Wizualizacja pracy instalacji z pompą ciepła

Przedstawiamy Państwu wizualizację pracy rzeczywistej instalacji grzewczej z pompą ciepła VIESSMANN - Vitocal 300. Zastosowany tu monowalentny system stanowi źródło ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni grzewczej ok. 200 m2 znajdującego się pod Opolem.

Pobór ciepła ze środowiska naturalnego odbywa się za pomocą dwóch sond pionowych o długości 91 m każda. Zastosowana pompa ciepła wykorzystywana jest do przygotowania o określonej temperaturze wody grzewczej dla instalacji ogrzewania podłogowego jak również do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Przedstawiony na ekranie schemat technologiczny umożliwia monitorowanie wszystkich zmiennych charakteryzujących pracę instalacji, takich jak:

  • temperatury w najważniejszych punktach instalacji po stronie pierwotnej i wtórnej, 
  • zużycie energii cieplnej, 
  • zużycia energii elektrycznej w poszczególnych taryfach, 
  • statusy pracy pompy ciepła, poszczególnych pomp i zaworów.

Dodatkowe informacje zawarte na stronie umożliwiają dokładną analizę pracy instalacji, a przede wszystkim ocenę kosztów eksploatacji.