Vitoconnect 100 typ OPTO1

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny do zdalnego monitorowania i zdalnego sterowania systemami grzewczymi

Interfejs między kotłem a aplikacjami
Dla regulatorów Vitotronic z interfejsem Optolink
Obsługa i zdalna konserwacja za pomocą aplikacji
Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa

Państwa lokalny partner handlowy firmy Viessmann udzieli Państwu indywidualnego doradztwa

Znajdź partnera handlowego już teraz


Moduł komunikacyjny Vitocom 100 (typ OPTO1)

Vitoconnect 100 jest interfejsem pomiędzy kotłem a aplikacją do obsługi instalacji grzewczej i zdalnej konserwacji poprzez ViGuide. Jest on połączony kablem bezpośrednio z regulatorem Vitotronic.

Vitoconnect 100 wykorzystuje kompleksową koncepcję bezpieczeństwa, która pomyślnie przeszła test bezpieczeństwa informacji VDE Smart Home.

 • Moduł WiFi do podłączenia do routera DSL, do montażu na ścianie
 • Przewód zasilający z zasilaczem wtykowym (długość 1 m)
 • Kabel połączeniowy z przyłączem Optolink/modułem WiFi/sterownikiem kotła (długość 3 m)
 • Poprzez interfejs Optolink z jednostką sterującą kotła
 • Przez WiFi z routerem DSL
 • Zasilacz wtykowy (230 V / 50 Hz)
 • Kabel połączeniowy do modułu WiFi/Optolink
 • Komunikacja WiFi do połączenia z internetem

Regulatory do kotłów wiszących lub akumulacyjnych

 • Vitotronic 200, typy HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, typy HO1C, HO1E

Regulatory do kotłów stojących

 • Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, typ KW3

Regulatory do pomp ciepła i urządzeń hybrydowych

 • Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B i WO1C

Regulatory dla kotłów na paliwa stałe

 • Vitoligno 300-C z Ecotronic i wersją oprogramowania 2.12 lub wyższą
 • Vitoligno 200-S z Ecotronic i wersją oprogramowania 2.04 lub wyższą
 • Vitoligno 250-S z Ecotronic i wersją oprogramowania 2.00 lub wyższą
 • Vitoligno 300-P z Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S
 • Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) muszą być otwarte.
 • Adres MAC jest wydrukowany na etykiecie urządzenia
 • Przed uruchomieniem należy sprawdzić wymagania systemowe dla komunikacji przez lokalną sieć IP / WiFi.
 • Do obsługi Vitoconnect 100 wymagane jest dostępne połączenie internetowe ze zryczałtowaną stawką za dane (bez ograniczeń czasowych i ilościowych).

Kody źródłowe komponentów Open Source

Wersja 1.2.2

 • Poprawa połączenia z niektórymi urządzeniami Vitocal
 • Jeśli po zmianie hasła WiFi zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, Vitoconnect po 30 sekundach ponownie otwiera punkt dostępu, aby umożliwić ponowne wprowadzenie hasła

Wersja 1.2.4

 • Poprawki ogólne

Wersja 1.3.1

 • Poprawki błędów

Wersja 1.3.3

 • Poprawka dla ataku WiFi WPA2 KRACK

Wersja 1.4.0

 • Ogólne ulepszenia

Wersja 2.6.0

 • Aktualizacja do nowego back-endu

Vitoconnect OT

Jeśli Państwa generator ciepła nie posiada interfejsu Optolink (zakreślonego na czerwono na ilustracji) i obsługuje standard OpenTherm, potrzebny będzie Vitoconnect OT.