ABC pomp ciepła

Viessmann pomaga uzyskać dofinansowanie z „Czystego Powietrza” oraz inne dopłaty

Wysokie dofinansowanie z różnych programów rządowych jest bardzo przekonującym argumentem dla właściciela domu. Wymiana źródła ciepła na nowoczesną urządzenie grzewcze opłaca się nie tylko środowisku. A Viessmann? Nie tylko dostarcza nowoczesne urządzenia grzewcze, ale też pomaga swoim klientom.

Usługa, jaką oferuje Viessmann, polega na przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek zostaje złożony w oddziale wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela domu. Viessmann pomaga także rozliczyć dotację, a działa na podstawie pełnomocnictwa klienta. 

Jak skorzystać z możliwości pomocy oferowanej przez firmę Viessmann? Należy najpierw przejść przez konfigurator na stronie szukaminstalatora.pl, a następnie opłacić usługę. Koszt w styczniu 2024 r. wynosi 699 zł. 

Możliwości uzyskania dofinansowania jest bardzo dużo. Warto o te pieniądze na modernizację domu i kotłowi zabiegać. 
 

Czyste Powietrze

Ten program jest całościowy – nie tylko wymiana kotła na paliwa stałe na pompę ciepła czy kocioł gazowy lub olejowy, ale też finansowanie takich prac i działań jak: audyt energetyczny, wentylacja mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczną, modernizacja centralnego ogrzewania w budynku, przyłączenie do sieci ciepłowniczej; termomodernizacja budynku: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 
 

Ekstra dofinansowanie Viessmann

Klient może liczyć na jeszcze jedną pomoc w otrzymaniu dotacji – to bezzwrotne dofinansowanie do wymiany ogrzewania oferowane przez przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną czy gaz. Do takich dotacji zobowiązuje te firmy prawo. Odbiorcami dofinansowania mogą być zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, które modernizują swoje instalacje grzewcze. Co ważne, są to środki, które można otrzymać niezależnie od starań o dopłatę z "Czystego Powietrza" czy programu "Mój prąd". Warunkiem oczywiście jest wymiana przez beneficjenta dotychczasowego źródła ciepła.
Jak dostać ekstra dofinansowanie Viessmann? Na stronie viessmann.pl w zakładce usługi/finansowanie/ekstra-finansowanie można sprawdzić jakiej wysokości dopłatę otrzymamy za wymianę starego kotła na pompę ciepła. Tam również można zgłosić chęć skorzystania z pomocy Viessmann w przygotowaniu dokumentacji.

Warunek otrzymania dofinansowania?  Złożenie wniosku i montaż pompy ciepła musi zacząć się i zakończyć w danym roku. 
 

Mój Prąd 

Dofinansowanie przewidziane jest dla osób, które zdecydowały się na rozliczenie energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w systemie net-billing.?
 

Moje Ciepło

Dotacja dla osób decydujących się na ogrzewanie nowego domu pompą ciepła.

Ciepłe Mieszkanie

Program skierowany do gmin, ale odbiorcami końcowymi są osoby fizyczne mieszkające w budynkach wielorodzinnych – dotacje na termomodernizację i wymianę urządzenia grzewczego – maksymalnie 39 900 zł na lokal. 
 

Stop Smog

Dotacje dla mieszkańców w gminach, w których obowiązuje ustawa antysmogowa – na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.  Beneficjent musi mieć 30% wkładu własnego. 
 

Energia Plus

Program w formie pożyczki skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych instalacją pompy ciepła lub fotowoltaiki w swojej firmie – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Idea modernizacji: nowoczesne urządzenie grzewcze, energooszczędny dom, wykorzystanie energii odnawialnej. Pompa ciepła idealnie wpisuje się w taki plan.

Przydatne adresy: