Vitoconnect 100 typ OPTO1

To interfejs WLAN przeznaczony do tworzenia połączenia pomiędzy instalacją grzewczą a aplikacją mobilną w celu obsługi systemu grzewczego oraz jego zdalnej konserwacji poprzez centralę usług cyfrowych Vitoguide.

W module komunikacyjnym Vitoconnect 100 zastosowano kompleksową koncepcję bezpieczeństwa, która pomyślnie przeszła kontrolę VDE dla bezpieczeństwa informacyjnego Smart Home.

Na zestaw Vitoconnect 100 składa się:

● Moduł WLAN do połączenia z routerem DSL, do montażu ściennego
● Przewód zasilający z zasilaczem wtykowym (długość 1 m)
● Przewód połączeniowy z przyłączem Optolink moduł WLAN/regulator obiegu kotła (długość 3 m)

Komunikacja odbywa się:

● Poprzez złącze Optolink z regulatorem obiegu kotła
● Poprzez WLAN z routerem DSL

Przyłącza:

● Zasilacz wtykowy do zasilania prądowego (230 V / 50 Hz)
● Przewód przyłączeniowy moduł WLAN-Modul/przyłącze Optolink
● Komunikacja WLAN w celu połączenia z internetem

Wskazówki!

● Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić wymagania systemowe dla komunikacji poprzez lokalne sieci IP/WLAN.


Obsługiwane regulatory

Urządzenia grzewcze firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic ze złączem Optolink.

Regulatory do urządzeń wiszących ściennych lub kompaktowych
● Vitotronic 200, typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, typ HO1C, HO1E

Regulatory do kotłów grzewczych stojących
● Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, typ KW3

Regulatory do pomp ciepła i urządzeń hybrydowych
● Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C

Regulatory do kotłów na paliwo stałe
● Vitoligno 300-C z Ecotronic i wersją oprogramowania od 2.12
● Vitoligno 200-S z Ecotronic i wersją oprogramowania od 2.04
● Vitoligno 300-P z Vitotronic 200 FO1Uwagi

Ustawienia zapory Firewall

● Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) muszą być otwarte
● Adres MAC jest wydrukowany na etykiecie urządzenia


Złącze Optolink

Vitoconnect OT

Jeśli kocioł grzewczy nie ma interfejsu OPTOLINK (zaznaczony na czerwono) i obsługuje standard OPENTHERM, będziesz potrzebował Vitoconnect OT.