Dlaczego muszę uzupełniać instalację grzewczą wodą?

Poproś o bezpłatną konsultację
Zdjęcie: © Zvone / Shutterstock.com

Aby ciepło mogło dotrzeć z kotłowni lub pomieszczenia gospodarczego do wszystkich pomieszczeń, system grzewczy potrzebuje określonego ciśnienia systemowego (zwanego też potocznie ciśnieniem grzewczym). Jeśli jest ono zbyt niskie, może to mieć negatywny wpływ na wydajność ogrzewania. Możliwe konsekwencje to zimne powierzchnie grzewcze i uciążliwe odgłosy z instalacji grzewczej. Wreszcie, jeśli ciśnienie w instalacji jest zbyt niskie, generator ciepła nie pracuje optymalnie, co powoduje niepotrzebne koszty ogrzewania. Z tego powodu ważne jest, aby przy zbyt niskim ciśnieniu w instalacji uzupełnić system grzewczy wodą.

Jaką rolę odgrywa ciśnienie wody w ogrzewaniu?

Do ogrzania pomieszczeń do komfortowej temperatury nawet w głębi zimy potrzebny jest generator ciepła. W ten sposób woda grzewcza jest podgrzewana do niezbędnej temperatury zasilania, zanim zostanie przetransportowana do pomieszczeń. Pompa grzewcza jest odpowiedzialna za transport wody z generatora ciepła (zazwyczaj na niższej kondygnacji) do grzejników (zazwyczaj na wyższych kondygnacjach). Musi ona wytworzyć określone ciśnienie, aby woda grzewcza mogła pokonać tę różnicę wysokości. Jednostką używaną do tego celu jest bar. Jeden bar odpowiada w przybliżeniu ciśnieniu powietrza na powierzchni Ziemi. Oprócz różnicy wysokości występują straty ciśnienia w rurach, armaturze i na powierzchniach grzewczych, które również należy wyrównać.

Dlaczego w instalacji grzewczej w pierwszej kolejności dochodzi do utraty ciśnienia?

Obieg grzewczy jest teoretycznie układem zamkniętym. W praktyce jednak powietrze dostaje się różnymi drogami do rur grzewczych i tworzą się pęcherzyki powietrza. Pęcherzyki powietrza zmniejszają moc grzewczą, a także powodują uciążliwe hałasy. Aby to wyeliminować, należy co jakiś czas odpowietrzyć grzejniki. Jednak w tym procesie zawsze ucieka pewna ilość wody grzewczej. Oznacza to, że przy każdym odpowietrzaniu instalacja traci wodę, co powoduje spadek ciśnienia w instalacji. Dlatego co jakiś czas trzeba uzupełniać wodę w instalacji grzewczej. Inne możliwe przyczyny spadku ciśnienia w systemach grzewczych to niewymiarowy zawór bezpieczeństwa (raczej rzadko spotykany), nieprawidłowe lub wadliwe przeponowe naczynie wzbiorcze (DEV) oraz inne nieszczelności.

Z doświadczenia wynika, że najczęstszą przyczyną, oprócz nieszczelności, jest nieprawidłowe ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego (jest ono sprawdzane i korygowane podczas konserwacji) lub wadliwa membrana i napełnienie naczynia wzbiorczego wodą.

Zdjęcie: © Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Jak obliczyć optymalne ciśnienie w instalacji?

To, jak wysokie musi być ciśnienie w instalacji lub do ilu barów musi być napełniona instalacja grzewcza, jest w każdym przypadku inne. Jednak potrzebny do tego wzór jest stosunkowo prosty: aby określić optymalne ciśnienie w instalacji, należy pomnożyć różnicę wysokości między generatorem ciepła a najwyższym grzejnikiem przez 0,1. Do wyniku należy dodać 0,5 bara, aby skompensować ewentualne straty ciśnienia.

