Vitocal 300-G

Pompa ciepła solanka/woda

Pompa ciepła solanka/woda z opcją pracy woda/woda z pośrednim obiegiem solanki.

Znamionowa moc grzewcza: 21,2 do 117,8 kW
Wysoka wydajność dzięki dwustopniowej konstrukcji
Do 428 kW jako kaskada
Możliwość pracy w trybie Master/Slave

Odpowiedzialne za środowisko pompy ciepła - dowiedz się więcej o różnych wersjach i korzyściach!

Dowiedz się więcej teraz
Znamionowa moc grzewcza dla trybu solanka/woda

21,2 do 42,8 kW (jednostopniowe) i 42,4 do 85,6 kW (dwustopniowe)

Znamionowa moc grzewcza dla trybu pracy woda/woda

28,1 do 58,9 kW (jednostopniowe) i 56,2 do 117,8 kW (dwustopniowe)

Duża moc grzewcza

W wersji dwustopniowej

Możliwość uzyskania mocy do 428 kW

W układzie kaskadowym

Praca w trybie Master/Slave

Możliwe również w przypadku Vitocal 350-G

Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokim współczynnikom wydajności

Współczynnik wydajności (COP) wg EN 14511 do 4,8 (solanka 0 °C/woda 35 °C)

Wysokie temperatury zasilania

Do 60 °C

Praca w trybie mono

Możliwość zastosowania do ogrzewania i CWU

Maksymalna wydajność w każdym punkcie pracy

Poprzez innowacyjny system diagnostyczny obiegu czynnika chłodniczego z elektronicznym zaworem rozprężnym

Niski poziom hałasu i wibracji

Dzięki zoptymalizowanej pod kątem dźwięku konstrukcji urządzenia

Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic

Z wyświetlaniem tekstu i grafiki

Możliwość korzystania z internetu przez Vitoconnect

Do obsługi i serwisu za pomocą aplikacji Viessmann (akcesoria)

Zdolność do tworzenia inteligentnych sieci

Gotowi na przyszłość

Zużycie energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie

Dzięki przygotowaniu do optymalizacji poboru mocy z systemów fotowoltaicznych

Łatwiejsza obsługa

Poprzez małe i lekkie moduły

Vitocal 300-G jest idealny dla dużych domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych.

Pompa ciepła Vitocal 300-G (21,2 do 85,6 kW) wykorzystuje odnawialne ciepło z ziemi lub wód gruntowych

Vitocal 300-G jest idealnym rozwiązaniem dla dużych domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych. Wykorzystuje ciepło, które jest na wyciągnięcie ręki - jednostopniowa pompa ciepła solanka/woda o mocy od 21,2 do 42,8 kW lub pompa ciepła woda/woda o mocy od 28,1 do 58,9 kW - każda dostosowana do konkretnego zapotrzebowania na ciepło.

Dla budynków mieszkalnych lub zastosowań wymagających bardzo dużych mocy właściwym wyborem jest dwustopniowy Vitocal 300-G, działający na zasadzie master/slave. Może on dostarczyć moc grzewczą od 42,4 do 85,6 kW (solanka/woda) lub od 56,2 do 117,8 kW (woda/woda). Mają Państwo również wybór pomiędzy wodą gruntową a ziemią jako preferowanym źródłem ciepła.

Jeśli ta moc nie jest wystarczająca, za pomocą zintegrowanej w jednostce sterującej funkcji kaskady można połączyć ze sobą do pięciu kombinacji Master/Slave, co może zwiększyć moc nawet do 589 kW (woda/woda).

Sercem Vitocal 300-G jest wydajna sprężarka spiralna Compliant. Ten komponent wyróżnia się wysokim stopniem bezpieczeństwa pracy i niezawodności. W połączeniu z dużymi wymiennikami ciepła i zintegrowanym kolektorem czynnika chłodniczego Vitocal 300-G osiąga wysoki współczynnik COP i temperatury zasilania do 60°C.

Hermetycznie zamknięta obudowa i szczególnie przemyślana konstrukcja urządzenia umożliwiają w Vitocal 300-G redukcję emisji dźwięku, która znacznie przekracza oczekiwania w tym zakresie mocy.

