Vitocontrol HS

Modułowa szafa sterownicza

Rozwiązanie automatyzacji Viessmann Vitocontrol HS jest regulatorem systemowym dla przemysłowych instalacji parowych.

Konserwacja predykcyjna
Monitorowanie energii
Ekran dotykowy do wyświetlania stanu
Szybka integracja dzięki elastycznym interfejsom

Lokalny partner handlowy firmy Viessmann może udzielić indywidualnej porady

Znajdź partnera handlowego już teraz
Elastyczne, niestandardowe rozwiązanie sterowania

Takie jak programowalny sterownik logiczny (PLC)

Moduły do wyboru

Zakres funkcji można rozszerzyć w dowolnym momencie

Elastyczne połączenie z systemami sterowania lub wizualizacji

Poprzez różne interfejsy magistrali, Ethernet lub Profinet

Wymagany jest tylko jeden kontroler

Dla kotłów i komponentów systemu

Analiza i ocena odczytów i wartości zużycia

Zapewnia bezpieczeństwo dla optymalnej, wydajnej pracy

Informacje o nieprawidłowych, nieekonomicznych trybach pracy

Ewentualne zużycie jest wykrywane na wczesnym etapie

Szybkie uruchomienie

Dzięki indywidualnej konfiguracji i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego

Centralny wyświetlacz stanu systemu

I inne istotne informacje (specyficzne dla klienta)

Punkt odniesienia dla technologii automatyzacji i sterowania

Rozwiązanie automatyzacji Viessmann Vitocontrol HS jest regulatorem systemowym dla przemysłowych instalacji parowych. Inteligentne połączenie w sieć i przejrzyste zarządzanie systemem zapewniają rentowną i wydajną pracę.

Konserwacja zapobiegawcza

Zmierzone wartości i dane dotyczące zużycia są analizowane i oceniane w celu wykrycia i szybkiego usunięcia nieprawidłowości w działaniu i nieefektywności (konserwacja predykcyjna). Pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnych oznak zużycia.

Oprócz konserwacji predykcyjnej, Vitocontrol HS zapewnia ciągłą przejrzystość danych dotyczących mocy i energii od punktu przyłączenia do sieci do systemu parowego poprzez monitorowanie energii. W ten sposób Viessmann spełnia ustawowe wymagania dotyczące ciągłej poprawy bilansu energetycznego w produkcji zgodnie z normą EN ISO 50001.

Monitorowanie energii Vitocontrol HS

Użytkownicy mogą szybko sprawdzić stan systemu w dowolnym momencie na ekranie głównym. Konkretne informacje o systemie mogą być wyświetlane w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem Internetu.

Ekran główny Vitocontrol HS

Viessmann wspiera również użytkowników systemu online na żądanie poprzez zdalną konserwację, zdalny serwis i wsparcie telefoniczne.

Vitocontrol HS używany z kotłem dwupłomieniówkowym Viessmann

Stan każdego komponentu w całym systemie można wybrać na różnych poziomach, dotykając ekranu dotykowego. Wyświetlane są szczegółowe informacje o stanach pracy, temperaturach lub aktualnej mocy wyjściowej. Poziom menu chroniony hasłem umożliwia dostęp do konfiguracji tylko upoważnionym osobom.

Ekran dotykowy Vitocontrol HS

Elastyczne, niestandardowe rozwiązania sterowania są dostępne za pośrednictwem wybieranych modułów. Funkcjonalność systemu sterowania PLC można następnie rozszerzyć w dowolnym momencie.

Dzięki dużej liczbie powszechnie stosowanych modułów interfejsu, regulator Vitocontrol HS może być zintegrowany lub podłączony do istniejących systemów zarządzania budynkiem lub energią.

Dostęp do większości informacji można uzyskać bezpośrednio z dowolnie konfigurowalnego menu.