Nowoczesne ogrzewanie olejowe – tak działa technologia wykorzystania ciepła kondensacji

Wydajne ogrzewanie olejowe dzięki technice wykorzystania ciepła kondensacji

Technika wykorzystania ciepła kondensacji wykorzystuje nie tylko ciepło, które powstaje podczas spalania jako mierzalna temperatura gazów opałowych (wartość opałowa), lecz także dodatkowo zawartość pary wodnej w gazach opałowych (wartość energetyczna). Kotły kondensacyjne są w stanie pobrać niemal w całości ciepło zawarte w spalinach oraz dodatkowo przekształcić je na ciepło grzewcze i wykorzystać.

Kotły kondensacyjne dysponują wysoko sprawnymi wymiennikami ciepła, które przed wydostaniem się spalin przez komin schładzają je na tyle, że zawarta w nich para wodna ulega celowej kondensacji i uwolnione ciepło kondensacji jest przekazywane dodatkowo do systemu grzewczego.

Ogrzewanie olejowe – ekonomiczne i ekologiczne

Za pomocą tej technologii olejowe kotły kondensacyjne marki Viessmann osiągają sprawność znormalizowaną do 98%. Ogrzewanie olejowe za pomocą kotłów kondensacyjnych jest dzięki temu wyjątkowo energooszczędne, chroniąc zarówno portfel, jak i środowisko naturalne.

Einstieg-Oel-Brennwerttechnik-Wohnen.png

Ogrzewanie olejowe

Przemiana oleju opałowego w ciepło w gazowym kotle kondensacyjnym firmy Viessmann, dzięki jego wydajności i bezkonkurencyjnie wysokiej sprawności sięgającej 98 procent (w odniesieniu do górnej wartości opałowej (wartość opałowa Hs)), w aktywny sposób przyczynia się do wzrostu efektywności wykorzystania zasobów oraz oszczędności energii.

Nasze olejowe kotły kondensacyjne stworzyliśmy z myślą o przyszłości. Już teraz są one przystosowane do przejścia z oleju kopalnego na olej opałowy z udziałem biooleju. Dzięki temu można je eksploatować także z udziałem energii odnawialnych.