Rozwiązania przemysłowe do wytwarzania pary, energii elektrycznej, ciepła i chłodu

Efektywne systemy i instalacje energetyczne do zastosowań przemysłowych w istotny sposób przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji i emisji substancji szkodliwych, pozwalając tym samym zyskać przewagę nad konkurencją. Firma Viessmann oferuje w tym zakresie kompleksowe rozwiązania systemowe, gwarantujące ekonomiczne zaopatrzenie w parę (maks. 120 ton na godzinę), ciepłe powietrze (maks. 120 MW), chłodne powietrze (maks. 2 MW) i prąd (maks. 50 MW). Zastosowanie znajdują przy tym wszystkie nośniki energii – paliwa kopalne, biomasa, ciepło odpadowe, a także energia pochodząca z gruntu oraz powietrza zewnętrznego lub ciepło będące produktem ubocznym procesów produkcyjnych.

Firma Viessmann opracowuje i wdraża całościowe koncepcje energetyczne, których punktem wyjścia jest analiza całego systemu ze składowymi w postaci wytwarzania energii, struktury zasilania i zużycia. Analiza wszystkich procesów stanowi podstawę określania potencjału i dopasowania wszystkich komponentów systemu energetycznego. Ofertę dopełnia obszerny zakres usług od etapu projektowania, poprzez uruchomienie, aż po serwis.

> Rozwiązania w zakresie wytwarzania energii... (PDF)


Szukam produktu do produkcji: , pracującego na: .