Czyste Powietrze - z tego powodu mogą odrzucić Twój wniosek!

Program Czyste Powietrze wspierający termomodernizację budynków w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na jedną z interpelacji, od uruchomienia programu do końca 2021 roku dzięki programowi udało się wymienić aż 123 976 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na inne źródła ciepła. Jak do tej pory, największym zainteresowaniem cieszyły się kotły gazowe.

Niestety nie wszyscy inwestorzy, którzy wymienili swoje źródło ciepła mogli otrzymać dofinansowanie. Część wniosków została odrzucona. MKiŚ podał trzy najczęstsze powody odrzucenia wniosków.

Trzy powody

W odpowiedzi na interpelację zostały wymienione trzy główne powody, ze względu na które najczęściej były odrzucane wnioski. Są to:

  • złożenie wniosku o dofinansowanie przez osobę nieposiadającą prawa własności do nieruchomości,
  • złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym,
  • nieuzupełnienie braków formalnych lub merytorycznych wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w wezwaniu właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o dokonanie korekty.

Warto zauważyć, że pierwsze dwa powody, to tak naprawdę niezgodność z dwoma głównymi warunkami regulaminu programu - program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. W 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma uruchomić program podobny do Czystego Powietrza, który będzie wspierał również domy wielorodzinne.