Ogrzewanie hybrydowe – miks energetyczny w jednym urządzeniu zapewniający bezpieczeństwo na przyszłość

Urządzenia hybrydowe dysponują pompą ciepła i gazowym lub olejowym urządzeniem kondensacyjnym połączonym z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Dzięki inteligentnemu menedżerowi energii Hybrid Pro Control najkorzystniejszy i najbardziej wydajny sposób eksploatacji jest wybierany automatycznie.

Menedżer energii Hybrid Pro Control

Inteligentny menedżer energii Hybrid Pro Control

W typowym przypadku systemy grzewcze są sterowane na podstawie temperatury w pomieszczeniu albo temperatury zewnętrznej. Inteligentny menedżer energii Hybrid Pro Control myśli perspektywicznie i steruje systemem za pomocą zmiennych ustawień. Ustawienia te można definiować indywidualnie i w każdej chwili zmienić:

● Ceny energii
● Emisje CO2
● Wykorzystanie prądu własnego
● Wydajność energetyczna
● Zapotrzebowanie na ciepło

Właściwy miks energetyczny w celu zapewnienia wydajności eksploatacji

Dzięki Hybrid Pro Control regulator jest w stanie np. stwierdzić, do kiedy sama pompa jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło. Po przekroczeniu tego czasu pompa potrzebuje wsparcia modułu kondensacyjnego. Hybrid Pro Control ustala ten moment automatycznie i reaguje odpowiednio: Na podstawie wprowadzonych aktualnych kosztów energii elektrycznej, gazu lub oleju oblicza, który nośnik energii będzie w danym momencie najbardziej wydajny. Ale Hybrid Pro Control dba również zawsze o wydajność całego systemu. Jeśli jedna z wytwornic ciepła jest mniej wydajna od drugiej odpowiednio do wybranej wielkości odniesienia, następuje jej wyłączenie.

Hybrid Pro Control - zawsze wygodny

Wydajny czy ekologiczny? W każdym razie zawsze wygodny

Klient ma wybór: System hybrydowy może działać w sposób szczególnie przyjazny dla środowiska lub bardzo zoptymalizowany pod względem kosztów. Wystarczy wprowadzić ustawienia: Hybrid Pro Control zajmie się resztą.

1. Tryb ekonomiczny
Oszczędniej po prostu się nie da: W trybie ekonomicznym w zależności od cen energii i wersji instalacji można zaoszczędzić do 40 procent kosztów ogrzewania.

2. Tryb ekologiczny
Plus dla środowiska naturalnego: W tym ustawieniu system pracuje z najniższą wartością emisji CO2 na 1 kilowatogodzinę wytworzonej energii cieplnej. Bez względu na to, który z trybów – ekonomiczny czy ekologiczny – zostanie wybrany, funkcja „Komfort“ włącza preferencję podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Hybrid Pro Control myśli o wszystkim.

Hybrid Pro Control myśli o wszystkim. Także o samodzielnie wytworzonym prądzie z instalacji fotowoltaicznych.

Menedżer energii Hybrid Pro Control uwzględnia przy obliczaniu najkorzystniejszego sposobu eksploatacji także samodzielnie wytworzony prąd z instalacji fotowoltaicznych.

Poza domem czy w domu: pełna kontrola w każdej sytuacji

Także poza domem użytkownik posiada w każdej chwili kontrolę nad systemem ogrzewania i może ingerować w pracę regulatora – komfortowo za pośrednictwem Internetu. Bezpieczny i łatwy dostęp za pośrednictwem smartfona lub tabletu możliwy jest dzięki bezpłatnej aplikacji ViCare.

Pełna kontrola w każdej sytuacji dzięki aplikacji ViCare
Urządzenia hybrydowe z najwyższą etykietą

Gaz czy olej: modernizacja z gwarancją na przyszłość

Na tej wydajności można zawsze polegać. Dlatego wszystkie trzy urządzenia hybrydowe zostały zaklasyfikowane do etykiety energetycznej ze stopniem A++.


Urządzenia hybrydowe Hybridheizung

Urządzenia hybrydowe to nowa kategoria urządzeń, które dzięki połączeniu różnych nośników energii lepiej niż kiedykolwiek wcześniej spełniają wymogi przemiany energetycznej w zakresie systemów grzewczych. Tym samym użytkownik nie jest już uzależniony od jednego nośnika energii i może w optymalny sposób wykorzystać zalety różnych paliw.