować program wakacyjny.

Informacje o produkcie Vitoladens 300-C

Uwaga: Program wakacyjny dotyczy wszystkich obiegów grzewczych/chłodniczych. Państwa wykonawca może zmienić to ustawienie fabryczne. Jeśli do sterownika pompy ciepła podłączone jest urządzenie wentylacyjne, program urlopowy dotyczy również wentylacji mechanicznej.

 1. Kliknąć na ikonę menu.
 2. Wybrać "Ogrzewanie" lub ogrzewanie/chłodzenie, a następnie "Program wakacyjny".
 3. Ustawić żądane daty wyjazdu i powrotu.
 4. Kliknąć OK, aby aktywować program wakacyjny.


Wskazanie w menu rozszerzonym

W menu rozszerzonym, w punkcie "Informacje" można sprawdzić ustawienia "Programu urlopowego". To samo dotyczy Vitodens 200-W i Vitoladens 300-C.

Informacje o produkcie Vitocal 200-S

 1. Kliknąć na ikonę paska, aby przejść do menu zaawansowanego.
 2. Za pomocą strzałek wybrać obszar "Ogrzewanie" i potwierdzić przyciskiem "OK".
 3. Aby wybrać żądane obiegi grzewcze (HC1 lub HC2), przesunąć poziome strzałki w lewo lub w prawo.
 4. Następnie wybrać "Program wakacyjny" dla odpowiedniego obiegu grzewczego i potwierdzić przyciskiem "OK".
 5. Teraz można ustawić datę wyjazdu i dzień powrotu.
 6. Jeżeli chcą Państwo przedwcześnie anulować ustawienia programu wakacyjnego, należy wielokrotnie naciskać przycisk z zakrzywioną strzałką, aż pojawi się wskazanie domyślne.
 7. Jeżeli chcą Państwo zaakceptować ustawione dane, należy potwierdzić przyciskiem "OK".
 8. "Zastosowano" pojawia się na krótko na wyświetlaczu.

Informacja o produkcie Vitoligno 300-C

W ustawieniach może pomóc Państwa instalator

Jeśli nie są Państwo pewni, jak ustawić wymagany program wakacyjny, prosimy o kontakt z partnerem handlowym firmy Viessmann. Dzięki naszemu wyszukiwaniu lokalnych partnerów handlowych mogą Państwo kilkoma kliknięciami znaleźć odpowiedniego instalatora w pobliżu.