Sieć sprzedaży

Doradztwo, sprzedaż, instalacja i serwis klienta są realizowane wyłącznie przez partnerów branżowych współpracujących z firmą Viessmann, regularnie przez nas szkolonych i doskonale znających nasze produkty.


Skorzystaj z obszernego zakresu usług serwisowych naszych partnerów branżowych

  • Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, także bezpośrednio w miejscu instalacji
  • Określenie zapotrzebowania na ciepło/wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta
  • Konkretne zalecenie, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada danemu zamierzeniu budowlanemu lub modernizacyjnemu
  • Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności
  • Kontrola komina w porozumieniu z kominiarzem pod kątem przystosowania do nowego kotła grzewczego oraz spełnienia wymogów ustawowych
  • Poglądowa kalkulacja potencjału oszczędności kosztów ogrzewania dzięki modernizacji
  • Informacje dotyczące publicznego dofinansowania oraz wsparcia na etapie składania wniosków
  • Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych nowej instalacji grzewczej