Produkty

Jak działa technologia kondensacji pary wodnej w gazowym kotle Vitocrossal 300?

Jednym z ważniejszych osiągnięć ostatnich dekad w branży grzewczej jest technologia kondensacyjna, stosowana m.in. w kotłach gazowych. Dzięki niej możliwe jest nie tylko efektywne ogrzewanie budynków, ale również znaczące obniżenie kosztów eksploatacji i emisji szkodliwych substancji. Jak działa nowoczesna technologia kondensacji pary wodnej w kotle Vitrocrossal 300 i dlaczego warto rozważyć jego zastosowanie w budynku mieszkalnym?

Kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300 CI3 w układzie kaskadowym

Technologia kondensacyjna opiera się na zasadzie odzyskiwania ciepła ze spalin powstających w procesie spalania gazu. W tradycyjnych kotłach gazowych ciepło zawarte w spalinach ulatnia się wraz z nimi przez komin, co prowadzi do strat energetycznych. Nowoczesne kotły kondensacyjne są w stanie odzyskać znaczną część tego ciepła, co znacząco podnosi ich sprawność.
  

Jak działa kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300?

Vitocrossal 300 to kompaktowy, wysokoefektywny kocioł o zakresie mocy od 80 do 640 kW i możliwości pracy kaskadowej, co sprawia, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla domów wielorodzinnych oraz przedsiębiorstw prywatnych i  komunalnych. Urządzenie korzysta z nowoczesnej gazowej techniki kondensacyjnej, która wpływa na jego wysoką sprawność oraz niską emisję zanieczyszczeń. Na czym polega technika kondensacji pary wodnej?

 • Proces spalania. Gaz spalany jest w palniku kotła, generując ciepło. Powstałe w wyniku spalania spaliny zawierają dużą ilość pary wodnej.
 • Wymiennik ciepła. Kluczowym elementem kotła kondensacyjnego jest zaawansowany wymiennik ciepła. Spaliny, zanim zostaną odprowadzone na zewnątrz, przechodzą przez wymiennik, gdzie oddają ciepło wodzie krążącej w systemie grzewczym.
 • Kondensacja. W trakcie ochładzania spalin do temperatury poniżej punktu rosy (ok. 56°C), para wodna zawarta w spalinach kondensuje, uwalniając dodatkowe ciepło (tzw. ciepło utajone). Jest ono również przekazywane wodzie grzewczej, co zwiększa efektywność kotła.
 • Odprowadzanie kondensatu. Powstały w wyniku tego procesu kondensat jest następnie odprowadzany z kotła do pionów kanalizacyjnych.  
 • Odprowadzanie spalin. Ochłodzone spaliny, zawierające mniej szkodliwych substancji niż spaliny pochodzące z tradycyjnych kotłów, są odprowadzane poza budynek przez przewód kominowy.
    

Korzyści płynące z technologii kondensacyjnej

 • Wysoka efektywność energetyczna. Sprawność gazowych kotłów kondensacyjnych jest bliska 100%. Oznacza to, że odbierają one niemal 100% energii zawartej w paliwie, co czyni je jednymi z najbardziej efektywnych urządzeń gazowych.
 • Oszczędność paliwa. Dzięki odzyskowi ciepła ze spalin, kotły kondensacyjne zużywają mniej gazu niż urządzenia tradycyjne, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
 • Mniejsze emisje. Proces kondensacji zmniejsza ilość emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx) i dwutlenek węgla (CO2), co jest korzystne dla środowiska.
 • Wszechstronność. Kotły kondensacyjne mogą współpracować z różnymi systemami grzewczymi, w tym z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami, kolektorami słonecznymi.
    

Zalety kotła gazowego Vitocrossal 300

 • Nowoczesna technologia kondensacji pary wodnej w gazowych kotłach kondensacyjnych Vitocrossal 300 zapewnia im sprawność na poziomie 97,7%, co przekłada się na oszczędne ogrzewanie.  
 • Kocioł wyposażony jest m.in. w palnik cylindryczny  MatriX, który zapewnia niskoemisyjne spalanie gazu z  zakresem  modulacji mocy 1:10. Szeroki zakres modulacji pozwala dopasowywać ilość wytwarzanego ciepła do aktualnego zapotrzebowania budynku.
 •   O  efektywną  jakość spalania paliwa dba również samokalibrujący się czujnik  tlenu  w spalinach, który przestawia automatycznie  palnik na różnorodne rodzaje  gazu, w tym gaz z domieszką do  20% wodoru.  
 • Nowy Vitocrossal 300 jest zintegrowany z platformą internetową Viessmann One Base, co pozwala zdalnie kontrolować i zarządzać jego pracą.
 • Dzięki kompaktowej budowie kocioł Vitocrossal 300 sprawdza się bardzo dobrze również w przypadku modernizacji starych, ciasnych kotłowni. Urządzenie może być zamontowane bez konieczności zachowania bocznych odstępów serwisowych, ponieważ wszystkie czynności obsługowe i konserwacyjne wykonuje się od  strony czołowej.