Programy Moje Ciepło i Mój Prąd można połączyć!

Program Mój Prąd wspiera inwestycje w domową fotowoltaikę, a Moje Ciepło inwestycje w pompy ciepła w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Okazuje się, że  dofinansowanie z obu programów można łączyć, a tym samym uczynić swój dom jeszcze bardziej efektywnym energetycznie!

Mój Prąd to program dotacyjny, który po raz pierwszy został uruchomiony w 2019 roku. W pierwszych dwóch edycjach beneficjenci mogli liczyć na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w wysokości do 5 tys. zł, a w trzeciej edycji - do 3 tys. zł, maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. W uruchomionej w kwietniu tego roku czwartej edycji programu oprócz dotacji na fotowoltaikę (4 tys. zł) można otrzymać dofinansowanie na magazyny energii i systemy zarządzania energią. O szczegółach programu pisaliśmy TUTAJ.

Z kolei w programie Moje Ciepło, który wystartował 29 kwietnia 2022 roku można otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w nowym domu. Dotacja może wynieść do 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła i maksymalnie do 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła. Więcej o programie pisaliśmy TUTAJ.

Pozytywną informacją dla właścicieli nowych budynków jest fakt, że te dotacje się łączą, jeżeli dofinansowanie dotyczy różnych elementów! To oznacza, że dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w Moim Prądzie z dofinansowaniem na pompy ciepła w Moim Cieple bez problemu można połączyć i otrzymać 11 tys. zł dofinansowania na oba systemy. Jeśli w inwestycji znajdowałyby się elementy, które można potraktować jako koszty kwalifikowane w obu programach - np. bufor ciepła, po stronie wnioskodawcy jest obowiązek upewnienia się, że nie ubiega się o podwójne dofinansowanie.