Wzór

Ciśnienie w instalacji = różnica wysokości (metry) x 0,1 (bez jednostki) + 0,5 (bar)

Oto przykład

Różnica wysokości pomiędzy generatorem ciepła a najwyższym grzejnikiem wynosi 10 metrów. Na tej podstawie minimalne ciśnienie w instalacji powinno wynosić 1,0 bar (10 x 0,1). Po dodaniu tolerancji 0,5 bara otrzymujemy ciśnienie systemowe 1,5 bara.

Uzupełnianie wody grzewczej w 5 krokach

Jeśli chcesz uzupełnić wodę grzewczą, a tym samym zwiększyć ciśnienie w systemie, najlepiej wezwać wykonawcę. Niewłaściwe wykonanie może bowiem doprowadzić do uszkodzenia instalacji grzewczej przez zanieczyszczoną wodę. Partner handlowy firmy Viessmann wie natomiast dokładnie, na co należy zwrócić uwagę przy uzupełnianiu wody grzewczej. Należy koniecznie przestrzegać następujących punktów:

  • Woda musi być czysta i wolna od osadów oraz musi spełniać wymagania wytycznej VDI 2035
  • Muszą być również spełnione wymagania rozporządzenia o wodzie pitnej [Niemcy].
  • Podczas napełniania w żadnym wypadku nie można dopuścić, aby woda grzewcza dostała się do obiegu CWU

Poniższe wskazówki dotyczące uzupełniania wody grzewczej są przeznaczone dla właścicieli instalacji, którzy już wielokrotnie wykonywali te prace.

  1. Wyłączyć pompę obiegową i całkowicie otworzyć wszystkie zawory termostatyczne. Teraz można odpowietrzyć wszystkie grzejniki. W przypadku nieruchomości rozłożonych na kilku piętrach najlepiej zacząć od dołu.
  2. Sprawdzić ciśnienie wody - albo na interfejsie użytkownika generatora ciepła, albo na manometrze. Ten ostatni ma zazwyczaj oznaczenia, które kolorystycznie podkreślają idealne ciśnienie w systemie.
  3. Napełnić odpowiedni wąż wodny wodą aż do przelania. Teraz podłączyć instalację grzewczą do przyłącza wody. W tym celu należy użyć specjalnych zaworów napełniających firmy Viessmann, aby do obiegu c.w.u. nie dostała się woda grzewcza.
  4. Otworzyć oba zawory i uzupełniać wodę grzewczą aż do uzyskania idealnego ciśnienia w instalacji. Do obliczenia ciśnienia w instalacji należy wykorzystać powyższy wzór.
  5. Kiedy interfejs użytkownika lub manometr pokazuje wymaganą wartość, można zamknąć zawory i zakręcić kran. Aby upewnić się, że do systemu nie zostało wprowadzone powietrze, można ponownie odpowietrzyć grzejniki.

Ważne: ciśnienie w instalacji powinno pozostać stałe po napełnieniu i nie może być niższe niż 1,3 bara. Jeśli tak jest, praca zakończyła się sukcesem. Jeśli ciśnienie ciągle spada, może wystąpić usterka techniczna. W takim przypadku należy skontaktować się z wykonawcą instalacji grzewczej.

Jak często należy uzupełniać wodę grzewczą?

O tym, jak często należy uzupełniać wodę w instalacji grzewczej, należy decydować indywidualnie dla każdego systemu. Oprócz stanu samej instalacji grzewczej rolę odgrywają również inne czynniki, takie jak częste odpowietrzanie lub elementy techniczne, takie jak naczynie wzbiorcze. W sezonie grzewczym  zaleca się regularne sprawdzanie ciśnienia w instalacji grzewczej.

Zawarcie umowy o konserwacji i spokój ducha

Niezależnie od tego, czy chodzi o uzupełnianie wody grzewczej, czy o sprawdzanie urządzeń zabezpieczających - w wielu przypadkach warto zawrzeć umowę konserwacyjną  z lokalnym wykonawcą. W regularnych odstępach czasu będzie dzwonił specjalista od ogrzewania, aby upewnić się, że system nadal działa prawidłowo. W razie potrzeby specjalista wyreguluje ciśnienie w instalacji do idealnej wartości.