Wymagania dotyczące użytkowania i zakres funkcji aplikacji Vitotrol App

Pobierz aplikację Vitotrol
Aplikacja Vitotrol do sterowania systemami grzewczymi firmy Viessmann

Aplikacja Viessmann Vitotrol

Aplikacja Viessmann Vitotrol umożliwia obsługę instalacji grzewczych Viessmann wyposażonych w regulatory Vitotronic. Obsługa z każdego miejsca i w każdym czasie jest łatwa, intuicyjna i wygodna. Obok funkcji obsługi aplikacja Vitotrol posiada ogólne i kontekstowe funkcje pomocy. Aplikacja Vitotrol jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Do obsługi aplikacji urządzenia wiszące / małe kotły / średnie kotły / pompy ciepła / kotły na drewno z regulatorem Vitotronic (typy regulatorów patrz "Wymagania użytkowe") muszą być wyposażone w złącze internetowe Vitocom 100 LAN1 i połączone z domowym routerem szerokopasmowym. Konfiguracja routera DSL nie jest wymagana.

Komunikaty kotła wysyłane są na iPhone'a/smartfon. W szczególności aplikacja Vitotrol umożliwia regulację rozdziału ciepła przez obiegi grzewcze. Aplikacja jest wygodnym narzędziem dla użytkowników instalacji komercyjnych do obsługi systemu grzewczego.

Pobierz aplikację Vitotrol

Dostępne dla systemów iOS i Android.

Wymagania użytkowe

Do korzystania z zakresu funkcji Vitotrol app wymagany jest interfejs internetowy Viessmann Vitocom 100 typ LAN1. Z aplikacji Vitotrol można korzystać, jeśli instalacja grzewcza wyposażona jest w jedno z następujących urządzeń lub generatorów ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic:

 • Vitodens z regulatorem Vitotronic 200 HO1*
 • Vitodens 200 z jednostką sterującą Vitotronic 200 HO1A*
 • Vitodens 3xx z jednostką sterującą Vitotronic 200 RF HO1B** / HO1C
 • Vitodens 200 z jednostką sterującą Vitotronic 200 HO1D
 • Vitodens 200 z jednostką sterującą Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitodens 3xx z jednostką sterującą Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitoladens 3xx z regulatorem Vitotronic 200 HO1B**
 • Vitosorp 200 z regulatorem Vitotronic 200 HO1D

* W przypadku generatorów ciepła z tymi typami regulatorów funkcje robocze Party i Economy nie są dostępne w aplikacji Vitotrol.

** Funkcja Party i Economy jest obsługiwana od wersji oprogramowania 45 (od około połowy 2012 roku) regulatora Vitotronic 200 HO1B.

**** Zintegrowana karta LAN nie jest obsługiwana.

Proszę zwrócić uwagę
Vitotrol app obsługuje tylko instalacje grzewcze wyposażone w generator ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

 • Vitocrossal 300 lub Vitoladens 300-C z regulatorem Vitotronic 200 KW6B / KW6A*
 • Mały kocioł grzewczy z regulatorem Vitotronic 200 KO1B lub KO2B

* W przypadku generatorów ciepła z tymi typami regulatorów funkcje obsługi Party i Economy nie są dostępne w aplikacji Vitotrol.

Uwaga
Aplikacja Vitotrol app obsługuje wyłącznie instalacje grzewcze wyposażone w wytwornicę ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

Kocioł średniej wielkości z następującymi regulatorami Vitotronic

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Proszę zwrócić uwagę
Aplikacja Vitotrol obsługuje wyłącznie instalacje grzewcze wyposażone w generator ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

 • Vitotronic 300-K typ MW2B w połączeniu z Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K typ MW1B w połączeniu z Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I / CM1E w połączeniu z Vitotronic 100 CC1I / CC1E
 • Vitotronic 200-H typ HK1B lub HK3B

Proszę zwrócić uwagę
Aplikacja Vitotrol obsługuje wyłącznie instalacje grzewcze wyposażone w generator ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

