Nasze olejowe kotły kondensacyjne stworzyliśmy z myślą o przyszłości

Przemiana gazu ziemnego w ciepło w gazowym kotle kondensacyjnym firmy Viessmann, dzięki jego efektywności i bezkonkurencyjnie wysokiej sprawności przetwarzania oleju grzewczego na ciepło sięgającej 98 procent, w aktywny sposób przyczynia się do efektywności wykorzystania zasobów i ochrony środowiska naturalnego.

Nasze olejowe kotły kondensacyjne stworzyliśmy z myślą o przyszłości. Już teraz są one przystosowane do przejścia z oleju kopalnego na olej opałowy z udziałem biooleju. Dzięki temu można je eksploatować także z udziałem energii odnawialnych.

W nowym ogrzewaniu można także wykorzystać dodatkowo darmową energię słoneczną. Wszystkie kotły grzewcze są zaprojektowane przez firmę Viessmann w celu ich połączenia z technologią solarną – technika systemowa marki Viessmann gwarantuje optymalne współdziałanie wszystkich komponentów aż po komfortową regulację, spełniającą wszystkie oczekiwania.

*w odniesieniu do górnej wartości opałowej (wartość opałowa Hs)
Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali nierdzewnej

Ogrzewanie olejowe - efektywność wykorzystania zasobów dzięki technologii wykorzystania ciepła kondensacji

Kotły kondensacyjne pobierają prawie całość energii cieplnej ze spalin i przetwarzają ją dodatkowo na ciepło grzewcze. Dlatego kotły kondensacyjne firmy Viessmann są wyposażone w wykonane ze stali nierdzewnej wymienniki ciepła Inox-Radial, które ochładzają spaliny przed ich odprowadzeniem do komina w takim stopniu, że dochodzi do skroplenia zawartej w spalinach pary wodnej, a uwolnione ciepło zostaje dodatkowo wprowadzone do systemu grzewczego. Zwiększa to wydajność i obniża koszty ogrzewania i obciążenie środowiska.