Vitoconnect

Interfejs komunikacyjny

Tutaj znajdą Państwo wszystkie ważne informacje o interfejsie komunikacyjnym Vitoconnect, który służy do zdalnego monitorowania i zdalnego sterowania instalacjami grzewczymi firmy Viessmann.

Interfejs między kotłem a aplikacjami
Obsługa systemu grzewczego za pomocą aplikacji ViCare
Zdalna konserwacja systemu grzewczego za pomocą aplikacji ViGuide
Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa

Państwa lokalny partner handlowy firmy Viessmann udzieli Państwu indywidualnego doradztwa

Znajdź partnera handlowego już teraz
Steruj swoim systemem grzewczym za pomocą smartfona lub tabletu

Vitoconnect jest interfejsem do aplikacji ViCare

Zdalna konserwacja systemu

Przez swojego kontrahenta za pośrednictwem aplikacji Vitoguide

Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa

Zdany test bezpieczeństwa informacji VDE Smart Home

Moduł komunikacyjny Vitoconnect

Vitoconnect jest interfejsem pomiędzy kotłem grzewczym a aplikacją. Jest niezbędny do obsługi instalacji grzewczej ze smartfona lub tabletu oraz do zdalnej konserwacji systemu przez wykonawcę za pomocą aplikacji Vitoguide. Vitoconnect łączy się bezpośrednio z regulatorem Vitotronic Państwa instalacji grzewczej Viessmann lub z regulatorem Ecotronic kotłów na drewno za pomocą kabla.

Vitoconnect wykorzystuje kompleksową koncepcję bezpieczeństwa, która pomyślnie przeszła test bezpieczeństwa informacji VDE Smart Home. Tutaj dowiedzą się Państwo, co wchodzi w skład Vitoconnect, jak zainstalować i uruchomić skrzynkę, o czym należy pamiętać ... i wiele więcej.

Informacje o produkcie

W standardzie każdego Vitoconnecta znajdują się następujące komponenty:

 • Naścienny moduł komunikacyjny do połączenia z routerem szerokopasmowym
 • Kabel zasilający z zasilaczem wtykowym (długość 1,5 m)
 • Kabel przyłączeniowy z przyłączem Optolink do modułu komunikacyjnego/regulatora kotła (długość 3 m)

Komunikacja

 • Poprzez interfejs Optolink z jednostką sterującą kotła
 • Poprzez WiFi z routerem DSL

Przyłącza

 • Zasilacz wtykowy (230 V / 50 Hz)
 • Kabel łączący do podłączenia modułu komunikacyjnego/Optolink
 • Komunikacja WiFi do połączenia z internetem

Do Vitoconnect można podłączyć wszystkie generatory ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic wraz z interfejsem Optolink. Patrz poniższa lista kompatybilnych modeli:

Regulatory do kotłów wiszących lub akumulacyjnych

 • Vitotronic 200, typy HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, typy HO1C, HO1E

Regulatory do kotłów stojących

 • Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, typ KW3

Regulatory do pomp ciepła i urządzeń hybrydowych

 • Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B i WO1C

Regulatory dla kotłów na paliwa stałe

 • Vitoligno 200-S z Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.03)
 • Vitoligno 250-S z Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.00)
 • Vitoligno 300-C z Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.12)
 • Vitoligno 300-P z Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S z Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.04)

Vitoconnect OT2 jest kompatybilny ze wszystkimi nowymi urządzeniami grzewczymi firmy Viessmann z interfejsem OpenTherm, które zostały wyprodukowane po październiku 2017 roku i nie mają zainstalowanego rozszerzenia OpenTherm. Są to:

 • Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
 • Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Instrukcje

Jak już wcześniej opisano, Vitoconnect jest interfejsem pomiędzy instalacją grzewczą - w szczególności regulatorem - a aplikacją do jej obsługi (np. ViCare). Aby zapewnić bezproblemową regulację, Vitoconnect musi zostać zainstalowany i uruchomiony. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

Zamontować Vitoconnect na ścianie. Upewnić się, że miejsce montażu jest suche i zabezpieczone przed mrozem. Upewnić się również, że sygnał WiFi ma wystarczający zasięg. Następnie wykonać przyłącza. Na spodzie Vitoconnect znajdują się dwa przyłącza dla przyłącza elektrycznego i połączenia z regulatorem: przyłącze micro USB dla zasilania przez zasilacz wtykowy i dla kabla łączącego Optolink/USB. Regulator instalacji grzewczej posiada również port Optolink/USB.