Pompy ciepła z następującymi regulatorami Vitotronic

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Proszę zwrócić uwagę
Aplikacja Vitotrol obsługuje wyłącznie instalacje grzewcze wyposażone w generator ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

 • Vitovalor 300-P***

*** Ponieważ Vitocom 300 LAN3 wchodzi w zakres dostawy Vitovalor, nie jest wymagany Vitocom 100 LAN1.

Proszę zwrócić uwagę
Aplikacja Vitotrol obsługuje wyłącznie instalacje grzewcze wyposażone w wytwornicę ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

 • Vitoligno 300-P z regulatorem Vitotronic 200 FO1

Proszę zwrócić uwagę
Aplikacja Vitotrol obsługuje wyłącznie instalacje grzewcze wyposażone w generator ciepła firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic.

Dodatkowe wymagania użytkowe

 • Rejestracja na serwerze Viessmann Vitodata
 • Bezpośredni, bezpłatny dostęp do Internetu z ryczałtem na dane
 • Router szerokopasmowy (LAN/WiFi) z aktywną usługą DHCP

Informacje o komunikacji IP

 • Vitocom 100 LAN1 jest fabrycznie ustawiony na dynamiczne adresowanie IP poprzez DHCP.
 • Vitocom może być również przełączony na statyczne adresowanie IP.
 • W przypadku sieci LAN z administratorem, konfigurację sieci Vitocom 100 LAN1 należy wyjaśnić z administratorem sieci LAN na miejscu.

Informacje o rejestracji

 • Rejestracja użytkownika i systemu może być przeprowadzona w całości przez proces rejestracji w aplikacji Vitotrol.
 • Gdy użytkownik rejestruje się po raz pierwszy, pierwszy system jest również rejestrowany dla jego konta użytkownika.
 • Użytkownicy mogą dodawać kolejne systemy do swojego konta, powtarzając proces rejestracji.
 • Alternatywnie rejestracja może być przeprowadzona również w Vitodata 100.

Wersje oprogramowania Vitotrol app

Należy korzystać z najnowszej wersji aplikacji Vitotrol, obecnie 4.6.3. Wersje oprogramowania 4.1.x i wcześniejsze nie są już wspierane. Starsze wersje oprogramowania należy niezwłocznie zaktualizować:

 • Aby zaktualizować aplikację, zobacz menu na swoim urządzeniu mobilnym.
 • Aby zainstalować, przejdź do Apple Store (iPhone lub iPad) lub Google Play Store (urządzenia z systemem Android) i wyszukaj "Vitotrol app". Następnie postępować zgodnie z zalecanymi krokami instalacji. Uruchomić aplikację Vitotrol. Następnie należy ponownie zalogować się do systemu.

Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu aplikacji Vitotrol, można z niej korzystać w zwykły sposób.

Aplikacja Vitotrol obsługuje następujące urządzenia mobilne:

 • Urządzenia z systemem operacyjnym Apple iOS w wersji 9.0 lub nowszej
 • Urządzenia z systemem operacyjnym Google Android 4.0 lub nowszym
 • Vitocom 100 LAN1 jest fabrycznie ustawiony na dynamiczne adresowanie IP przez DHCP.
 • Vitocom może być również przełączony na statyczne adresowanie IP.
 • W przypadku sieci LAN z administratorem, konfigurację sieci Vitocom 100 LAN1 należy wyjaśnić z administratorem sieci LAN na miejscu.
 • Rejestracja użytkownika i systemu może odbywać się w całości poprzez proces rejestracji w aplikacji Vitotrol.
 • Gdy użytkownik rejestruje się po raz pierwszy, pierwszy system jest również rejestrowany dla jego konta użytkownika.
 • Użytkownicy mogą dodawać kolejne systemy do swojego konta, powtarzając proces rejestracji.
 • Alternatywnie, rejestracja może być również przeprowadzona w Vitodata 100.

Należy używać najnowszej wersji, aplikacji Vitotrol, obecnie 4.6.3. Wersje oprogramowania 4.1.x i wcześniejsze nie są już wspierane. Starsze wersje oprogramowania powinny zostać natychmiast zaktualizowane:

 • Aby zaktualizować aplikację, zobacz menu na swoim urządzeniu mobilnym.
 • Aby zainstalować, przejdź do Apple Store (iPhone lub iPad) lub Google Play Store (urządzenia z systemem Android) i wyszukaj "Vitotrol app". Następnie postępować zgodnie z zalecanymi krokami instalacji. Uruchomić aplikację Vitotrol. Następnie należy ponownie zalogować się do systemu.

Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu aplikacji Vitotrol, można z niej korzystać w zwykły sposób.

Informacja o produkcie Vitocom 100 typ LAN1

Komunikacja z aplikacją Vitotrol

Vitocom 100 LAN1 jest internetowym interfejsem komunikacyjnym do zdalnej regulacji i zdalnego nadzoru instalacji grzewczych z wymienionymi wyżej generatorami ciepła. Vitocom 100 LAN1 nawiązuje połączenie z serwerem Vitodata. Aplikacja Vitotrol app ma następnie dostęp do danych systemowych poprzez serwer Vitodata.

Dostawa standardowa

Standardowa dostawa Vitocom 100 LAN1 zawiera:

 • Urządzenie komunikacyjne Vitocom 100, typ LAN1
 • Moduł komunikacyjny do montażu w regulatorze
 • Kable przyłączeniowe dla sieci LAN i modułu komunikacyjnego

Uwaga
W zależności od konfiguracji generatora ciepła wymagana jest opcja produktu Vitocom 100 LAN1 z modułem komunikacyjnym lub bez.

Zakres funkcji

Aplikacja Vitotrol zapewnia dostęp do następujących funkcji:

 • Łatwe sterowanie programem pracy, ustawieniem temperatury pokojowej, ustawieniem temperatury CWU i programem wakacyjnym
 • Programy czasowe dla centralnego ogrzewania, podgrzewu c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
 • Parametry pracy, w tym wszystkie ważne temperatury są wyświetlane w przejrzysty sposób.
 • Podobnie jak dane dotyczące efektywności, w tym uzysk solarny i godziny pracy.
 • Funkcja zintegrowanej gabloty
Funkcje aplikacji Vitotrol: Obieg grzewczy, menu, program czasowy i energia słoneczna.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych mogą Państwo usunąć swoje konto użytkownika w Vitodata i aplikacji Vitotrol za pomocą poniższej procedury. W tym celu proszę kliknąć na poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby usunąć dane systemowe i dane użytkownika.

Ważne informacje

Usunięcie ostatniego konta użytkownika spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych systemu i użytkownika. Nie będzie można ich potem odzyskać.

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu Vitotrol app

Urządzenia mobilne (1-4) wymagają połączenia WiFi lub komunikacji komórkowej.

 1. Aplikacja Vitotrol
 2. iPod Touch
 3. Smartfon (iOS lub Android)
 4. Tablet (iOS lub Android)
 5. Internet i serwer Vitodata
 6. Router DSL
 7. Vitocom 100, (typ LAN1)
 8. Kocioł

Komunikacja IP

 • Dynamiczne przydzielanie adresów IP za pomocą klienta DHCP (domyślnie)
 • Możliwość konfiguracji na statyczne adresy IP
 • Komunikacja IP jest zawsze nawiązywana przez Vitocom
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.15 lub 217.6.182.115
 • Port: 443

*Uwaga: adresy IP mogą ulec zmianie w przypadku restrukturyzacji sieci IP.

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.10 lub 217.6.182.110
 • Port 443

*Uwaga: adresy IP mogą ulec zmianie w przypadku restrukturyzacji sieci IP.

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.11 lub 217.6.182.111
 • Port: 443

*Uwaga: adresy IP mogą ulec zmianie, jeśli sieć IP zostanie zrestrukturyzowana.