Zakup pompy ciepła - większa efektywność, niższe koszty

Poproś o bezpłatną konsultację

Silne argumenty przemawiające za tym, aby pójść w kierunku przyszłości ogrzewania - kupując pompę ciepła, oszczędzasz długoterminowo koszty ogrzewania i chronisz środowisko naturalne, a także klimat. Tutaj dowiedzą się Państwo wszystkiego, co należy wiedzieć o zakupie pomp ciepła firmy Viessmann i możliwościach, jakie one oferują

Pompa ciepła pozwala na niezwykle efektywne wykorzystanie energii środowiska. To właśnie ta energia, która i tak jest dostępna bezpłatnie, jest źródłem energii służącym do ogrzania domu i ciepłej wody użytkowej do komfortowej temperatury. Zanim właściciele domów zakupią pompę ciepła, warto znać odpowiedzi na kilka pytań. Jedno z nich dotyczy rodzaju pompy ciepła.

Rodzaje pomp ciepła - porównaj przed zakupem

Tak jak "samochód" jest pojęciem ogólnym obejmującym wiele różnych stylów i modeli, tak "pompa ciepła" jest pojęciem zbiorczym dla systemów grzewczych wykorzystujących środowisko naturalne jako źródło ciepła. Różne źródła i zaawansowane technologie umożliwiają właścicielom domów znalezienie systemu grzewczego, który najbardziej im odpowiada i który zapewnia im ciepło w sposób niezawodny i ekonomiczny. Poniższe porównanie pomp ciepła zawiera wstępne wskazówki, kiedy warto zainwestować w dany typ pompy ciepła. Jakie są zalety powietrznej pompy ciepła, a gdzie najbardziej ekonomicznie można zastosować pompę ciepła solanka/woda? Więcej o podobieństwach i różnicach można dowiedzieć się tutaj.

Wspólne cechy wszystkich pomp ciepła

Jak sama nazwa wskazuje, ten system grzewczy wytwarza ciepło poprzez sprężanie gazu w sposób podobny do pompy powietrznej. Niezależnie od tego, z jakiego źródła ciepła korzysta system grzewczy, proces obiegu czynnika chłodniczego jest sercem każdej pompy ciepła. Zanim ciepło z otoczenia (powietrze, energia geotermalna lub woda) zostanie doprowadzone do wymaganej temperatury, wchodzi do rur i dociera do wymiennika ciepła, przez który przepływa czynnik chłodniczy. Ze względu na specjalne właściwości materiału, czynnik chłodniczy odparowuje w niskich temperaturach. Ciepło powstające w tym procesie jest zbyt niskie do wykorzystania w ogrzewaniu i ciepłej wodzie użytkowej, dlatego do podniesienia temperatury wkracza zasilana elektrycznie sprężarka. O tym, jak szczegółowo wygląda cały proces, można dowiedzieć się w rozdziale Jak działa pompa ciepła.

Różnice między pompami ciepła

Każdy, kto kupuje pompę ciepła, powinien zapoznać się z jedną z głównych różnic pomiędzy poszczególnymi typami: jakie źródło ciepła jest wykorzystywane. Ostatecznie decyduje to również o tym, gdzie pompa ciepła zostanie zainstalowana. Oprócz powietrza atmosferycznego, powietrza wywiewanego i wód gruntowych, pompa ciepła może również pobierać ciepło z ziemi. W przypadku lodowego magazynu energii wszystkie trzy źródła ciepła mogą dostarczać potrzebną energię. Które z tych źródeł ciepła jest bardziej odpowiednie, zależy od indywidualnych okoliczności. Powietrzne pompy ciepła są w praktyce bardzo często stosowane, co wynika po części z ich stosunkowo szybkiego montażu. Cena również odgrywa tu oczywiście ważną rolę. W końcu powietrzna pompa ciepła to najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania energią ekologiczną.

Powietrzne pompy ciepła należą do najczęściej instalowanych pomp ciepła w Niemczech. Wynika to zarówno z ich prostego i szybkiego montażu, jak i ze stosunkowo niskich kosztów inwestycyjnych. Konwencjonalna powietrzna pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i podnosi je do wymaganej temperatury w procesie obiegu czynnika chłodniczego. W zależności od modelu, urządzenia mogą być instalowane na zewnątrz lub w pomieszczeniach. W przypadku urządzeń monoblokowych montowanych na zewnątrz obieg czynnika chłodniczego jest całkowicie wbudowany w pompę ciepła. Wytworzona energia grzewcza jest transportowana do budynku wraz z wodą grzewczą. W przypadku pomp ciepła typu split obieg czynnika chłodniczego jest oddzielony. Ciepło jest transportowane przewodem czynnika chłodniczego do wnętrza budynku, gdzie znajduje się wymiennik ciepła parownika. Gwarantuje to, że jednostka zewnętrzna jest wolna od mrozu, nawet w przypadku awarii prądu.

