Net-billing już obowiązuje - jakie zmiany weszły w życie?

1 lipca 2022 roku po zakończeniu okresu przejściowego, w którym nowi prosumenci rozliczali się na zasadach systemu opustów, zaczął obowiązywać net-billing. Co się zmieniło?

W nowym systemie rozliczeń, w przeciwieństwie do systemu opustów, energia oddawana do sieci zamiast w ilości kWh rozliczana jest w wartości - złotówkach. Tym samym, od 1 lipca 2022 roku nadwyżki energii przeliczane są na pieniądze i zasilają tzw. depozyt prosumencki. Wartość nadwyżek ustalana jest w oparciu o giełdowe ceny energii z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i trafia na konto prosumenta prowadzone przez sprzedawcę. Z tych środków prosument może pokryć koszty kupowanej energii. Za dystrybucję energii prosument musi zapłacić w całości oraz pokryć koszty opłat stałych.

Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną w okresie przejściowym, czyli po 31.03.2022 roku przeszli na net-billing automatycznie. Ten sposób rozliczania energii będzie obowiązywał przez kolejne dwa lata. Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki energii będą rozliczane na zasadach net-billingu, ale po cenach giełdowych - godzinowych. Nowi prosumenci mają ustawowo zagwarantowaną możliwość rozliczania się w net-billingu przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci.