19.01.2023

Jak otrzymać zwrot VAT za gaz? Wzór wniosku już dostępny

W 2023 roku taryfy na gaz dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku. Utrzymana została cena netto, ale VAT powrócił do wcześniejszej stawki. Przypomnijmy, że od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku stawka podatku VAT na gaz ziemny została obniżona do 0 proc. Powrót do 23% VAT jest niewielką podwyżką w stosunku do wzrostu kosztów innych paliw. Dla części gospodarstw domowych może być jednak dotkliwy.

Okazuje się, że część gospodarstw domowych będzie mogła dalej korzystać z obniżonej stawki podatku. Na stronach resortu klimatu i środowiska dostępny jest już wzór wniosku na zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem. Refundacja obejmuje te gospodarstwa domowe, które spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Przeciętne miesięczne dochody gospodarstwa domowego, które kwalifikuje się do zwrotu nie mogą przekroczyć poziomu 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Refundacja będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych.