Produkty

Ekologiczne ogrzewanie domu: pompa ciepła

Od systemów grzewczych wymaga się obecnie nie tylko tego, aby pokrywały zapotrzebowanie na ciepło budynku. Ważne jest, aby zapewniały komfort cieplny w sposób ekonomiczny, efektywny energetycznie i bez negatywnego wpływu na środowisko. Do urządzeń, umożliwiających ekologiczne ogrzewanie domu z pewnością zaliczyć można pompy ciepła. Dlaczego?

Pompy ciepła to urządzenia, które w znacznej mierze korzystają z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii skumulowanej w powietrzu, gruncie lub wodzie). Odnawialne źródła energii (OZE) charakteryzują się marginalnym wpływem na środowisko naturalne i klimat, w porównaniu do wpływu, jaki wywierają paliwa kopalne. Dzięki wykorzystaniu OZE pompy ciepła pozwalają ogrzewać dom w sposób możliwie najbardziej neutralny dla środowiska.
  

Ekologiczne ogrzewanie bez spalin i smogu

Ważnym czynnikiem, zwłaszcza w polskich realiach, jest redukcja pyłów i innych substancji przyczyniających się do powstawania smogu. Pompy ciepła działają na zasadzie transferu energii cieplnej z jednego miejsca (tzw. dolnego źródła, którym jest powietrze, woda lub grunt) do drugiego (górnego źródła, czyli instalacji grzewczej). Urządzenia te nie wytwarzają ciepła poprzez spalanie paliwa, ich pracy nie towarzyszy więc powstawanie spalin i innych szkodliwych substancji. Ogrzewanie domu pompą ciepła eliminuje potrzebę korzystania z paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz czy olej opałowy. Redukcja zużycia tych surowców przekłada się na mniejsze emisje gazów cieplarnianych, co jest kluczowe w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.
  

Pompy ciepła – sposób na zdekarbonizowane ciepło

Chociaż pompy ciepła w naszym kraju zasilane są energią elektryczną charakteryzującą się wciąż dużym śladem węglowym, to jednak są urządzeniami, które w 75% pobierają energię odnawialną z otoczenia. Wraz ze zwiększaniem się udziału źródeł niskoemisyjnych w strukturze produkcji energii elektrycznej, pompy ciepła umożliwiają coraz większą dekarbonizację ogrzewnictwa. Urządzenia te są jedną z niewielu technologii, przy użyciu której można wytwarzać w pełni zdekarbonizowane ciepło do ogrzewania, jak również produkować chłód czy podgrzewać wodę użytkową.

Pompy ciepła przystosowane są również do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu mogą być zasilane czystym prądem wytworzonym z energii odnawialnej, jaką jest energia promieniowania słonecznego. Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną zapewnia nie tylko niskie koszty ogrzewania i chłodzenia domu oraz niezależność energetyczną. Sprawia także, że urządzenia te mogą pracować w 100% ekologicznie.
  

Wysoka efektywność energetyczna

Pompy ciepła to przede wszystkim urządzenia wysokoefektywne. Charakteryzują się znacznie wyższą efektywnością niż tradycyjne systemy grzewcze. Ich wydajność, czyli tzw. współczynnik COP, pozwala na osiągnięcie wartości nawet powyżej 5,0. Oznacza to możliwość wytworzenia 5 kWh energii cieplnej, przy zużyciu w tym celu jedynie 1 kWh energii elektrycznej niezbędnej m.in. do napędu sprężarki. Wysoka efektywność pomp ciepła przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
  

Ekologiczny czynnik chłodniczy

Pompy ciepła wykorzystują coraz bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze, czyli takie które po przedostaniu się do atmosfery mają znikomy wpływ na globalne ocieplenie. W pompach ciepła nowej generacji Vitocal zastosowano bezpieczny w użytkowaniu, „zielony” czynnik chłodniczy R290 (propan). Uważany jest on za szczególnie przyjazny dla środowiska, gdyż charakteryzuje go bardzo niski współczynnik GWP100 wynoszący 3 (Global Warming Potential), informujący o minimalnym wpływie czynnika chłodniczego na globalne ocieplenie.  

Inwestycja w system ogrzewania oparty na pompie ciepła może nieść ze sobą długoterminowe korzyści ekologiczne. Niskie koszty eksploatacji i bardziej przyjazne środowisku użytkowanie sprawiają, że pompy ciepła są atrakcyjnym rozwiązaniem nie tylko obecnie, ale również w przyszłości.