04.03.2023

Klasy energetyczne budynków już za rok? W której jest twój?

System podziału budynków na klasy energetyczne może zacząć obowiązywać już od 2024 roku. Wprowadzenie takiego systemu nakaże zmieniona dyrektywa o efektywności budynków, która zacznie obowiązywać w połowie 2023 roku. Jest to odpowiedź na unijne regulacje w zakresie efektywności energetycznej budynków i dążenia do neutralności sektora budowlanego do 2050 roku. Jakie progi przewidziano w klasach energetycznych budynków?

Klasy energetyczne budynków

Przewidziano klasy energetyczne od G do A+, w których wyznacznikiem jest wskaźnik EP - energii pierwotnej. Przypomnijmy, że zgodnie z WT 2021, EP dla budynku jednorodzinnego nie może przekraczać 70 kWh/(m2·rok). Zobaczmy więc, jakie progi przewidziano w klasach energetycznych:

  • A+ - EP ≤ 0 
  • A - 0 < EP ≤ 63
  • B - 63 < EP ≤ 75
  • C - 75 < EP ≤ 94
  • D - 94 < EP ≤ 113
  • E - 113 < EP ≤ 131
  • F - 131 < EP ≤ 150
  • G - 150 < EP 

Warto zwrócić uwagę, że budynek w klasie B nie w każdym przypadku będzie spełniał wymagania postawione w WT 2021.