Porady i wskazówki

Okresowe przeglądy kotła gazowego a efektywność urządzenia

Kotły gazowe pracują rocznie nawet około 3 000 godzin, co daje 125 dni ciągłej pracy (niemal 1/3 roku!). Z tego względu niezwykle ważne jest, aby przynajmniej raz w roku były poddawane okresowym przeglądom. Regularnie przeprowadzany serwis kotła pozwala zachować jego długą żywotność oraz wysoką efektywność.

Kondensacyjne kotły gazowe poddawane są intensywnej eksploatacji przede wszystkim w sezonie grzewczym. Pamiętajmy jednak, że ich wzmożona praca nie ogranicza się tylko do okresu jesienno-zimowego. Urządzenia te pracują praktycznie przez cały rok, ogrzewając również wodę użytkową. Aby zminimalizować ryzyko występowania usterek i zyskać pewność, że kocioł gazowy będzie pracował z najwyższą efektywnością, przynajmniej raz w roku należy zlecić jego serwis.  
  

Fachowy przegląd kotła = lepsza wydajność  

Wydajność kotła gazowego uzależniona jest od prawidłowej pracy wielu jego elementów. Dbałość o dobrą „kondycję” kotła jest zatem kluczowa dla zachowania jego wysokiej efektywności i optymalnego, ekonomicznego zużycia gazu. Przegląd kotła polega m.in. na sprawdzeniu i wyczyszczeniu najważniejszych podzespołów, takich jak palnik, wymiennik ciepła, a także filtrów i czujników. W czasie przeglądu kotła wykwalifikowany serwisant wyczyści najważniejsze podzespoły i skontroluje ich stan techniczny, wymieni zużyte elementy a także wyreguluje pracę urządzenia. Brak przeglądów naraża nas nie tylko na przykre niespodzianki w postaci awarii kotła, ale również na spadek jego wydajności, większe zużycie gazu, a tym samym wyższe rachunki za ogrzewanie.
  

Z czym wiąże się zaniechanie serwisu kotła?  

  • W zaniedbanym kotle mechanizm gazowy, odpowiedzialny za podawanie prawidłowej mieszanki powietrzno-gazowej przy odpowiednim ciśnieniu, może dostarczać niewystarczającą dawkę tlenu. Będzie to skutkować niepełnym spalaniem paliwa i jego większym zużyciem, co użytkownik odczuje dopiero w postaci wyższych rachunków za gaz.  
  • Optymalne spalanie, a więc efektywne wykorzystanie paliwa gazowego uzależnione jest również od stanu palnika. W czasie przeglądu serwisant sprawdza, czy nie został on zanieczyszczony osadami, nie uległ korozji czy innym uszkodzeniom i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki, mające na celu przywrócenie odpowiedniego stanu palnika. Zanieczyszczony palnik oznacza nieregularne spalanie gazu i wzrost jego zużycia.
  • Kolejnym kluczowym elementem z uwagi na efektywność kotła jest jego wymiennik ciepła. Jego regularna konserwacja zapobiega problemom wiązanym z przewodzeniem ciepła. Mogą być one powodowane np. przez pokrywający powierzchnię wymiennika kamień kotłowy. Jego narastająca warstwa powoduje, że wymiennik nie jest w stanie przekazywać takiej mocy cieplnej, do jakiej został zaprojektowany. Powoduje to spadek efektywności urządzania i wzrost zużycia paliwa.  
  • Kolejnym ważnym elementem serwisu kotła jest wymiana filtrów gazowych. Zanieczyszczone filtry utrudniają prawidłowy przepływ gazu, co również przekłada się na wydajność kotła.
  • Dla zachowania wysokiej efektywności kotła gazowego i ekonomicznego spalania paliwa niezbędne jest także odpowiednie sterowanie jego pracą. Tu ważną rolę odgrywają czujniki oraz regulator. Gdy kocioł nie jest regularnie serwisowany nie ma pewności, że czujniki temperatury czy ciśnienia działają dokładnie i przekazują odpowiednie informacje do regulatora. Przegląd kotła pozwala wychwycić nieprawidłowości i wykalibrować czujniki, a także upewnić się czy regulator reaguje odpowiednio na zmiany temperatury. Zaniedbanie tych czynności to kolejny aspekt wpływający na mniejszą wydajność urządzenia.

Pamiętaj! Regularny przegląd to wkład w poprawę efektywnosci kotła gazowego i oszczędne ogrzewanie domu.  

Aby znaleźć wykwalifikowanego Partnera serwisowego Viessmann odwiedź stronę https://viessmann-serwis.pl/partnerzyserwisowi