Ciepłe Mieszkanie - czy można otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi?

Ciepłe Mieszkanie, to nowy program walki z niską emisją i wspierający termomodernizację. W programie można pozyskać dofinansowanie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwa stałe, w tym na powietrzne pompy ciepła oraz podniesienie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Program realizowany jest w gminach, które prowadzą nabory we własnym zakresie. Problemem budynków wielorodzinnych są jednak nie tylko nieefektywne źródła ciepła, ale również nieocieplane ściany, czy nieszczelne okna. Czy w programie można uzyskać dofinansowanie również na takie przedsięwzięcia?

Jak można przeczytać na stronie programu w zakładce “Pytania i Odpowiedzi”, głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub podgrzewania c.w.u. w lokalu mieszkalnym. Ponadto w ramach programu beneficjent może podłączyć swój lokal mieszkalny do efektywnego źródła ciepła w budynku - pod warunkiem, że źródło to spełnia wymagania programu. Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego. Uzyskanie dofinansowania na wymianę okien i drzwi jest więc możliwe tylko pod warunkiem wymieniany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Co ciekawe, w programie nie przewidziano dofinansowania do ocieplenia budynku - taka pozycja nie znajduje się w wykazie kosztów kwalifikowanych w programie Ciepłe Mieszkanie. Zgodnie z zapisami programu Ciepłe Mieszkanie również wymiana piecyka gazowego nie może zostać dofinansowana. Z programu bardzo skorzystają jednak ci właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy do tej pory korzystali z nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i teraz będą mieli szansę, aby na jego wymianę otrzymać wsparcie finansowe.