Globalna synergia Viessmann i firmy Carrier

Firma Viessmann łączy swój największy sektor działalności w obszarze: ogrzewania, chłodzenia i wentylacji — Climate Solutions — z firmą Carrier, współtworząc tym samym nowego globalnego pioniera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych.

25 kwietnia 2023

  • Nowe transatlantyckie partnerstwo buduje fundamenty dla dalszego wzrostu i podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy w walce z globalnymi zmianami klimatu
  • Obszar biznesowy Viessmann Climate Solutions stanie się głównym motorem strategii wzrostu Carrier w Europie
  • Viessmann Group staje się jednym z największych udziałowców Carrier
  • Prezes Zarządu Viessmann Group Max Viessmann zostaje członkiem Zarządu Carrier
  • Nowa struktura pozwala Viessmann Group na maksymalizację i skalowanie misji, jaką jest współtworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń
  • Viessmann Group zainwestuje środki uzyskane z połączenia z firmą Carrier na rozszerzenie swojej działalności w zakresie zapobiegania i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla — nie tylko w samej branży HVAC

Allendorf/Eder (Niemcy) - Viessmann Group ogłosił dziś oficjalne plany połączenia Viessmann Climate Solutions z Carrier Global Corporation (Carrier), wiodącym światowym dostawcą inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych z siedzibą w Palm Beach Gardens na Florydzie (USA). Tym samym obszar biznesowy Climate Solutions Grupy Viessmann i Carrier będą współtworzyć nowego globalnego lidera w dziedzinie rozwiązań dla klimatu i energii.

Nowe transatlantyckie partnerstwo podkreśla znaczenie międzynarodowej, transgranicznej współpracy w walce z globalnymi zmianami klimatu. Obie firmy są w pełni zaangażowane w przejęcie większej odpowiedzialności za zrównoważoną transformację energetyczną w sektorze budowlanym, skupiając się na swoich celach. Misją Grupy Viessmann jest współtworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń. Wizją firmy Carrier jest tworzenie rozwiązań, które mają znaczenie dla ludzi i naszej planety. Obie firmy traktują cele klimatyczne w Ameryce Północnej i Europie jako okazję do wywarcia pozytywnego wpływu, poprzez aktywne kształtowanie zrównoważonych rozwiązań klimatycznych i energetycznych dla przyszłych pokoleń.

Viessmann Group Chairman of the Board of Directors Prof. Dr. Martin Viessmann:

"Silne partnerstwo zawsze było podstawą sukcesu naszej rodzinnej firmy. Carrier jest silnym partnerem dla Viessmann Climate Solutions. Łącząc siły, będziemy mogli wzmocnić nasz wpływ na dekarbonizację sektora budowlanego i działać z większym zasięgiem i w skali globalnej - dla naszych rodzin, dla naszych partnerów, a co najważniejsze dla większej ochrony klimatu."

Viessmann Group CEO Max Viessmann:

"Światowa transformacja energetyczna może być zarządzana z powodzeniem tylko wtedy, gdy firmy myślą, działają i współpracują na poziomie globalnym. Opierając się na pozytywnym tempie wzrostu i wiodącej na rynku ofercie zintegrowanych rozwiązań, łączymy nasz obszar biznesowy Viessmann Climate Solutions z firmą Carrier, aby zbudować kolejnego przyszłościowego, prawdziwie globalnego lidera klimatycznego. Dzięki połączeniu obu firm stworzymy szybko rozwijającego się lidera innowacji w wysoce konkurencyjnym środowisku rynkowym. To partnerstwo tworzy doskonałą podstawę do rozwoju i zmaksymalizowania wpływu na jakość życia przyszłych pokoleń."

