Moduł komunikacyjny Vitoconnect

To interfejs WLAN przeznaczony do tworzenia połączenia pomiędzy instalacją grzewczą a aplikacją mobilną w celu obsługi systemu grzewczego oraz jego zdalnej konserwacji poprzez centralę usług cyfrowych ViGuide.

W module komunikacyjnym Vitoconnect 100 zastosowano kompleksową koncepcję bezpieczeństwa, która pomyślnie przeszła kontrolę VDE dla bezpieczeństwa informacyjnego Smart Home.

Na zestaw Vitoconnect 100 składa się:

● Moduł WLAN do połączenia z routerem DSL, do montażu ściennego
● Przewód zasilający z zasilaczem wtykowym (długość 1 m)
● Przewód połączeniowy z przyłączem Optolink moduł WLAN/regulator obiegu kotła (długość 3 m)

Komunikacja odbywa się:

● Poprzez złącze Optolink z regulatorem obiegu kotła
● Poprzez WLAN z routerem DSL

Przyłącza:

● Zasilacz wtykowy do zasilania prądowego (230 V / 50 Hz)
● Przewód przyłączeniowy moduł WLAN-Modul/przyłącze Optolink
● Komunikacja WLAN w celu połączenia z internetem

Wskazówki!

● Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić wymagania systemowe dla komunikacji poprzez lokalne sieci IP/WLAN.


Co obejmuje zakres dostawy?

W zakresie dostawy modułu Vitoconnect zawarte są następujące elementy składowe:

● moduł komunikacyjny do łączenia z routerem DSL, w obudowie naściennej
● przewód zasilania sieciowego z zasilaczem wtyczkowym (długość 1,5 m)
● przewód ze złączem Optolink do połączenia modułu komunikacyjnego z regulatorem kotła (długość 3 m)

Dane techniczne modułu Vitoconnect

Komunikacja
● z regulatorem kotła poprzez złącze Optolink
● poprzez sieć WLAN routerem DSL

Przyłącza
● zasilacz do zasilania z sieci (230 V / 50 Hz)
● przewód przyłączeniowy modułu komunikacyjnego ze złączem Optolink
● komunikacja poprzez WLAN z Internetem


Obsługiwane regulatory

Z modułem Vitoconnect mogą współpracować wszystkie wytwornice ciepła Viessmann z regulatorami Vitotronic ze złączem Optolink. Szczegółowy wykaz modeli tych regulatorów wyszczególniono poniżej:

Regulatory do urządzeń wiszących ściennych lub kompaktowych
● Vitotronic 200, typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
● Vitotronic 200 RF, typ HO1C, HO1E

Regulatory do kotłów grzewczych stojących
● Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, typ KW3

Regulatory do pomp ciepła i urządzeń hybrydowych
● Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B, WO1C

Regulatory do kotłów na paliwo stałe
● Vitoligno 200-S z regulatorem Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.03)
● Vitoligno 250-S z regulatorem Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.00)
● Vitoligno 300-C z regulatorem Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.12)
● Vitoligno 300-P z regulatorem Vitotronic 200 FO1
● Vitoligno 300-S z regulatorem Ecotronic (od wersji oprogramowania 2.04)

Vitoconnect OT2 jest kompatybilny ze wszystkimi nowymi urządzeniami grzewczymi Viessmann z interfejsem OpenTherm, wyprodukowanymi po październiku 2017, a w których nie zainstalowano modułu rozszerzającego OpenTherm. Są to następujące modele:

● Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
● Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)


Instrukcja – łączenie poprzez Vitoconnect

Jak wspomniano wyżej, Vitoconnect stanowi interfejs, pośredniczący między instalacją grzewczą, a konkretnie regulatorem kotła, i aplikacją mobilną do zdalnej obsługi ogrzewania (na przykład ViCare App). Aby wszystko działało sprawnie, należy najpierw zainstalować i uruchomić moduł Vitoconnect. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Po pierwsze, zamontować moduł Vitoconnect na ścianie. Pamiętać przy tym, że miejsce montażu musi być suche i zabezpieczone przed mrozem. Nadto w miejscu tym musi występować wystarczająco wysoki poziom sygnału sieci WLAN. Następnie wykonać połączenia przewodowe. Służą do tego dwa gniazda przyłączeniowe na spodzie modułu Vitoconnect: gniazdo mikro-USB dla przewodu zasilacza wtyczkowego oraz gniazdo przewodu połączeniowego Optolink/USB. Ten ostatni ma swoje drugostronne przyłącze na regulatorze wytwornicy ciepła.

