Instalacja fotowoltaiczna – prąd dzięki słońcu

Wraz z rosnącym zainteresowaniem systemami energii ze źródeł odnawialnych rośnie także gotowość odbiorców i użytkowników końcowych do samodzielnej produkcji prądu. Wydajna instalacja fotowoltaiczna daje możliwość wykorzystania darmowej energii słonecznej i zminimalizowania kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Poprzez instalację modułów fotowoltaicznych sygnalizujesz również odpowiedzialne działanie na rzecz środowiska i masz swój aktywny wkład w ochronę klimatu, zmniejszając emisje CO2.

W obliczu stale rosnących kosztów energii instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do oszczędności i ograniczenia zależności od dostawców energii. Samodzielnie wyprodukowany prąd może być wykorzystywany na potrzeby własne, a jego naddatek oddawany do publicznej sieci elektrycznej i odbierany praktycznie w dowolnym momencie. W każdym przypadku inwestycja w instalację fotowoltaiczną wiąże się również z tym wzrost wartości nieruchomości.

Technologia fotowoltaiczna firmy Viessmann oferuje doskonale dopasowane do siebie komponenty, obejmujące moduły fotowoltaiczne, przemienniki częstotliwości i systemy montażowe, jak również systemy akumulacji energii elektrycznej i pompy ciepła do wykorzystywania energii własnej.

Wysoka jakość modułów fotowoltaicznych Viessmann gwarantuje ich wydajną i długotrwałą pracę. Dopełnienie oferty fotowoltaicznej stanowią kompleksowe usługi - od planowania i projektowania, poprzez dostawę, aż po serwisowanie instalacji przez kompetentnych specjalistów z firmy Viessmann.

Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

Prąd solarny może zasilać wszystkie odbiorniki elektryczne w domu, w tym również pompę ciepła. Urządzenie to najefektywniejszy sposób wytwarza ciepło z prądu pochodzącego z instalacji fotowoltaicznej. Z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej pozyskuje przy wykorzystaniu bezpłatnego ciepła z otoczenia nawet cztery kilowatogodziny ciepła. Prąd z energii słonecznej umożliwia więc atrakcyjne cenowo zaopatrzenie w ciepło.

Chcąc połączyć instalację fotowoltaiczną z pompą ciepła, należy zdecydować się celowo na urządzenie, które optymalizuje własne zużycie energii i jest w stanie dopasować eksploatację do wytwarzania energii za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Firma Viessmann stworzyła w tym celu odpowiednio dopasowany system instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

Efektywne wykorzystanie prądu z energii słonecznej na potrzeby własne

Efektywne wykorzystanie prądu z energii słonecznej na potrzeby własne

Ponieważ samodzielnie wytworzony prąd z energii słonecznej jest tańszy niż energia zakupiona z sieci, najbardziej korzystne finansowano jest maksymalne wykorzystywanie prądu na potrzeby własne.

[1] Instalacja fotowoltaiczna
[2] Przemiennik częstotliwości instalacji fotowoltaicznej
[3] Licznik fotowoltaiczny
[4] Odbiornik
[5] Miernik pompy ciepła
[6] Pompa ciepła z regulatorem Vitotronic Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Licznik zakupywanego i odprowadzanego prądu
[8] Publiczna sieć energetyczna

Instalacja fotowoltaiczna icon-solar.png

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej firmy Viessmann każdy może stać się samodzielnym producentem prądu. Przekształcanie bezpłatnej energii słonecznej na prąd w przypadku zużywania go na potrzeby własne jest interesującym finansowo rozwiązaniem, a w połączeniu z zasobnikami energii pozwala uniezależnić się od publicznej sieci energetycznej.