FAQ do ViCare App

Jak działa aplikacja ViCare App? Jakie są jej możliwości i funkcje? Jak prawidłowo zainstalować tę aplikację? W poniższych punktach znajdziesz odpowiedzi na te pytania oraz inne pożyteczne informacje o ViCare App.


Instalowanie i rejestracja

Jak zainstalować ViCare App?

Dla skojarzenia swojego ogrzewania Viessmann z aplikacją mobilną ViCare App musisz wykonać następujące kroki:

1. Zainstalować moduł komunikacyjny Vitoconnect.
2. Pobrać aplikację mobilną ViCare App (iOS/Android).
3. Przyłączyć Vitoconnect do regulatora ogrzewania.
4. Przyłączyć zasilanie sieciowe modułu Vitoconnect.
5. Postępować według instrukcji podawanych w ViCare App.

Celem zarejestrowania się należy w aplikacji, w punkcie menu „Utwórz nowe konto“ założyć swoje konto użytkownika. Aby umożliwić skojarzenie interfejsu Vitoconnect z tym kontem należy jeszcze zeskanować kod QR, lub podać dane producenta i identyfikator. Do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych:

● nazwisko i imię
● adres
● numer telefonu

Ponadto należy podać lokalizację samej instalacji grzewczej, jeśli różni się ona od Twojego adresu zamieszkania. Powyższe dane umożliwią instalatorowi, po udzieleniu mu pozwolenia na serwisowanie, trafić w razie potrzeby na miejsce. Dla zamknięcia procedury rejestracji konieczne jest jeszcze zaakceptowanie warunków użytkowania i ochrony danych. Po wykonaniu tych kroków moduł interfejsu Vitoconnect i aplikacja ViCare App są pomyślnie skonfigurowane.


Viessmann ViCare App

Skąd mogę pobrać aplikację?

Aplikację mobilną ViCare App można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play Store. Prosimy uwzględnić przy tym minimalne wymagania sprzętowe i programowe.


Czy mogę zainstalować ViCare App także na komputerze PC?

Aplikacja ViCare App jest tzw. aplikacją rodzimą, tzn. stworzoną pod mobilne systemy operacyjne. Wersja do pracy na komputerach PC jest w tej chwili niedostępna.

Jak zarejestrować Vitoconnect?

Moduł Vitoconnect rejestruje się po prostu w trybie Plug & Play. Trzeba jeszcze tylko zeskanować smartfonem znajdujący się na urządzeniu kod QR. Vitoconnect i regulator Vitotronic należy oczywiście uprzednio połączyć znajdującym się w zakresie dostawy kablem i przyłączyć zasilacz sieciowy. Zeskanowany kod powoduje skojarzenie modułu Vitoconnect z kontem użytkownika, utworzonym w aplikacji mobilnej ViCare App. Niezbędne jest więc pobranie tej aplikacji i założenie w niej swojego konta użytkownika.

Jak znowu zainstalować aplikację po zmianie smartfona?

W takim wypadku załaduj po prostu ViCare App na swój nowy telefon i zgłoś się w niej podając adres swojej poczty elektronicznej i hasło. Ponowna rejestracja lub nowe instalowanie nie są potrzebne. Do dalszego korzystania z usług aplikacji ViCare App konieczne jest więc tylko zalogowanie się w niej.

Jak przestawić Vitoconnect i ViCare na nowe ogrzewanie?

Ze względów bezpieczeństwa moduł interfejsu Vitoconnect jest zasadniczo trwale skojarzony z regulatorem konkretnej instalacji grzewczej. W przypadku zainstalowania nowego ogrzewania Viessmann konieczne jest więc przede wszystkim zresetowanie modułu Vitoconnect. Należy w tym celu wysłać pocztą elektroniczną odpowiednie żądanie pod adres: td@viessmann.com. Należy ten e-mail wysłać z konta, z którego był zarejestrowany Vitoconnect. Następnie można Vitoconnect zainstalować i przyłączyć do nowej instalacji grzewczej.

Nie mogą odnaleźć kodu QR do modułu Vitoconnect. Co teraz zrobić?

Kod QR jest umieszczony dodatkowo we wnętrzu Vitoconnect, bezpośrednio na płycie. Wyciągnij wtyki kabla USB i zasilacza z Vitoconnect i zdejmij pokrywę obudowy. Najłatwiej to zrobić przez pociągnięcie obudowy w dół, na siebie i następnie odciągnięcie. Szczegółowe informacje patrz plik PDF „Uruchomienie“.


Aktualizacje ViCare App

Gdzie znajdę aktualizacje dla ViCare App?

Zasadniczo sam system operacyjny, a więc ViCare App, informuje, kiedy i jakie akualizacje są dostępne. Należy te komunikaty potwierdzić, by następnie pobrać i zainstalować aktualizację. Przy odpowiednich ustawieniach Twojego smartfona możliwe jest też automatyczne ładowanie aktualizacji.

Kiedy są dostępne rozszerzenia aplikacji?

Odpowiednie rozszerzenia zawiązane są z aktualizacjami aplikacji. Dlatego zaleca się utrzymanie zawsze aktualnego stanu aplikacji. Po zaktualizowaniu aplikacja informuje, co doszło nowego, i co się zmieniło.


Obsługa i funkcje

Gdzie znajdę instrukcję obsługi ViCare App?

Wszystkie informacje o zakresie funkcji i obsłudze ViCare App znajdziesz na stronie internetowej ViCare App lub uzyskasz od swojego lokalnego instalatora.


