Informacje branżowe

Czyste Powietrze z kolejnymi środkami z KPO

27 miliardów złotych z KPO trafiło do Polski, z których część zostanie przeznaczona na program Czyste Powietrze oraz sektor transportowy. 15 kwietnia polski budżet wzbogacił się o ogromną sumę - 27 miliardów złotych, co stanowi największy jednorazowy przekaz środków z Unii Europejskiej do Polski. Pieniądze te pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Minister ds. funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła, w jaki sposób te środki zostaną zainwestowane do końca czerwca. Na pierwszym miejscu wymieniła program Czyste Powietrze.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że te środki będą priorytetowo alokowane na różnorodne projekty, w tym na rozwój obszaru Czystego Powietrza, który otrzyma 1,6 miliarda złotych. Program Czyste Powietrze wcześniej również korzystał z finansowania z KPO. Dotychczasowy wydatek na termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne sięgał 860 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy (KPO), Polska otrzyma 59,8 miliarda euro, czyli około 256 miliardów złotych, z czego 25,27 miliarda euro to dotacje (108 mld zł), a 34,54 miliarda euro to preferencyjne pożyczki (148 mld zł). Priorytety UE wyznaczają, że 46,6% (119 mld zł) zostanie przeznaczone na cele klimatyczne, 21,3% na transformację cyfrową, a 22,3% na reformy socjalne. To znacząca szansa dla Polski na modernizację w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Polska oczekuje kolejnej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jeszcze w tym roku. Płatność ta obejmie drugi i trzeci wniosek o płatność, które planujemy złożyć pod koniec sierpnia lub na początku września. Dodatkowo do końca roku zamierzamy także złożyć czwarty i piąty wniosek o płatność z KPO.