Szczególną formą powietrznej pompy ciepła jest tzw. powietrzna pompa ciepła z wyciągiem. Zamiast powietrza zewnętrznego, ta pompa ciepła wykorzystuje powietrze wywiewane z pomieszczeń, które jest zazwyczaj znacznie cieplejsze. Oznacza to, że sprężarka musi wykonać mniej pracy, aby osiągnąć wymagane temperatury. Ilość powietrza jest jednak zazwyczaj ograniczona, co oznacza, że praca w trybie mono nie jest możliwa. Z reguły tego typu pompy ciepła stosowane są do bardzo małych obciążeń cieplnych.

W porównaniu z powietrzem zewnętrznym, ciepło geotermalne jest stosunkowo wysokie poniżej pewnej głębokości. Ponadto w zimie pozostaje ono stałe, nawet gdy górna warstwa gruntu jest już zamarznięta. Pompy ciepła solanka/woda pracują bardzo wydajnie i osiągają współczynnik COP nawet do 5,0. Istnieją dwie podstawowe metody do wyboru, jeśli chodzi o pozyskiwanie ciepła geotermalnego. Jeśli przestrzeń jest ograniczona, najlepszym rozwiązaniem są sondy geotermalne. Są one zagłębiane w ziemi pionowo lub pod kątem przez otwory wiertnicze i pobierają ciepło z ziemi na głębokości od 40 do 100 metrów.

Alternatywą dla sond geotermalnych są kolektory geotermalne, które wymagają jedynie płytkiej głębokości około jednego do dwóch metrów, czyli poniżej linii zamarzania. Z drugiej strony wymagają one znacznie więcej miejsca ze względu na ich poziomy i wielkopowierzchniowy montaż. O tym, jak odzyskiwane jest ciepło, można dowiedzieć się szczegółowo w rozdziale Jak działa pompa ciepła solanka/woda.

Woda gruntowa jest również doskonałym źródłem ciepła, zapewniając niezmiennie wysokie temperatury przez cały rok. Do odzysku ciepła wymagane są dwie studnie. Aby pompa ciepła woda/woda działała efektywnie, skład wód gruntowych i objętość wody muszą spełniać minimalne wymagania.

Jaką pompę ciepła kupić do jakiego domu?

Rozważając odpowiedni rodzaj pompy ciepła, nigdy nie należy pomijać źródła ciepła. Bo o ile powietrzne pompy ciepła są stosowane niemal wszędzie, o tyle eksploatacja pompy ciepła solanka/woda nie w każdej lokalizacji ma sens, a może nawet nie być dozwolona. Do montażu sond geotermalnych niezbędne są odwierty. Zasadniczo głębokie wiercenia podlegają przepisom prawa górniczego i muszą być zgłoszone do właściwego urzędu.

Dotyczy to również sond geotermalnych pomp ciepła solanka/woda, dlatego systemy te nie są odpowiednie dla każdego domu. Oprócz źródła ciepła należy również zwrócić uwagę na to, jaki system grzewczy jest zainstalowany. Na przykład hybrydowe pompy ciepła nadają się szczególnie do systemów ogrzewania grzejnikowego o wyższej temperaturze.

Zakup pompy ciepła solanka/woda bez pozwolenia na wiercenie

Jeśli właściciele domów nadal chcą korzystać z zalet pompy ciepła solanka/woda mimo braku pozwolenia na wiercenie, mogą przejść na kolektory powierzchniowe. Wymagają one jednak dysponowania odpowiednią wolną przestrzenią do ich montażu. To, jak duża musi być ta powierzchnia, zależy od takich czynników jak rodzaj gruntu i oczywiście zapotrzebowanie domu na ciepło. Z reguły powierzchnia kolektora powinna być półtora do dwóch razy większa od powierzchni mieszkalnej, którą chcemy ogrzać. Ponadto nie powinno się zabudowywać powierzchni kolektora, aby grunt mógł się szybciej regenerować z pomocą słońca i deszczu.

Jako alternatywę dla kolektorów powierzchniowych konsumenci mogą stosować również kolektory kanałowe, które dzięki swojej konstrukcji osiągają znacznie wyższy współczynnik wydobycia z metra kwadratowego.

Lodowy magazyn energii jako alternatywa

Lodowy magazyn energii jest szczególną formą pompy ciepła. Działa z wysoką wydajnością, ponieważ łączy trzy źródła energii: powietrze atmosferyczne, ciepło geotermalne i promieniowanie słoneczne.