Carrier CEO David L. Gitlin:

"Viessmann Group Climate Solutions to wyjątkowe przedsiębiorstwo o doskonałej pozycji rynkowej, posiadające kanały dystrybucji i ogromne możliwości rozwoju. Sukces firmy opiera się na wspaniałych pracownikach, których kultura oparta jest na wartościach, a także na zmieniającej się na lepsze ofercie zintegrowanych rozwiązań. Martin i Max zbudowali najbardziej rozpoznawalną w Europie markę rozwiązań klimatycznych klasy premium, a Carrier jest w pełni zaangażowany w dalsze budowanie tego tempa wzrostu. Jesteśmy podekscytowani możliwością wspólnego współtworzenia przyszłości branży inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych."

Połączenie działalności w zakresie rozwiązań klimatycznych z firmą Carrier przyniesie firmie Viessmann wiele korzyści:

1. Kontynuacja zaangażowania Grupy Viessmann: Firma rodzinna stanie się jednym z największych udziałowców Carrier. W wyniku tego Prezes Zarządu Viessmann Group, Max Viessmann, zostanie nowym członkiem Zarządu Carrier. Ten krok zapewni silne zaangażowanie przedsiębiorczej rodziny założycielskiej z wyraźnym naciskiem na długoterminowy wzrost.

2. Dalszy wzrost poprzez zwiększenie skali i zasięgu: Dział HVAC Grupy Carrier zajmuje wiodącą pozycję na rynku w segmencie mieszkaniowym i komercyjnym w Ameryce Północnej, a także w segmencie komercyjnym w Europie. Dział Climate Solutions firmy Viessmann jest liderem rynku w segmencie mieszkaniowym premium w Europie. Po połączeniu obu firm powstanie bezprecedensowy lider rynku w segmencie mieszkaniowym i komercyjnym zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. Dodatkowo, Carrier posiada silną pozycję w Azji dzięki swojej lokalnej marce Toshiba Carrier Corporation. Jako nowy globalny lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, Carrier i Viessmann Climate Solutions wygenerują łączny przychód w wysokości ponad 17 miliardów dolarów, zatrudniając około 45000 pracowników - to silna pozycja, która pozwoli wyprzedzić konkurencję na całym świecie.

3. Wiodąca pozycja w Europie: Po zamknięciu transakcji, co jest spodziewane do końca roku, firma Viessmann Climate Solutions, kierowana przez dyrektora generalnego Thomasa Heima, stanie się głównym motywatorem strategii rozwoju firmy Carrier w branży HVAC dla budownictwa mieszkaniowego i lekkich obiektów komercyjnych w Europie. Jej siedziba pozostanie w Allendorfie w Niemczech.

4. Szersza oferta zintegrowanych rozwiązań klimatycznych: Klienci i Partnerzy obu firm znacząco skorzystają z szerszej oferty produktów, a także usług posprzedażowych czy rozwiązań cyfrowych. Skorzystają również z większych mocy produkcyjnych i skróconych czasów dostaw rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, w tym szerszego spektrum pomp ciepła, magazynów energii, fotowoltaiki i rozwiązań wentylacyjnych.

5. Postęp z zachowaniem ciągłości: Obie strony uzgodniły długoterminowe gwarancje: powstrzymanie się od wypowiedzeń z powodów operacyjnych (3 lata), gwarancje lokalizacji dla wszystkich głównych miejsc produkcji, badań i rozwoju (5 lat), jak również siedziby głównej w Allendorf (10 lat). Ponadto gwarancje te zabezpieczą długoterminową przyszłość obszaru biznesowego, wykorzystującego globalną skalę w zakresie zaopatrzenia, logistyki, produkcji, łańcucha dostaw, rozwoju produktów, sprzedaży i usług.

Viessmann Group pozostaje niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym

Grupa Viessmann pozostanie nadal niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym, w pełni własnością rodziny Viessmann. Będzie kontynuować swoją działalność przedsiębiorczą zgodnie z misją, jaką jest współtworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń.

