Aquaset 500, 1000

Stacje uzdatniania wody do zasilania kotłowni

Systemy zmiękczające wodę Aquaset do zasilania kotłowni wodnych niskotemperaturowych o mocy od 500 do 1000 kW

Zmniejsza twardość wody i straty energii
Poprawia stopnień wymiany ciepła
Zabezpiecza przed niszczeniem i pękaniem materiałów oraz wytrącaniem się osadów

Państwa partner handlowy firmy Viessmann udzieli Państwu indywidualnego doradztwa

Znajdź partnera handlowego już teraz

  

Twarda woda to zagrożenie dla kotłowni!

Woda wodociągowa w Polsce ma średnio ok. 20°dH (stopni niemieckich) – jest więc bardzo twarda.

Woda jako czynnik wykorzystywany do przesyłu energii cieplnej, stanowi niezwykle ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu układów grzewczych. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody zasilającej kotły (poprzez jej uzdatnienie), pozwoli na ich prawidłową, energooszczędną, długotrwałą i bezpieczną pracę. Fundamentalne i zarazem konieczne staje się usunięcie z wody związków wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Rozpuszczone sole tych pierwiastków powodują tzw. „twardość wody”, a ich węglany w procesach podgrzewu wody, wytrącają się i osadzają w postaci kamienia kotłowego. Jego obecność powoduje m.in.:

 • znaczne obniżenie sprawności cieplnej urządzeń – brak przenikania ciepła,  
 • przedwczesne zużycie elementów grzewczych,
 • zwiększenie zużycia energii (1 mm osadu może powodować zwiększenie jej zużycia nawet o 10%),  
 • niszczenie i pękanie materiałów

Stacje uzdatniania wody Aquaset to urządzenia, które łączą w sobie wysokowydajne złoża filtracyjne z najnowocześniejszymi systemami elektronicznego sterowania. Co istotne, zastosowanie najnowszych technologii idzie w parze z atrakcyjną ceną.

Aquaset 500 i Vitocrossal 300

Uruchomienie stacji uzdatniania wody Aquaset jest bardzo proste i może być przeprowadzone przez każdego instalatora (nie ma wymogu uruchomienia przez autoryzowa­ny serwis). Do każdego urządzenia dołączona jest skrócona instrukcja uruchomienia. Aquaset 500-N i 1000-N to urządzenia kompaktowe, dostarczane w standardzie jako kompletnie zmontowane i gotowe do działania. Urządzenia Aquaset nie wymagają instalacji żadnych dodatkowych modułów przyłączeniowych.

Do rozpoczęcia pracy wystarczy tylko:

 • podłączenie hydrauliczne insta­lacji wejście/wyjście wody,  
 • podłączenie do zasilania elektrycznego,  
 • podłączenie węża odpływu popłu­czyn do kratki kanalizacyjnej  

Prosta obsługa

Procesy przepływu wody przez złoże filtracyjne, czyli jej zmiękczanie oraz regeneracja złoża odbywają się w pełni automatycznie i nie wymagają obsługi ze strony użytkownika, z wyjątkiem okresowego uzupełniania pojemnika z solą tabletkowaną

Korzyści płynące ze stosowania wody miękkiej w kotłowni:

 • poprawa stopnia wymiany ciepła,  
 • zmniejszenie strat energii,  
 • zabezpieczenie przed niszczeniem i pękaniem materiałów,  
 • brak wytrącania się osadów

Urządzenia Aquaset przekonują jakością i oszczędną eksploatacją. To wybór profesjonalistów dla kotłowni wodnych

Poznaj wszystkie dostępne urządzenia na dedykowanej stronie

Zalety

 • Urządzenia zaprojektowane specjalnie dla potrzeb uzdatniania wody w kotłowni, w pełni automatyczne, łatwe w montażu i obsłudze  
 • Objętość złoża: 15 do 60 litrów; natężenie przepływu: 1,2 – 3,5 m3/h; zakres ciśnień roboczych wody (min/max): 1,4 – 8,0 bar; temperatura wody: 4 – 49°C  
 • Unikalne monosferyczne złoże filtracyj­ne – to zwiększona o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat  
 • Sterowanie elektroniczne „LOGIC” – inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody – zawsze w godzi­nach najmniejszego poboru  
 • Opatentowany system regeneracji złoża pracujący proporcjonalnie i przeciwprądowo, aby zminimalizować zużycie wody i soli oraz emisję ścieków
 • System automatycznej regeneracji złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża  
 • Kompletne wyposażenie: zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż do odprowadzania popłuczyn, dozownik preparatu korekty chemicznej wody (w przypadku Aquaset 1000-N i 2000)  
 • Dostawa urządzeń kompletnie zmontowanych i gotowych do działania  
 • Posiadają wymagane atesty i certyfikaty