Rejestracja użytkownika poprzez ViCare App i konfigurowanie Vitoconnect

Następny i głównym krokiem jest zarejestrowanie użytkownika, gdyż uruchomienie modułu Vitoconnect jest możliwe tylko przy posiadaniu ważnego konta użytkownika. Następne kroki dotyczą aplikacji mobilnej ViCare App:

1. Pobrać aplikację ViCare App.
2. W punkcie menu “Zakładanie nowego konta” zarejestrować się jako Użytkownik.
3. Zeskanować kod QR z wytwornicy ciepła lub z faktury.
4. Jeśli kod QR jest niedostępny, wprowadzić dane wytwórcy i identyfikator i zarejestrować się w ten sposób.
5. Pod systemem operacyjnym Android połączenie z WLAN “Vitoconnect” tworzone jest teraz automatycznie.
6. Pod systemem operacyjnym iOS: zamknąć aplikację i wywołać ustawienia urządzenia. Następnie utworzyć ręcznie połączenie z WLAN “Vitoconnect” i wkopiować hasło WPA2 ze schowka. Teraz można powrócić do aplikacji mobilnej.
7. Dalej postępować zgodnie z instrukcjami, podawanymi przez aplikację. Między innymi należy utworzyć sobie sieć domową, wpisać lokalizację i swoje dane osobowe oraz zaakceptować warunki korzystania i ochrony danych.

Po przejściu tych wszystkich kroków Vitoconnect oraz ViCare App są skonfigurowane. Rozpoznać to można po świecieniu się na Vitoconnect obu górnych, zielonych LED.

Zresztą możesz zarejestrować też tylko swoją nową instalację grzewczą. Otrzymasz wtedy od nas przedłużenie gwarancji, które potwierdzimy na Certyfikacie Instalacji. W dokumencie tym są dostępne wszystkie dane, dotyczące Twojej instalacji. Jeśli już masz połączenie z aplikacją ViCare App, to możesz korzystać z zawartych tam danych.

Ważne wskazówki

Pełnym zakresem funkcji modułu Vitoconnect możesz w zasadzie dysponować tylko wtedy, gdy zarówno sam moduł Vitoconnect jak i regulator zostały prawidłowo przyłączone i skonfigurowane. Ponadto zawsze musi być dostępne połączenie z Internetem poprzez router WLAN. W przeciwnym wypadku przesłanie danych z regulatora ogrzewania do aplikacji mobilnej będzie niemożliwe. Wreszcie musi zostać pomyślnie przeprowadzona rejestracja Użytkownika, gdyż dzięki niej powstaje skojarzenie modułu Vitoconnect z kontem instalacji (w aplikacji mobilnej).

Generalne uwagi odnośnie uruchamiania:
● Przed uruchomieniem sprawdzić spełnienie wymagań systemowych dla komunikacji przez lokalną sieć IP / WLAN.
● Do korzystania z modułu Vitoconnect konieczny jest swobodny nielimitowany dostęp do Internetu (z taryfą ryczałtową, bez ograniczeń czasowych i ilościowych). Sygnał WLAN musi mieć wystarczającą moc, ew. należy go wzmocnić repeaterem.
● Aby umożliwić wysyłanie komunikatów także przy zaniku zasilania sieciowego, zalecamy zrealizowanie zasilania modułu Vitoconnect oraz routera WLAN z zasilacza bezprzerwowego (UPS).
● Router WLAN należy zabezpieczyć wystarczająco mocnym hasłem WPA2, gdyż poprzez to łącze przekazywane są wrażliwe dane.
● Vitoconnect należy zamontować w odległości co najmniej 0,3 m od wytwornicy ciepła.

Ustawienia Firewalla:
● Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) muszą być otwarte.
● Adres MAC jest wydrukowany na etykiecie urządzenia.


Sygalizacja potencjalnych alarmów

Na module Vitoconnect znajdują się trzy LED, informujące o połączeniu z wytwornicą ciepła, o połączeniu z serwerem Viessmann i o stanie funkcji systemowych. Sposób sygnalizacji jest stosunkowo prosty i oparty na zasadzie wielokolorowego sygnalizatora świetlnego. Podane dalej (strony 23-25) zestawienie przeglądowe zawiera możliwe zakłócenia i odpowiednie wskazówki ich usuwania:

> Instrukcja obsługi i montażu (PDF, 1.7 MB)


Dokumentacja


Uwagi

Złącze Optolink

Vitoconnect OT2

Jeśli kocioł grzewczy nie ma interfejsu OPTOLINK (zaznaczony na czerwono) i obsługuje standard OPENTHERM, będziesz potrzebował Vitoconnect OT2.