W przyszłości będzie budować ekosystem, który poza branżą HVAC, będzie się koncentrował na działalności w zakresie zapobiegania i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Rodzina Viessmann ponownie zainwestuje wpływy z połączenia z firmą Carrier, ale także znaczną kwotę przeznaczy na swoją działalność filantropijną. Ponadto, zachowa pełne prawo własności do swojej marki. Podczas gdy Carrier będzie licencjonował i rozwijał markę Viessmann w branży HVAC, Viessmann Group rozszerzy zasięg swojej marki na inne sektory. Będzie również utrzymywać ścisłą współpracę z Carrier ponad granicami firmy na poziomie operacyjnym.

Dzisiaj Viessmann Group - z wyłączeniem obszaru działalności Climate Solutions - osiąga łączny przychód ze sprzedaży w wysokości 1 mld EUR - łącznie z jednostkami nieskonsolidowanymi - zatrudniając około 4000 pracowników. Patrząc w przyszłość, jasnym celem i ambicją Viessmann Group jest osiągnięcie wielkości większej niż dzisiejszy obszar działalności Climate Solutions, najpóźniej do końca dekady.

Viessmann Group Chairman of the Board of Directors Prof. Dr. Martin Viessmann:

"Robimy kolejny krok w historii naszego rodzinnego przedsiębiorstwa, wychodząc poza rozwiązania grzewcze w kierunku ekosystemu silnych współtwórców, którzy biorą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, wspierając rozwiązania we wszystkich aspektach zrównoważonej, czystej energii. Tworzymy najlepsze warunki do realizacji naszego celu, łącząc to, co najlepsze z dwóch światów: szeroko pozycjonowaną Grupę Viessmann i globalne partnerstwo z firmą Carrier w zakresie obszaru biznesowego Climate Solutions."

Viessmann Group CEO Max Viessmann:

"Globalne zmiany klimatyczne postępują szybko i nasz cel klimatyczny na poziomie 1,5 stopnia jest coraz bardziej poza zasięgiem. Jako firma rodzinna zorientowana na rozwiązania, widzimy naszą odpowiedzialność we wnoszeniu bardziej pozytywnego wkładu w przeciwdziałanie negatywnym tendencjom zmian klimatycznych - nie tylko w sektorze HVAC. Dlatego będziemy wspierać, promować i koncentrować się na wszystkich aspektach, rozwiązaniach i technologiach, które pozwalają zmniejszyć emisję CO2. Podczas tej misji będziemy dostosowywać wszystko, co robimy do naszego celu, jakim jest współtworzenie przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń. Podążając za tą ambicją, przekażemy również następnym pokoleniom firmę rodzinną, która jest teraz silniejsza, szersza i bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek wcześniej."

O firmie Viessmann

Firma rodzinna Viessmann została założona w 1917 roku jako lokalny zakład zajmujący się techniką grzewczą. Dziś stała się globalną Grupą z ponad 14500 pracownikami i łącznym przychodem w wysokości ponad 4 miliardów euro.

Obszary działalności Climate Solutions i Refrigeration Solutions obejmują zrównoważone rozwiązania w zakresie ogrzewania, chłodnictwa, wentylacji i jakości powietrza. Grupa Viessmann Investment łączy wszystkie strategiczne partnerstwa i inwestycje w przedsiębiorstwa średniej wielkości. Jednostka VC/O zarządza wszystkimi inwestycjami venture capital w technologie na wczesnym etapie rozwoju, w tym Maschinenraum jako rosnącym ekosystemem dla firm rodzinnych. Rozwój i eksploatacja zrównoważonych budynków są nadzorowane przez obszar dywersyfikacji Nieruchomości. Fundacja Viessmann koordynuje wszystkie zobowiązania społeczne i reprezentuje społeczną odpowiedzialność firmy rodzinnej. Wszystkie działania marki opierają się na głównym celu firmy "Tworzymy przestrzenie życiowe dla przyszłych pokoleń".