Informacje branżowe

Aż 250 mln euro na Czyste Powietrze

Dnia 18 kwietnia, czyli w czwartek, zakończono procedurę pozyskiwania kredytu w Banku Światowym. Środki w wysokości 250 milionów euro zostaną przeznaczone na wsparcie priorytetowego programu o nazwie „Czyste Powietrze”.

Umowa z Bankiem Światowym to nie tylko wsparcie finansowe dla Polski, ale też pomoc techniczna i doradcza ekspertów Banku Światowego w zakresie rozwoju programu i jego realizacji.

Bank Światowy udzielił Polsce pożyczki na okres do pięciu lat (2022-2027) w celu wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Ekspertyzę Banku ma ułatwić dostosowanie programu do potrzeb beneficjentów, chociaż jego realizacja jest wymagająca dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program musi ewoluować wraz ze zmianami rynkowymi, technicznymi i prawnymi. Współpraca z Bankiem Światowym umożliwi sprawną adaptację programu na potrzeby beneficjentów. Prezeska NFOŚiGW, Dorota Zawadzka-Stępniak, podkreśla znaczenie monitorowania postępów i wspólnych wysiłków nad rozwiązywaniem wyzwań. Program ma być inkluzywny, wspierając szczególnie osoby w trudnej sytuacji materialnej. Pożyczka ma uzupełnić budżet państwa o środki stracone z powodu ulgi termomodernizacyjnej. Umowa pożyczki z Bankiem Światowym była uzależniona od finansowania ze strony Unii Europejskiej. Wypłata kolejnych transz będzie możliwa po spełnieniu wskaźników umowy pożyczki.