RCD oznacza system diagnostyczny obiegu czynnika chłodniczego. Zapewnia on stały nadzór nad obiegiem czynnika chłodniczego w Vitocal 300-G i w połączeniu z elektronicznym zaworem rozprężnym gwarantuje najwyższą efektywność w każdym punkcie pracy.

Zwłaszcza przy wyższym zapotrzebowaniu na ciepło Vitocal 300-G jest pierwszym wyborem, ponieważ kilka pomp ciepła można połączyć poprzez przepływ i powrót. W ten sposób uzyskuje się nie tylko wymaganą wysoką moc grzewczą, ale także zwiększa się bezpieczeństwo pracy całego systemu. Modułowa konstrukcja z oddzielnymi obiegami sprężarek zapewnia szczególnie wysoką efektywność także przy pracy z częściowym obciążeniem i umożliwia jednoczesne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Dzięki trzem wielkościom mocy, w wersji master lub master/slave, Vitocal 300-G oferuje różne kombinacje, które można precyzyjnie dopasować do wymaganego zapotrzebowania na ciepło. W przypadku większego zapotrzebowania na ciepło Vitocal 300-G może pracować w trybie Master/Slave z inną pompą ciepła tego samego typu lub z Vitocal 350-G. Kombinowany system Master/Slave, składający się na przykład z Vitocal 300-G dla wymaganego obciążenia cieplnego i Vitocal 350-G dla wysokich temperatur zasilania dla podgrzewu c.w.u., pozwala już w fazie projektowania optymalnie dopasować pompy ciepła do obiektu.

Dostępność różnych wersji i możliwość doboru wielkości w zależności od zapotrzebowania umożliwia optymalizację czasu pracy i ekonomiczną eksploatację. Moduł nadrzędny reguluje moduł podrzędny. Dzięki połączeniu różnych wielkości mocy użytkownicy systemu mają możliwość dopasowania ekologicznego systemu grzewczego do specyficznego zapotrzebowania na ciepło w sposób jak najbardziej efektywny poprzez wykorzystanie różnych modułów.

Znak jakości EHPA służy jako dowód COP (współczynnik wydajności). Niemiecki komitet ds. znaku jakości EHPA potwierdził, że pompa ciepła Vitocal 300-G firmy Viessmann spełnia wymagania znaku jakości EHPA.

Vitotronic 200 z możliwością zestawienia energii

Dzięki tekstowym wskazówkom i graficznemu wyświetlaczowi obsługa Vitotronic 200 jest prosta i intuicyjna. Umożliwia on m.in. zintegrowane zróżnicowane zestawienie energetyczne, które jest akceptowane przez instytucje dotujące [w Niemczech].

Vitotronic 200

Szczegóły produktu

Znamionowa moc grzewcza (kW)*

Typ BW/BWS 301.A21: 21,2 kW | typ BW/BWS 301.A29: 28,8 kW | typ BW/BWS 301.A45: 42,8 kW | *Do EN 14511, B0/W35, rozpiętość 5 K

Współczynnik wydajności ε (COP)*.

Typ BW/BWS 301.A21: 4.7 | typ BW/BWS 301.A29: 4.8 | typ BW/BWS 301.A45: 4.6 | *B0/W35

Klasa efektywności energetycznej*

A++ / A++ | *Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 dla ogrzewania, średnie warunki klimatyczne - zastosowanie niskotemperaturowe (W35)/ zastosowanie średniotemperaturowe (W55)

Klasa efektywności energetycznej, ogrzewanie CWU

-

Obszar zastosowania

Domy jednorodzinne, domy dwurodzinne, budynki mieszkalne, obiekty handlowe, lokale komunalne, projekty nowych budynków i modernizacji

Operacja

Regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem tekstowym i graficznym; możliwość obsługi przez aplikację ViCare

Ogrzewanie CWU

Wymagany dodatkowy zasobnik c.w.u., co skutkuje wysokim komfortem c.w.u.

Dodatkowe funkcje

Funkcja chłodzenia naturalnego z opcjonalnym NC-Box; funkcja chłodzenia aktywnego z opcjonalnym AC-Box.

Przekrój poprzeczny produktu