Lodowy magazyn energii składa się z betonowego zbiornika bez izolacji, który jest wypełniony wodą. Wewnątrz znajdują się turbulatory rurowe, przez które krąży środek przeciw zamarzaniu. Woda służy jako podstawowe źródło ciepła i jest selektywnie zamrażana i rozmrażana. Oprócz ciepła zawartego w ziemi, słoneczny absorber powietrza aktywnie wspomaga proces rozmrażania. Poszczególne etapy tego procesu znajdują się w rozdziale zatytułowanym Lodowy magazyn energii.

Do montażu magazynu energii lodowej potrzebna jest powierzchnia około czterech metrów kwadratowych i głębokość również czterech metrów. Dla tego typu systemu nie jest wymagane oficjalne pozwolenie na budowę. Dzięki temu lodowy magazyn energii jest realną alternatywą dla konwencjonalnego systemu sond geotermalnych.

Picture: @ frytkownica / Shutterstock.com

Zalety pompy ciepła

Cicha, niezawodna i ekonomiczna. Dla wielu osób pompa ciepła jest nadal optymalnym systemem grzewczym, ponieważ wykorzystuje darmową energię środowiska, która i tak jest dostępna, dzięki czemu nadaje się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Ponadto państwo aktywnie wspiera zakup pomp ciepła poprzez atrakcyjne dotacje. Korzyści wynikające z zastosowania pompy ciepła zasadniczo dzielą się na trzy kategorie: ekonomiczne, ekologiczne i związane z polityką gospodarczą.

Jeszcze kilka lat temu ogrzewanie prądem było uważane za nieekonomiczne i nieekologiczne, ponieważ straty wydajności były bardzo wysokie, a prąd był produkowany głównie z węgla. Od tego czasu jednak większość pomp ciepła stała się wysoce wydajna i utrzymuje koszty ogrzewania na stale niskim poziomie. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest energia ekologiczna jako źródło ciepła. W przeciwieństwie do gazu ziemnego i ropy naftowej, energia ekologiczna nie podlega wahaniom gospodarczym i politycznym. Co najważniejsze, jest ona zawsze dostępna i bezpłatna.

Kolejnymi korzyściami ekonomicznymi pompy ciepła są jej mało wymagająca eksploatacja oraz atrakcyjne dotacje dostępne od państwa. W rozdziale o dotacjach do pomp ciepła wyjaśniono, jak się o nie ubiegać.

Kolejnym punktem przemawiającym za zakupem pompy ciepła jest wysoki poziom niezawodności działania oraz możliwość uzyskania taniej energii elektrycznej z pompy ciepła. Co więcej, większość pomp ciepła firmy Viessmann jest w stanie obniżyć temperaturę w cieplejszych miesiącach roku, wykorzystując funkcję chłodzenia aktywnego i pasywnego. Inne korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania pompy ciepła to:

  • Brak kosztów za inspektora kominowego i spalinowego
  • Wzrost wartości nieruchomości przy sprzedaży
  • Spełnia wszystkie wymagania EnEV dla nowego budownictwa i remontowanych starszych budynków

Efektywność odgrywa bardzo ważną rolę przy zakupie systemu grzewczego. Jednak wraz z rosnącą świadomością ekologiczną na pierwszy plan wysuwa się również ochrona klimatu. Inwestując dziś w pompę ciepła, przyczyniają się Państwo w znacznym stopniu do redukcji szkodliwych gazów cieplarnianych CO₂.

Pompy ciepła wykorzystują do ogrzewania energię odnawialną i wymagają jedynie niewielkiej ilości energii elektrycznej, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na wydobycie i spalanie paliw kopalnych. Bilans CO₂ energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania jest znacznie niższy w porównaniu z innymi systemami grzewczymi wykorzystującymi paliwa kopalne. Jeśli dodać do tego jeszcze energię z napędu ekologicznego, pompa ciepła może pracować całkowicie bezemisyjnie.

O tym, jak w praktyce wyglądają korzyści dla środowiska wynikające z zastosowania pompy ciepła, świadczą również statystyki: według danych niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii na samym rynku grzewczym pozwoliło w 2016 r. zapobiec emisji około 37 mln ton CO₂ w całych Niemczech. Dla porównania, emisja związana z energią w sektorze transportu wyniosła w tym samym roku 166,2 mln ton.

Oprócz niższych kosztów inwestycyjnych w porównaniu z innymi pompami ciepła, powietrzne pompy ciepła mają dalsze zalety. Modernizacja jest możliwa w każdej chwili, bez konieczności uzyskania urzędowego zezwolenia. Ponadto powietrzna pompa ciepła ma bardzo małą powierzchnię, dzięki czemu nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i projektów modernizacyjnych.

