Wydarzenia

Lista zielonych urządzeń ZUM - aktualne informacje

Od 14 czerwca 2024 r. obowiązuje zmieniony regulamin rejestracji urządzeń i materiałów w bazie ZUM („Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów”). Sprawdź najnowsze informacje dotyczące obecności na niej pomp ciepła Viessmann.

Od 14 czerwca 2024 r. obowiązuje zmieniony regulamin rejestracji urządzeń i materiałów w bazie ZUM („Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów”), dostępnej na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl. Umożliwia on czasowe wprowadzenie na Listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości: EHPA‑Q, HP KEYMARK lub EUROVENT.

Informujemy, że wszystkie pompy ciepła Viessmann posiadają aktualne znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT, które potwierdzają ich zgodność z europejskimi normami jakości i są wymagane do wpisania na Listę ZUM.  

Nasze urządzenia zostały zgłoszone do listy, jednak proces weryfikacji wniosków może potrwać zgodnie z regulaminem do 30 dni. Pojawienie się wszystkich pomp ciepła Viessmann na Liście ZUM pozostaje więc kwestią czasu, potrzebnego do formalnego zatwierdzenia wniosków.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych, gdzie będziemy na bieżąco informować o postępach w rejestracji pomp ciepła Viessmann na Liście ZUM.

Certyfikat jakości HP-Keymark


Keymark jest dobrowolnym znakiem jakości dla produktów i usług, który świadczy o ich zgodności z Normami Europejskimi. Został opracowany zgodnie z zaleceniem Rady Europejskiej w celu ochrony konsumentów i jest wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące. Przy certyfikacji pomp ciepła stosuje się system HP Keymark (Heat Pump Keymark).

System Keymark jest ściśle monitorowany przez niezależne jednostki certyfikujące oraz przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), dzięki czemu spełnia wymagania europejskiego prawodawstwa, w tym dyrektywy ErP (Ecodesign and Energy Labelling). Certyfikaty HP Keymark nadawane w Europie pompom ciepła są potwierdzeniem wysokiej jakości tych urządzeń. Wszystkie renomowane europejskie firmy są zorientowane na stosowanie znaku HP Keymark.