Program Czyste Powietrze


Zasady dofinansowania w  Programie Czyste Powietrze

Obowiązujące zasady w Programie Czyste Powietrze mają one na celu usprawnienie procedur rozpatrywania wniosków oraz zwiększenie promocji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania


Dla kogo ?

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł.


Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Przewiduje również wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu termomodernizację budynków.


Czyste Powietrze – Jak będą wyglądają zasady dofinansowania?

1. Uproszczone zasady przyznawania dotacji – WFOŚiGW bez obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy. Podział Beneficjentówna dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

2. Udział w programie jednostek samorządu terytorialnego – gminy mają wydawać zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania w ramach kryteriów dochodowych.

3. Skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni.

4. Uproszczony wniosek o dotację – dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów będą zbierane w formie oświadczeń.

5. Możliwość składania wniosków on-line w serwisie gov.pl.

6. Włączenie w program sektora bankowego – dotacja będzie mogła być przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu.

7. Integracja z programem Mój Prąd – integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną, nie będzie konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, (jeden wniosek).

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym – inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węgla będą dodatkowo promowane. Przewidziane są dodatkowe bonusy dla urządzeń OZE, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

9. Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła – beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkową dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych – jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

źródło: Ministerstwo Klimatu

Więcej szczegółów na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze

Aby aktywować wideo, należy kliknąć przycisk odtwarzania. Należy pamiętać, że poprzez wywołanie filmu, dane są przesyłane do YouTube. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

Razem lepiej
Razem lepiej


Wypełnij formularz, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!

Zaufaj naszym specjalistom i zadaj zapytanie ofertowe. Przygotują oni propozycję i wycenę systemu grzewczego dla Twojego domu. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Nasi specjaliści każdą wycenę przygotowują indywidualnie, dostosowując ją do potrzeb budynku oraz inwestora, dlatego prosimy o cierpliwość. W dni robocze skontaktujemy się z Państwem w ciągu 72 h.

Rekomendowane urządzenia

Wiszące kondensacyjne kotły gazowe

Vitodens 100-W

3,2 - 23 kW

Sprawdź

Vitodens 200-W

1,9 - 32 kW

Sprawdź

Vitodens 200-W

49 - 150 kW

Sprawdź

Kotły kompaktowe z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

Vitodens 111-W

3,2 - 23 kW

Sprawdź

Vitodens 222-W

1,9 - 32 kW

Sprawdź

Vitodens 222-F

1,9 - 32 kW

Sprawdź

Pompy ciepła powietrze/woda w wersji Split

Vitocal 100-S

3,2 - 17,1 kW

Sprawdź

Vitocal 111-S

3,2 - 17,1 kW

Sprawdź

Vitocal 200-S

3,2 - 14,3 kW

Sprawdź

Vitocal 222-S

3,2 - 14,3 kW

Sprawdź

Pompy ciepła powietrze/woda w wersji Monoblok

Vitocal 150-A

2,6 - 13,4 kW

Sprawdź

Vitocal 151-A

2,6 - 13,4 kW

Sprawdź

Vitocal 250-A

2,6 - 13,4 kW

Sprawdź

Vitocal 252-A

2,6 - 13,4 kW

Sprawdź

Vitocal 200-A

3,2 - 14,3 kW

Sprawdź

Vitocal 222-A

3,2 - 14,3 kW

Sprawdź

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Vitocal 060-A

180 - 254 l

Sprawdź

Vitocal 262-A

300 l

Sprawdź

Elektryczne systemy ogrzewania i systemy ciepłej wody użytkowej.

Vitotron 100

Kocioł elektryczny. Moc znamionowa 8 - 24 kW.

Sprawdź

Vitotherm

Elektryczne systemy ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe.

Sprawdź