Finansowanie i dotacje

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Właściciele domów oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy decydują się na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, mogą ubiegać się o dofinansowanie do demontażu starego urządzenia grzewczego oraz zakupu i montażu nowego, efektywnego źródła ciepła. Jakie programy oferują takie formy wsparcia i na jakie dofinansowanie do wymiany ogrzewania można liczyć?

Wymiana kotła na paliwa stałe na nowe, efektywne źródło ciepła to inwestycja, w przypadku której można ubiegać się o dofinansowanie m.in. z programów rządowych. Na dofinansowanie do wymiany ogrzewania mogą liczyć zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie pozwala znacznie zredukować koszty związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku lub mieszkania, dzięki czemu nowoczesne, energooszczędne systemy grzewcze stają się bardziej dostępne finansowo dla szerszego grona inwestorów. Oto najpopularniejsze programy oferujące dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.
 

Program „Czyste Powietrze”

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych (oraz lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą), którzy decydują się na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel z programu „Czyste Powietrze”. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy:

  • Osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł mogą skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji może wynieść nawet do 66 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację i montaż instalacji fotowoltaicznej).

  • Wnioskodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji może wynieść nawet do 99 000 zł.

  • Wnioskodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji może wynieść nawet do 135 000 zł.

Program „Czyste Powietrze” oferuje dotacje m.in. na pompy ciepła, kotły kondensacyjne, ogrzewanie elektryczne, a także wentylację z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne. Program umożliwia również uzyskanie dofinansowania do audytu energetycznego (który pozwala ustalić optymalny zakres prac modernizacyjnych w budynku) w wysokości 1200 zł.
Umowy o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” będą zawierane do końca 2027 r.
 

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Właściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy planują wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwami stałymi na bardziej ekologiczne i energooszczędne urządzenia mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten skierowany jest do gmin, które będą ogłaszać nabór wniosków o dofinansowanie na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym.
W przypadku osób fizycznych program „Ciepłe Mieszkanie” oferuje dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) no efektywne urządzenie grzewcze albo podłączenie lokalu mieszkalnego do takiego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo, przy wymianie ogrzewania można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dofinansowanie do dokumentacji projektowej.

Poziom dofinansowania w programie „Ciepłe Mieszkanie” w przypadku osób fizycznych uzależniony jest przede wszystkim od poziomu ich dochodu: 

  • W podstawowym poziomie dofinansowania, który przysługuje osobom o rocznych dochodach do 135 000 zł, beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie do 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny) lub do 35% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal) w przypadku budynków zlokalizowanych w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

  • W podwyższonym poziomie dofinansowania, który przysługuje osobom o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa do 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, dofinansowanie może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny) lub do 65% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny) w przypadku budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

  • W najwyższym poziomie dofinansowania, który przysługuje osobom o przeciętny miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego do 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz osobom, którym przyznano prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego, dofinansowanie może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny) lub do 95% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny) w przypadku budynków zlokalizowanych w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

31 stycznia 2024 r. zakończył się II nabór dla gmin do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych gminy określać będą indywidualnie w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.
 

Dofinansowanie Viessmann

Osoby, które planują modernizację systemu grzewczego mogą skorzystać również z „Extra dofinansowania Viessmann”. Pozwoli ono dodatkowo zwiększyć możliwą do uzyskania sumę dofinansowania – decydując się na montaż pompy ciepła nawet o 2 021 zł, a w przypadku modernizacji polegającej na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na kocioł kondensacyjny maksymalnie o 564,75 zł. Aby skorzystać z „Ekstra dofinansowania Viessmann” należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/finansowanie/ekstra-dofinansowanie.html i poczekać na kontakt eksperta.