Porady i wskazówki

Jak pracuje kocioł nieserwisowany i serwisowany: czy stać Cię na rezygnację z przeglądu kotła?

Kotły gazowe przynajmniej raz w roku powinny być serwisowane. Regularne przeglądy zapewniają nie tylko bezpieczne użytkowanie systemu grzewczego, ale również pozwalają zachować wysoką sprawność kotła gazowego oraz jego długą żywotność. Oto najważniejsze powody, dla których nie warto zaniedbywać okresowych przeglądów kotła gazowego.

Nowoczesne kotły gazowe mogą działać efektywnie i bezawaryjnie przez lata. Aby było to możliwe niezbędne są jednak ich regularne przeglądy. Dlaczego?   Ponieważ parametry pracy kotłów nie zależą jedynie od producenta i zastosowanych przez niego technologii oraz podzespołów. Ważne są również warunki eksploatacji urządzenia grzewczego. Jakość pracy kotła gazowego uzależniona jest chociażby od parametrów gazu, jakości powietrza dostarczanego do urządzenia czy parametrów fizyczno-chemicznych wody. Pochodzące z nich zanieczyszczenia mogą w znacznym stopniu wpływać na proces spalania i pracę całego urządzenia. Dlatego nawet użytkownicy najlepszych jakościowo kotłów gazowych nie powinni rezygnować z corocznych przeglądów urządzenia.  
  

Brak przeglądów kotła – brak bezpieczeństwa  

W  przypadku urządzeń gazowych muszą być spełnione konkretne wymagania, gwarantujące szczelność instalacji. Zaniechanie przeglądów nie pozwala stwierdzić, czy po wieloletnim użytkowaniu wszystkie połączenia pozostają szczelne. Jedną z kluczowych czynności serwisowych jest sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania kotła, co gwarantuje jego dalszą bezpieczną eksploatację.  
  

Kocioł nieserwisowany częściej się psuje

Okresowe przeglądy kotła pozwalają zdiagnozować i wyeliminować nawet najmniejsze nieprawidłowości w pracy kotła. Zaniechanie przeglądów skutkuje często nawarstwianiem się usterek, które mogą prowadzić do poważniejszych awarii. Nie w pełni sprawne urządzenie, latami poddawane intensywnej eksploatacji, może również ulec awarii, która będzie skutkować koniecznością jego wymiany na nowe. Regularny serwis kotła pozwoli temu zapobiec. Warto pamiętać, że koszt corocznego przeglądu jest znacznie niższy niż koszt napraw kotła czy wymiany zepsutego urządzenia.
  

Serwis kotła a jego żywotność

Eksploatacja kotła wiąże się ze zużywaniem niektórych części. Konieczne jest również regularne czyszczenie podzespołów. Brak serwisu prowadzi do ich zanieczyszczenia i uszkodzenia, co skraca żywotność kotła. Wieloletnie zaniedbanie przeglądów powoduje, że kocioł nie będzie nam służył w dobrym stanie przez długie lata. Zapewni to jedynie jego prawidłowa i systematyczna konserwacja.
  

Kosztowna eksploatacja nieserwisowanego kotła  

Nieserwisowany kocioł jest również o wiele droższy w eksploatacji niż urządzenie poddawane regularnym przeglądom. Brak serwisu skutkuje wyższymi kosztami związanymi nie tylko z utrzymaniem dobrego stanu technicznego urządzenia, ale również wyższymi kosztami ogrzewania domu.  

  • Przede wszystkim regularne przeglądy kotła gazowego pozwalają wykryć nawet drobne usterki i zawczasu podjąć odpowiednie działania. Tym samym okresowy serwis kotła pozwala ustrzec się przed poważniejszymi awariami, które są nie tylko niekomfortowe (zazwyczaj zdarzają się w sezonie grzewczym, kiedy komfort cieplny w domu uzależniony jest od pracy kotła) ale również bardzo kosztowne. Powtarzające się w wyniku zaniedbywania przeglądów kotła poważniejsze awarie wiążą się również z droższymi usługami serwisowymi.
  • Coroczne przeglądy kotła gazowego są jednym z warunków zachowania gwarancji na urządzenie (która w przypadku kotłów Vitodens 1XX i 2XX może obejmować okres nawet 5 lat). Zaniechanie konserwacji w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia kotła lub od daty ostatniej  konserwacji skutkować będzie brakiem napraw gwarancyjnych. Oznacza to, że koszty usuwania wszelkich usterek czy awarii, które wystąpią w pierwszych latach użytkowania kotła będą leżeć po stronie użytkownika.
  • Istotnym problemem, jaki wynika z zaniedbania przeglądów kotła gazowego, jest zwiększone zużycie gazu, co przekłada się oczywiście na wyższe koszty ogrzewania. Często wynikają one z zanieczyszczenia podzespołów, w tym wymiennika ciepła, zmiany nastaw kotła czy pogorszenia parametrów pracy pompy obiegowej. W wyniku tego urządzenie pobiera znacznie więcej paliwa niż powinno. Regularny serwis pozwala zachować wysoką sprawność pracy kotła gazowego oraz optymalne zużycie paliwa.  
      

Okresowe przeglądy kotła z prawnego punktu widzenia

  • Regularna kontrola kotła gazowego to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku. Wynika on z artykułu 62. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego. Według jego zapisów obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być co najmniej raz w roku poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.
  • Zaniechanie okresowych kontroli wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Według artykułu 91a. ustawy Prawo budowlane niespełnianie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i niezapewnianie bezpieczeństwa jego użytkowania, wiążę się z konsekwencjami prawnymi w postaci kary grzywny, a nawet kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Już dziś przygotuj swoją instalację do nowego sezonu! Wykonaj konserwację techniczną już teraz! -> https://viessmann-serwis.pl/konserwacja