Szykują się zmiany! Będzie kolejna nowelizacja ustawy o OZE!

Szykują się duże zmiany w branży odnawialnych źródeł energii i transformacji polskiego systemu energetycznego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o OZE autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Projekt ma przystosować polskie przepisy do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II). Czego będą dotyczyły proponowane zmiany?

W projekcie ustawy zaproponowano zmiany dotyczące następujących obszarów:

 • Klastry energii: warunki rozwoju, doprecyzowanie zakresu działania przedmiotowego i podmiotowego, ułatwienie współpracy członków klastra z OSD, premiowanie zużywania energii na własne potrzeby, wprowadzenie rejestru klastrów,
 • Biometan: wprowadzenie definicji, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, wprowadzenie gwarancji pochodzenia,
 • Transpozycja dyrektywy RED II m.in. w następujących obszarach:
  - Zwiększenie roli OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie,
  - Dostosowanie przepisów dot. gwarancji pochodzenia,
  - Stworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE celem ułatwienia prowadzenia postępowań dla wytwórców energii z OZE,
  - Uproszczenie procedur administracyjnych m.in. w zakresie przyłączenia do sieci,
  - Wprowadzenie bezpośredniego handlu energią – peer-to-peer przez prosumenta,
 • Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia,
 • Zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE,
 • Zmiany w zasadach umarzania opłaty zastępczej w systemie świadectw pochodzenia,
 • Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające)

Aktualnie projekt ustawy znajduje się w fazie konsultacji publicznych i opiniowania i można składać do niego uwagi.