Co oznaczają symbole w ViCare App?

Co oznaczają symbole w ViCare App?

Oprócz temperatur dla obiegów grzewczych można odczytywać także temperaturę ciepłej wody i temperaturę zewnętrzną. Wszystkie informacje prezentowane są w przejrzystym układzie kafli. Oprócz tego można odczytywać różne tryby pracy ogrzewania.

Program czasowy jest przedstawiany w formie kalendarza z zegarem, a jeśli przebywasz w domu, to ikoną małego domku.


Gdzie uzyskam informacje o tej aplikacji?

Dalsze informacje uzyskasz na stronie o aplikacji mobilnej Viessmann ViCare App. W razie problemów lub dalszych pytań zwróć się pod vicare-service@viessmann.com.

Czy mogę z aplikacji ViCare App ustawić tryb oszczędnościowy ogrzewania?

Z aplikacji ViCare App możesz wybrać zarówno komfortowy, jak i imprezowy tryb pracy ogrzewania. W ten sposób możesz odpowiednio dopasować intensywność ogrzewania do potrzeb. Wybór tych opcji jest możliwy zarówno w urządzenia z systemem operacyjnym Android, jak i iOS.

Tryb oszczędnościowy można jednak nastawiać tylko wtedy, gdy funkcja taka jest obsługiwana przez sam regulator ogrzewania. W innym wypadku ustawianie ej funkcji przez aplikację mobilną będzie oczywiście niemożliwe.


Komunikaty zakłóceń

ViCare App nie łączy się się z ogrzewaniem

Przy braku połączenia ViCare App z ogrzewaniem należy w pierwszym rzędzie sprawdzić kabel połączeniowy między modułem Vitoconnect a regulatorem. Należy nadto upewnić się, czy dostępny jest Internet.

Aplikacja ViCare App nie działa

Zamknij całkowicie aplikację. W przypadku urządzeń Apple należy w tym celu dwukrotnie nacisnąć przycisk Home i przesunąć aplikację w górę. Następnie wystartować aplikację od nowa – teraz aplikacja powinna już działać. Dla pewności sprawdź jeszcze w App Store lub Play Store, czy dostępne są jakieś aktualizacje do ViCare. Ponadto pamiętaj o minimalnych wymaganiach dla Twojego systemu operacyjnego, to znaczy iOS 10.3 lub Android 4.4.

Stale powtarzają się zakłócenie w ViCare App

W przypadku stale powtarzających się zakłóceń w samej aplikacji zwróć się do vicare-service@viessmann.com. W przypadku zakłóceń pochodzących z instalacji grzewczej skontaktuj się z doradcą Viessmann lub swoim instalatorem.

Aplikacja nie wskazuje temperatury zewnętrznej

ViCare App wskazuje temperaturę zewnętrzną tylko wtedy, gdy funkcją tą dysponuje również regulator ogrzewania. Oznacza to więc, że temperatura zewnęrzna dostępna jest tylko przy systemach grzewczych sterowanych pogodowo i wyposażonych w czujnik temperatury zewnętrznej.

Temperatura na zasilaniu nie jest wskazywana

Obecnie wskazywanie temperatury na zasilaniu nie jest objęte zakresem funkcji ViCare App.

Temperatura na kotle nie jest wskazywana

Zasadniczo temperaturę na kotle można znaleźć w punkcie menu „Ustawienia“ pod „Status urządzenia“. Temperatura na kotle jest wskazywana we wszystkich gazowych i olejowych systemach grzewczych.

Nie pamiętam hasła do mojej ViCare App. Co robić?

Na ekranie startowym aplikacji ViCare App dostępna jest funkcja “Zapomniałem hasło”. Podaj adres poczty elektronicznej, z którego się rejestrowałeś. Otrzymasz e-maila, który pozwoli Co ustawić nowe hasło.

Połączenie mojego smartfona z interfejsem Vitoconnect jest niestabilne. Co mogę zrobić?

Sprawdź najpierw zainstalowanie interfejsu Vitoconnect. Pomiędzy nim, a routerem WLAN nie mogą znajdować się metalowe przedmioty, na przykład orurowanie syteemu grzewczego. Może to uniemożliwiać prawidłową transmisję danych. Następnie sprawdzić usytuowanie samego routera, kontrolując przy tym także wszystkie połączenia kablowe.

Jeśli wszystko to nie przyniesie poprawy, należy zainstalować repeater WLAN do wmocnienia sygnału radiowego WLAN. Powinno to zagwarantować stabilne połączenie pomiędzy smartfonem a interfejsem Vitoconnect.

Na kaflu obiegu grzewczego u góry z prawej pojawia się znak “--” zamiast wskazania temperatury rzeczywistej.

Temperatura rzeczywista jest wskazywana tylko wtedy, gdy aplikacja otrzymuje takie dane z instalacji grzewczej. Regulator ogrzewania musi więc sam posiadać taką funkcję. Jeśli więc w systemie nie jest zainstalowany czujnik temperatury pomieszczenia, na przykład w termostacie pokojowym, to daych o temperaturze brak i wywietlany jest znak “--”.

Aplikacja sygnalizuje niemożliwość ładowania danych.

Przy pojawieniu się takiego komunikatu przeprowadzć restart modułu Vitoconnect. Odłącz w tym celu jego zasilanie na ok. 10 sekund. Interfejs internetowy załaduje się na nowo i uruchomi samoczynnie. Aplikacja ViCare App będzie mogła znowu pobierać dane.