Instalacja fotowoltaiczna – Prąd dzięki słońcu

Wraz z rozprzestrzenianiem się systemów energii ze źródeł odnawialnych rośnie także gotowość odbiorców i użytkowników końcowych do samodzielnej produkcji prądu. Wydajna instalacja fotowoltaiczna daje dzisiaj możliwość zyskownego wykorzystania darmowej energii słonecznej. Poprzez instalację modułów fotowoltaicznych sygnalizujesz odpowiedzialne działanie na rzecz środowiska i masz swój aktywny wkład w ochronę klimatu, zmniejszając emisje CO2.

W obliczu stale rosnących kosztów energii instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do oszczędności i ograniczenia zależności od dostawców energii. Samodzielnie wyprodukowany prąd może być wykorzystywany na potrzeby własne, ale także może zasilać publiczną sieć elektryczną. Dzięki ustawowym stawkom za przekazany prąd lub oszczędnościom na własnym zużyciu inwestycja zwraca się już po kilku latach. W każdym przypadku wiąże się z tym wzrost wartości nieruchomości.

Technologia fotowoltaiczna firmy Viessmann oferuje doskonale dopasowane do siebie komponenty, obejmujące moduły fotowoltaiczne, przemienniki częstotliwości i systemy montażowe, jak również systemy akumulacji energii elektrycznej i pompy ciepła do wykorzystywania energii własnej.

Wysokie wymagania jakościowe wobec modułów fotowoltaicznych gwarantują ekonomiczność i długotrwałość. Kompleksowe usługi, od planowania i projektowania, poprzez dostawę, aż po serwisowanie przez kompetentnych specjalistów z firmy Viessmann stanowią dopełnienie oferty technologii fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła

W przypadku instalacji fotowoltaicznych dostępne są obecnie dwie możliwości wykorzystania prądu wytworzonego za pomocą instalacji solarnej: Energia elektryczna może zostać w całości przekazana do sieci albo wykorzystana samodzielnie – częściowo lub w całości. Najefektywniejszym sposobem wytwarzania ciepła z prądu jest pompa ciepła. Wówczas z jednej kilowatogodziny prądu pozyskuje się przy wykorzystaniu bezpłatnego ciepła z otoczenia nawet cztery kilowatogodziny ciepła.

Jeśli za pomocą pompy ciepła zaspokajane jest zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, nie tylko można znacznie zwiększyć zużycie prądu z instalacji solarnej na potrzeby własne, lecz także prąd z energii słonecznej umożliwia atrakcyjne cenowo zaopatrzenie w ciepło. Chcąc połączyć instalację fotowoltaiczną z pompą ciepła, należy zdecydować się celowo na pompę ciepła, która optymalizuje zużycie własne i jest w stanie dopasować eksploatację do wytwarzania energii za pomocą instalacji fotowoltaicznej. Firma Viessmann stworzyła w tym celu odpowiednio dopasowany system instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

Efektywne wykorzystanie prądu z energii słonecznej na potrzeby własne

Efektywne wykorzystanie prądu z energii słonecznej na potrzeby własne

Ponieważ samodzielnie wytworzony prąd z energii słonecznej jest tańszy niż energia zakupiona z sieci, korzystne finansowano jest wykorzystywanie prądu na potrzeby własne. Optymalna koncepcja instalacji w połączeniu z idealnie dobranymi podzespołami gwarantuje zużycie dużej ilości prądu na potrzeby własne.

[1] Instalacja fotowoltaiczna
[2] Przemiennik częstotliwości instalacji fotowoltaicznej
[3] Licznik fotowoltaiczny
[4] Odbiornik
[5] Miernik pompy ciepła
[6] Pompa ciepła z regulatorem Vitotronic Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Licznik zakupywanego i odprowadzanego prądu
[8] Publiczna sieć energetyczna

Instalacja fotowoltaiczna icon-solar.png

Prąd dzięki słońcu – po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej firmy Viessmann każdy może stać się samodzielnym producentem prądu. Przekształcanie bezpłatnej energii słonecznej na prąd jest w przypadku zużywania go na potrzeby własne interesującym finansowo rozwiązaniem, a w połączeniu z zasobnikami energii umożliwia nawet uniezależnienie się od publicznej sieci energetycznej.