Kompleksowa termomodernizacja - czyli jak skorzystać z najwyższej dotacji Czyste Powietrze!

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze, która zaczęła obowiązywać od 3 stycznia 2023 roku jeszcze bardziej wspiera termomodernizację budynków. Im lepsze efekty da modernizacja, tym na wyższe dofinansowanie można liczyć. Kluczowe jest hasło ”Kompleksowa termomodernizacja”. Co ono oznacza?

Kompleksowa termomodernizacja

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze został podzielony na 3 poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Im niższy dochód przypadający na członka rodziny, tym do wyższego poziomu dofinansowania kwalifikuje się inwestor. Maksymalne kwoty, które można otrzymać to:

  • 66 tys. zł - w podstawowym poziomie dofinansowania
  • 99 tys. zł - w podwyższonym poziomie dofinansowania
  • 135 tys. zł - w najwyższym poziomie dofinansowania

To maksymalne kwoty, które można otrzymać realizując kompleksową termomodernizację budynku, inwestując w pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Czym jest więc kompleksowa termomodernizacja?

Zgodnie z regulaminem programu, za kompleksową modernizację uznaje się zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) o minimum 40%. W jaki sposób osiągnąć takie wyniki może pokazać audyt energetyczny. Co więcej, aby otrzymać dotację na kompleksową termomodernizację należy taki audyt energetyczny wykonać i zrealizować wskazane w nim przedsięwzięcia w taki sposób, aby udało się osiągnąć wymagane w programie wskaźniki. Na audyt energetyczny przysługuje 1200 zł dofinansowania, które nie wlicza się do maksymalnych kwot dotacji podanych powyżej.

Niekompleksowa modernizacja

Nie wszyscy inwestorzy będą zainteresowani realizacją pełnego zakresu inwestycji. Warto pamiętać, że aby skorzystać z dofinansowania termomodernizacja nie musi być kompleksowa, a jedynie częściowa. W takim wypadku maksymalne kwoty dotacji możliwe do uzyskania będą odpowiednio niższe.