Jeśli istnieje możliwość eksploatacji pompy ciepła solanka/woda, właściciele domów powinni poważnie rozważyć jej zakup. Ze względu na stale wysokie temperatury wyjściowe przez cały rok, te pompy ciepła pracują bardzo wydajnie.

Zasadniczo ciepło może być pozyskiwane z ziemi na dwa sposoby - jeśli przestrzeń jest ograniczona, odpowiednie są sondy geotermalne, które są zagłębione w ziemi. Jeśli natomiast dom, który ma być ogrzewany, ma wystarczająco duży ogród, który nie jest zabudowany, kolektory geotermalne stanowią sensowną alternatywę. Podobnie jak w przypadku ogrzewania podłogowego, układa się je pod wierzchnią warstwą gruntu. Stamtąd pobierają ciepło z warstwy ziemi i przekazują je do parownika. Obok kolektorów powierzchniowych można zastosować również kolektory kanałowe. Wymagają one znacznie mniej miejsca.

Transformacja energetyczna" to projekt zainicjowany przez rząd niemiecki, którego celem jest zaspokojenie potrzeb energetycznych Niemiec do 2050 roku niemal wyłącznie za pomocą energii odnawialnych. Wielu ekspertów uważa, że jedną ze strategii, która może osiągnąć ten cel, jest połączenie rynków energii elektrycznej i ciepła, a także transportu, znane również jako sprzężenie sektorowe. W szczególności na rynkach energii elektrycznej i ciepła pompy ciepła są ważnym instrumentem, ponieważ:

  • Energia elektryczna staje się czystsza dzięki rozbudowie ekologicznych elektrowni
  • Nadwyżki energii z turbin wiatrowych i systemów fotowoltaicznych muszą być rozsądnie wykorzystywane (power to heat)
  • Obecne pompy ciepła pracują bardzo efektywnie i mogą przyczynić się do odciążenia sieci publicznych

Dzięki coraz większemu udziałowi zielonej energii elektrycznej w bilansie energetycznym, a także wysokiej efektywności, pompy ciepła pracują w sposób bardziej przyjazny dla klimatu niż technologie grzewcze oparte na spalaniu paliw. Zapewniają również zrównoważone, odnawialne dostawy ciepła przez cały rok - i to w dużych ilościach. Teoretycznie mogą one pomóc w wykorzystaniu nadwyżek energii z turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, zapewniając tym samym stabilność sieci. Dla wielu ekspertów to wszystko sprawia, że pompa ciepła jest idealną technologią dla sprzężenia sektorowego.

Przed zakupem - zapotrzebowanie na ciepło i grzejniki

Pompy ciepła nie tylko wykorzystują różne źródła ciepła, ale także są dostępne w wielu zakresach mocy. Zanim właściciele domów zakupią pompę ciepła, powinni rozważyć co najmniej dwa aspekty - swoje zapotrzebowanie na ciepło oraz sposób wykorzystania pompy ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło będzie różne w zależności od stanu energetycznego budynku i zachowania użytkowników. Aby pompa ciepła pracowała jak najbardziej efektywnie, powinna być odpowiednio zaprojektowana.

Drugi aspekt dotyczy użytkowania. Pompa ciepła może pracować w trybie mono lub dualnym. Podczas gdy w większości nowych budynków wystarczy jedna pompa ciepła, wielu remontujących domy decyduje się często na rozwiązanie kombinowane przy modernizacji. W tym przypadku pompa ciepła współpracuje z istniejącą, nienaruszoną instalacją grzewczą i oferuje właścicielom instalacji nie tylko bezpieczne zaopatrzenie w ciepło, lecz także bardzo dużą elastyczność w zakresie ceny paliwa.

W naszym dziale porad znajdą Państwo więcej wskazówek dotyczących Zakupu nowej instalacji grzewczej.

  

Właściwe grzejniki

Dla ekonomicznej pracy nie tylko moc musi być właściwa. Również grzejniki i sam budynek powinny być jak najlepiej dostosowane do pompy ciepła. Warunkiem efektywnej pracy w trybie mono są grzejniki, które mogą pracować z niskimi temperaturami zasilania oraz korzystne wartości energetyczne budynku. W praktyce ogrzewanie podłogowe w połączeniu z pompą ciepła okazało się bardzo efektywne.

Idealny moment na zakup

Zanim właściciele domów zakupią pompę ciepła, powinni dokładnie rozważyć termin. Aby zapobiec wpływowi na komfort, na fachową konsultację, zakup, instalację i uruchomienie warto wybrać cieplejsze miesiące roku. Jest to czas, kiedy zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową jest bardzo niskie.

Asortyment produktów