Rejestracja użytkownika przez aplikację ViCare i konfiguracja Vitoconnect

Kolejnym i centralnym krokiem jest rejestracja użytkownika, ponieważ Vitoconnect można uruchomić tylko z ważnym kontem użytkownika. W przypadku aplikacji ViCare należy to zrobić w następujący sposób:

 1. Pobrać aplikację ViCare.
 2. Stuknąć w "Utwórz nowe konto", aby założyć konto użytkownika.
 3. Zeskanuj kod QR na generatorze ciepła lub fakturze.
 4. Jeśli nie ma kodu, wprowadź dane produkcyjne oraz ID i zarejestruj się.
 5. Na urządzeniach z systemem Android połączenie z WiFi "Vitoconnect" jest teraz nawiązywane automatycznie.
 6. Jeśli korzystasz z systemu iOS: Zamknij aplikację i przejdź do ustawień urządzenia. Następnie ręcznie nawiązać połączenie z WiFi "Vitoconnect" i wkleić hasło WPA2 ze schowka. Teraz przełącz się z powrotem do aplikacji.
 7. Na koniec postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować sieć domową, wprowadzić swoją lokalizację i dane osobowe oraz zaakceptować politykę prywatności i warunki użytkowania.

Vitoconnect i aplikacja ViCare są teraz skonfigurowane i gotowe do użycia. Sygnalizują to również dwie górne zielone diody LED na Vitoconnect.

Mają Państwo również możliwość zarejestrowania tylko swojego nowego systemu. Przedłużymy wtedy Państwa gwarancję i potwierdzimy to certyfikatem systemu. Zawiera on również wszystkie dane dotyczące Państwa systemu. Jeśli nawiązali już Państwo połączenie z aplikacją ViCare, mogą Państwo skorzystać z podanych tam informacji.

Pełny zakres funkcji Vitoconnect jest dostępny tylko wtedy, gdy zarówno sam Vitoconnect, jak i regulator są prawidłowo podłączone i skonfigurowane. Ponadto musi być dostępne stałe połączenie internetowe przez router WiFi. W przeciwnym razie nie można przesyłać danych z regulatora ogrzewania do aplikacji. Wreszcie, co nie mniej ważne, musi być założone konto użytkownika. Dzięki temu Vitoconnect łączy się z kontem systemu (w aplikacji).

Ogólne informacje dotyczące uruchomienia:

 • Przed uruchomieniem należy sprawdzić wymagania systemowe dla komunikacji przez lokalną sieć IP / WiFi.
 • Do obsługi Vitoconnect wymagane jest dostępne połączenie internetowe ze zryczałtowanymi danymi (bez ograniczeń czasowych i ilościowych). Sygnał WiFi musi być wystarczająco silny i w razie potrzeby można go wzmocnić za pomocą wzmacniacza.
 • Aby w razie awarii prądu można było nadal wysyłać wiadomości, zalecamy podłączenie Vitoconnect i routera WiFi do zasilania za pomocą zasilacza bezprzerwowego (UPS).
 • Router WiFi należy zabezpieczyć odpowiednio silnym hasłem WPA2, ponieważ przez połączenie przesyłane są wrażliwe dane.
 • Vitoconnect należy zainstalować w odległości co najmniej 0,3 m od generatora ciepła.

Ustawienia zapory ogniowej:

 • Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) muszą być otwarte.
 • Adres MAC jest wydrukowany na etykiecie urządzenia.

Ewentualne komunikaty o błędach

Vitoconnect posiada trzy diody LED, które wskazują stan połączenia z generatorem ciepła i serwerem Viessmann oraz informują o funkcjach systemu. Podstawowa zasada działania jest stosunkowo prosta i opiera się na systemie sygnalizacji świetlnej.

W poniższym przeglądzie (strony 23-25) wymieniono możliwe usterki i sposoby ich usuwania: